www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów

46,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-735-2

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 249

oprawa miękka

Opis

Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych

autorzy: Chrostowski PiotrKoc WładysławSpecht Cezary

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsza monografia zawiera szczegółowy opis aktywnych sieci geodezyjnych GNSS oraz modelowania dokładności określania pozycji w pomiarach satelitarnych. Omówiono również opracowaną technikę mobilnych pomiarów satelitarnych toru kolejowego oraz aplikacje związane z jej zastosowaniem w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Autorzy zawarli w pracy wyniki swoich badań, wykonywanych na przestrzeni lat 2009–2015. Badania przeprowadzono w ramach współpracy zespołów z ośrodków naukowych Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto zespół współpracował z przedsiębiorstwami: PKP PLK SA, ZKM Gdańsk (obecnie GAiT), Koszalińska Kolej Wąskotorowa, Budimex SA, a także Leica Geosystems oraz Geotronics Polska. Jak stwierdzono, wprowadzenie do użytku naziemnych korekcyjnych sieci satelitarnych (ASG- -EUPOS, Leica Smart Net) otworzyło możliwości uzyskiwania wysokich, nieosiągalnych dotąd dokładności określania współrzędnych osi toru. W opracowaniu przedstawiono analizę dokładności mobilnych pomiarów satelitarnych przeprowadzoną na podstawie wielu kampanii pomiarowych, wykonanych na eksploatowanych liniach kolejowych oraz na sieci tramwajowej w Gdańsku. Autorzy zaprezentowali również metodykę projektowania i modelowania układów torowych z wykorzystaniem wyników pomiarów satelitarnych.

 

Słowa kluczowe: analityczna metoda projektowania łuków kołowych, mobilne pomiary satelitarne dróg szynowych, analiza równań parametrycznych krzywych przejściowych dla dróg kolejowych, metody regulacji osi toru, modelowanie dokładności określenia pozycji w pomiarach GNSS, aktywne sieci geodezyjne GNSS, analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych, analityczna metoda projektowania łuków koszowych

 

Spis treści
WPROWADZENIE
1. AKTYWNE SIECI GEODEZYJNE GNSS
1.1. Geneza
1.2. Architektura i serwisy wybranych aktywnych sieci geodezyjnych
1.2.1. Amerykańska sieć CORS
1.2.2. Szwedzka sieć SWEPOS
1.2.3. Brytyjska sieć OS-AGN
1.2.4. Niemiecka sieć SAPOS
1.2.5. Polska sieć ASG-EUPOS
1.2.6. Sieć Leica SmartNet
1.2.7. Sieć TPI NETpro
1.2.8. Sieć VRSnet.pl
1.2.9. Porównanie wybranych aktywnych sieci geodezyjnych
1.3. Metody modelowania korekt PRC
1.3.1. Metoda VRS
1.3.2. Metoda MAC
1.3.3. Metoda FKP
2. MODELOWANIE DOKŁADNOŚCI OKREŚLENIA POZYCJI W POMIARACH GNSS
2.1. Niepewność pomiaru
2.2. Pojęcie dokładności współrzędnych w geodezji i nawigacji
2.2.1. Model wyznaczenia współrzędnych pozycji
2.2.2. Miary dokładności wyznaczenia współrzędnych pozycji – 2D
2.2.3. Miary dokładności wyznaczenia współrzędnych pozycji – 3D
2.3. Dostępność i niezawodność systemów nawigacyjnych – model klasyczny
2.3.1. Ewolucja terminologiczna
2.3.2. Kategorie dostępności
2.3.3. Wskaźniki oceny dostępności i niezawodności
2.3.4. Modelowanie matematyczne dostępności i niezawodności
2.4. Wiarygodność systemów nawigacyjnych – model klasyczny
2.5. Interpretacja nawigacyjna miar opisujących przestrzeń wektora stanu serwisów nawigacyjnych ASG-EUPOS
2.5.1. Dokładność określenia pozycji – dwustanowy model niezawodnościowy
2.5.2. Dostępność określonej wartości błędu wyznaczeń pozycji
2.5.3. Niezawodność określonej wartości błędu wyznaczeń pozycji
2.5.4. Ciągłość określonej wartości błędu wyznaczeń pozycji
2.5.5. Ocena charakterystyk niezawodnościowych na podstawie wartości granicznych  kryteriów
3. MOBILNE POMIARY SATELITARNE DRÓG SZYNOWYCH
3.1. Opis przeprowadzonych pomiarów
3.2. Analiza dokładności wyznaczenia współrzędnych
3.3. Ocena dokładności w odniesieniu do pomierzonego układu geometrycznego
3.3.1. Przyjęta metodyka analizy
3.3.2. Filtrowanie sygnału
3.3.3. Ocena dokładności poziomej wybranej kampanii pomiarowej
3.3.4. Ocena dokładności poziomej pomiarów przeprowadzonych w latach 2009–2015
3.3.5. Ocena dokładności pionowej wybranej kampanii pomiarowej
3.3.6. Ocena dokładności pionowej pomiarów przeprowadzonych w latach 2009–2015
3.3.7. Zestawienie wyników analizy
4. MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE
4.1. Wykorzystanie wyników
pomiarów do wizualizacji położenia toru
4.2. Ocena odcinków prostych toru
4.3. Tworzenie poligonu kierunków głównych trasy
4.4. Ocena odcinków trasy położonych w łuku
4.5. Nowa metodyka
projektowania
4.6. Uniwersalna metoda regulacji osi toru
5. ANALIZA RÓWNAŃ PARAMETRYCZNYCH KRZYWYCH PRZEJŚCIOWYCH DLA DRÓG KOLEJOWYCH
5.1. Ogólna charakterystyka krzywych przejściowych
5.2. Metodyka wyznaczania równań krzywych przejściowych
5.3. Analiza wybranychpostaci krzywych przejściowych
5.3.1. Klotoida
5.3.2. Parabola czwartego stopnia
5.3.3. Krzywa Blossa
5.3.4. Cosinusoida
5.3.5. Sinusoida
5.4. Analiza krzywych przejścia
5.4.1. Krzywa przejścia o krzywiźnie liniowej
5.4.2. Krzywa przejścia o krzywiźnie wielomianowej
5.4.3. Krzywa przejścia o krzywiźnie trygonometrycznej klasy C1
5.4.4. Krzywa przejścia o krzywiźnie trygonometrycznej klasy C2
5.5. Podsumowanie analizy krzywych przejściowych
6. ANALITYCZNA METODA PROJEKTOWANIA ŁUKÓW KOŁOWYCH
6.1. Podstawowe założenia
6.2. Projektowanie symetrycznego układu geometrycznego
6.2.1. Założenia ogólne
6.2.2. Lokalny układ współrzędnych
6.2.3. Określenie rzędnych krzywej przejściowej w układzie współrzę (xk,yk)
6.2.4. Transformacja krzywej przejściowej do lokalnego układu współrzędnych
6.2.5. Określenie rzędnychłuku kołowego
6.2.6. Uzupełnienie rzędnych dla drugiej części projektowanego rejonu trasy
6.3. Projektowanie niesymetrycznego układu geometrycznego
6.3.1. Założenia ogólne
6.3.2. Wyznaczenie współrzędnych krzywej przejściowej KP
6.3.3. Wyznaczenie współrzędnych krzywej przejściowej KP2
6.3.4. Określenie rzędnych łuku kołowego
6.3.5. Skompletowanie rzędnych całości układu geometrycznego
6.3.6. Przeniesienie rozwiązania do układu PUWG-2000
6.3.7. Rozwiązanie dla przypadku symetrycznego
6.3.8. Przykłady obliczeniowe
7. ANALITYCZNA METODA PROJEKTOWANIA ŁUKÓW KOSZOWYCH
7.1. Podstawowe założenia
7.2. Wyznaczenie współrzędnych pierwszej krzywej przejściowej
7.3. Wyznaczenie współrzędnych pierwszego łuku kołowego
7.4. Wyznaczenie współrzędnych drugiej krzywej przejściowej
7.5. Wyznaczenie współrzędnych drugiego łuku kołowego
7.6. Wyznaczenie współrzędnych trzeciej krzywej przejściowej
7.7. Określenie współrzędnych pozostałych punktów charakterystycznych
7.8. Wybór wariantu projektowego
7.9. Przykład obliczeniowy
8. ANALITYCZNA METODA PROJEKTOWANIA ŁUKÓW ODWROTNYCH
8.1. Założenia ogólne
8.2. Dobór parametrów projektowanego układu geometrycznego
8.3. Wyznaczenie współrzędnych pierwszej krzywej przejściowej
8.4. Wyznaczenie współrzędnych pierwszego łuku kołowego
8.5. Wyznaczenie współrzędnych drugiej krzywej przejściowej
8.6. Wyznaczenie współrzędnych trzeciej krzywej przejściowej
8.7. Wyznaczenie współrzędnych drugiego luku kołowego
8.8. Wyznaczenie właściwego położenia początku lokalnego układu współrzędnych
8.9. Przykłady obliczeniowe
9. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU UKŁADU GEOMETRY-CZNEGO Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW SATELITARNYCH
9.1. Metoda mobilnych pomiarów satelitarnych a techniki CAD
9.2. Algorytmy i programy wspomagające projektowanie i ocenę układów geometrycznych linii kolejowej w planie sytuacyjnym
9.2.1. Wizualizacja trasy
9.2.2. Poligon trasy – analiza odcinków prostych
9.2.3. Ocena rejonu zmiany kierunków głównych trasy
10. OKREŚLANIE PARAMETRÓW POMIERZONEGO UKŁADU GEOMETRYCZNEGO
10.1. Założenia do uniwersalnego programu wspomagającego projektowanie osi toru
10.2. Analiza przypadków z zastosowaniem algorytmów wspomagających projektowanie i ocenę układów geometrycznych
10.2.1. Kierunki główne
10.2.2. Rejon zmiany kierunku trasy
10.2.3.Łuk koszowy
10.2.4. Złożony układ geometryczny
11. NOWA METODA REGULACJI OSI TORU
11.1. Pojęcie regulacji osi toru
11.2. Uwagi na temat metodyki regulacji osi toru
11.3. Stosowana metodyka regulacji osi toru
11.4. Uniwersalna metoda regulacji osi toru
11.4.1. Podstawowe założenia
11.4.2. Tworzenie poligonu kierunków głównych trasy
11.4.3. Ocena odcinków prostych trasy
11.4.4. Projektowanie trasy położonej w łuku
11.4.5. Kryteria optymalizacji
11.4.6. Proces optymalizacji wyboru wariantu
11.4.7. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *