www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych

32,49 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-744-4

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 172

oprawa miękka

Opis

Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych.

Seria monografie nr 172

autor: Jaskuła Piotr

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Ze względu na sposób pracy nawierzchnie asfaltowe należy zaliczyć do konstrukcji budowlanych będących układami wielowarstwowymi, składającymi się z pakietu (zwykle 2–4) warstw asfaltowych oraz podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa) bądź mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub niekiedy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Powiązanie pomiędzy wspomnianymi poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni, nazywane sczepnością międzywarstwową, ma kluczowy wpływ na zachowanie się nawierzchni pod obciążeniem pochodzącym od pojazdów samochodowych.

Niniejsza monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez autora oraz efektem jego udziału we wdrażaniu działań dotyczących poprawy połączenia warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni. W opracowaniu przedstawiono jedne z pierwszych w Polsce badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych według metody Leutnera w bardzo szerokim zakresie oceny wpływu różnych czynników na sczepność. Opracowano również praktyczne zalecenia dotyczące zapewnienia wymaganej sczepności pomiędzy warstwami asfaltowymi w nawierzchni drogowej.

 

Słowa kluczowe: nawierzchnia asfaltowa, mechanizm sczepności międzywarstwowej, identyfikacja i modelowanie sczepności międzywarstwowej w terenie

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
I SKRÓTÓW
1.WSTĘP
2.PRZEGLĄD STANU WIEDZY
2.1. Wprowadzenie
2.2.Mechanizm sczepności międzywarstwowej
2.3.Wpływ sczepności na zachowanie się nawierzchni asfaltowej
2.3.1. Obserwowane skutki braku sczepności międzywarstwowej
2.3.2.Przyczyny braku sczepności międzywarstwowej
2.3.3.Wpływ ograniczonej sczepności na zmniejszenie trwałości zmęczeniowej
nawierzchni na podstawie analiz obliczeniowych
2.3.4.Warstwy pośrednie a sczepność międzywarstwowa
2.3.5.Zmiany sczepności międzywarstwowej w okresie eksploatacji
2.4.Metody badania połączenia i jakości skropienia międzywarstwowego
2.4.1.Metody niszczące
2.4.2. Metody nieniszczące
2.4.3. Czynniki wpływające na wynik badań sczepności międzywarstwowej
2.4.4.Kryteria oceny sczepności międzywarstwowej
2.5.Modelowanie sczepności międzywarstwowej
2.5.1.Wielowarstwowa półprzestrzeń sprężysta
2.5.2.Metoda elementów skończonych
2.6.Polskie doświadczenia w badaniach i analizach sczepności międzywarstwowej
2.7.Podsumowanie przeglądu stanu wiedzy
3. MOTYWACJA, CEL I ZAKRES PRACY
4.SCZEPNOŚĆ MIĘDZYWARSTWOWA W BADANIU ŚCINANIA BEZPOŚREDNIEGO
4.1. Wprowadzenie
4.2.Materiał do badań
4.2.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe
4.2.2. Emulsje asfaltowe
4.3.Przygotowanie próbek
4.3.1.Zagęszczanie próbek
4.3.2.Skropienie międzywarstwowe (warstwa sczepna)
4.4.Aparat do ścinania międzywarstwowego
4.5.Parametry oceny sczepności międzywarstwowej
4.6.Wpływ różnorodnych czynników na sczepność międzywarstwową
4.6.1.Rodzaj i ilość skropienia
4.6.2.Metoda zagęszczenia
4.6.3.Czynniki wpływające na wynik badań sczepności międzywarstwowej
4.6.4.Uziarnienie stykających się warstw mieszanek mineralno-asfaltowych
4.7.Trwałość zmęczeniowa połączenia międzywarstwowego w badaniu ścinania
bezpośredniego
4.7.1.Materiał i przygotowanie próbek
4.7.2. Aparatura badawcza i przebieg badania
4.7.3.Parametry oceny połączenia międzywarstwowego
4.7.4.Wyniki badań i analiza
4.7.5.Podsumowanie badań zmęczeniowych
4.8.Podsumowanie badań sczepności międzywarstwowej w laboratorium
5. IDENTYFIKACJA SCZEPNOŚCI MIĘDZYWARSTWOWEJ W TERENIE
5.1. Wprowadzenie
5.2.Kontrolowana sczepność międzywarstwowa na odcinku doświadczalnym
5.2.1.Odcinek doświadczalny
5.2.2. Warstwy sczepne
5.2.3.Badania sczepności międzywarstwowej z odcinka doświadczalnego
5.2.4.Ugięcia nawierzchni z różną sczepnością międzywarstwową
5.2.5.Obliczone moduły sztywności warstw asfaltowych na odcinku doświadczalnym
5.3.Wpływ sczepności międzywarstwowej na eksploatację nawierzchni
5.3.1. Przypadki niskiej i zadowalającej sczepności międzywarstwowej
5.3.2.Przypadek drogi krajowej w województwie pomorskim
5.3.3.Przypadek drogi wojewódzkiej w województwie wielkopolskim
5.3.4.Przypadek drogi krajowej w województwie warmińsko-mazurskim
5.4.Sczepność międzywarstwowa nowo budowanych nawierzchni dróg ekspresowych
i autostrad w Polsce
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2.Wyniki i analiza sczepności międzywarstwowej –zestawienie ogólne
5.4.3.Analiza sczepności międzywarstwowej z uwzględnieniem klasy drogi
5.4.4.Analiza wpływu wybranych parametrów mieszanek mineralno
-asfaltowych i temperatury otoczenia na sczepność międzywarstwową
5.4.5.Rozkłady wyników sczepności międzywarstwowej
5.5.Podsumowanie badań sczepności międzywarstwowej w terenie
5.6.Analiza obowiązujących kryteriów sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych
w świetle obliczeń teoretycznych oraz wymagań innych krajów
5.6.1.Rozkłady naprężeń ścinających w nawierzchni
5.6.2.Kryteria sczepności międzywarstwowej na świecie
5.6.3.Porównanie rozkładów wyników badań sczepności międzywarstwowej z obliczonymi naprężeniami
ścinającymi
5.6.4. Ostatecznie zalecane kryteria sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych
6.MODELOWANIE SCZEPNOŚCI MIĘDZYWARSTWOWEJ I OBLICZENIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ
NAWIERZCHNI
6.1. Wprowadzenie
6.2.Modelowanie z wykorzystaniem teorii wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej
6.2.1.Analizy obliczeniowe konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem wpływu sczepności międzywarstwowej
przy wykorzystaniu oprogramowania BISAR
6.2.2.
Kalibracja metody obliczeń
6.2.3.Wpływ miejsca braku powiązania międzywarstwowego na trwałość nawierzchni
6.2.4.Wpływ związania międzywarstwowego na ugięcia nawierzchni
6.2.5.Warstwa sczepna jako warstwa w układzie wielowarstwowym
6.3. Modelowanie z wykorzystaniem metody elementów skończonych
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2.Symulacja sczepności międzywarstwowej w analizach obliczeniowych MES
6.3.3.Modelowanie kontaktu międzywarstwowego poprzez powiązanie płaszczyzn
(pełna sczepność)
6.3.4.Modelowanie kontaktu międzywarstwowego z zastosowaniem pełnego poślizgu
6.3.5.Modelowanie kontaktu międzywarstwowego z zastosowaniem tarcia
6.3.6.Model zespolony połączenia międzywarstwowego (tarcie i kontakt kohezyjny)
6.3.7.Model obliczeniowy konstrukcji nawierzchni odcinka doświadczalnego do programu
ABAQUS
6.3.8.Porównanie uzyskanych ugięć nawierzchni obliczonych w MES oraz pomierzonych w terenie
na odcinku doświadczalnym
7.ZALECENIA PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE WARSTW SCZEPNYCH I ZWIĘKSZENIA SIŁY SCZEPNOŚCI MIĘDZYWARSTWOWEJ
7.1. Warstwa sczepna
7.2. Warstwy mineralno-asfaltowe
7.3.Warunki środowiskowe i eksploatacyjne
8. PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *