www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

31,00 

ISBN: 978-83-8206-083-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 252

Format: B5

Opis

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Andrzej Dżuryk

 

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG, która się znalazła w gronie laureatów VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. W 2020 r. weszły w życie regulacje harmonizujące europejski rynek listów zastawnych, do których powstania wnieśli wkład polscy eksperci. Ich opinie przedstawiono w niniejszej monografii.

Obecny kryzys, spowodowany pandemią COVID-19, sprawia, że z tym większą uwagą powinniśmy się zastanowić nad problemem niedorozwoju polskiego rynku listów zastawnych. Jego odblokowanie jest ważne z kilku powodów. Z jednej strony pozwalałoby to na istotne zwiększenie rozmiarów wsparcia tarczy antykryzysowej, tak niezbędnej dla ochro-ny polskiej gospodarki, jednocześnie z drugiej dawałoby szansę na rozwiązanie trzech ryzyk systemowych polskiego sektora bankowego: strukturalnej luki płynności, problemu kredytów frankowych oraz monokultury zmiennej stopy procentowej.

List zastawny jest szczególną obligacją zabezpieczoną, ściśle regulowaną i bardzo bezpieczną dla inwestora. W ponad 250-letniej historii listu zastawnego nie było przypadku jego niewypłacalności, mimo że w tym czasie doszło na świecie do bardzo wielu kryzysów. Poprzedni globalny kryzys finansowy, który miał miejsce w latach lat 2007–2009, potwierdził, że list zastawny to jedyny instrument zapewniający bankom ciągłość długoterminowego i stosunkowo taniego finansowania. Co charakterystyczne, w szczycie poprzedniego kryzysu koszt pozyskania finansowania przez banki za pomocą listów zastawnych z krajów szczególnie nim dotkniętych był niższy od kosztów długu państwowego, a kolejne kraje, jak np. Norwegia, zbudowały niemal od podstaw swoje rynki listów zastawnych. Podobna szansa stoi obecnie przed Polską.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA . .. 7

WPROWADZENIE . . . 11

Rozdział 1. STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO .  . 17

1.1. System finansowy . . 17

1.1.1. Struktura, modele i funkcje systemu finansowego . .  . 18

1.1.2. Kryzys systemu finansowego . .  21

1.1.3. Pojęcie stabilności finansowej . . . . 25

1.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego . .. 32

1.2.1. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego i ich współdziałanie . . . 34

1.2.2. Nowy paradygmat stabilności finansowej . . . 42

1.2.3. Ryzyko systemowe i polityka makroostrożnościowa .  . 49

1.3. Stabilność polskiego systemu finansowego .  . 55

1.3.1. Stabilność finansowa w polityce Narodowego Banku Polskiego . . . . 56

1.3.2. Ryzyko systemowe hipotecznych kredytów walutowych . .. 60

1.3.3. Podatek bankowy a stabilność finansowa i listy zastawne . . . 64

1.3.4. Strukturalna luka płynności . .. . 68

Podsumowanie . .. . 71

Rozdział 2. LISTY ZASTAWNE .  . . 73

2.1. Pojęcie listu zastawnego…. 73

2.1.1. Definicje, rodzaje i główne elementy listów zastawnych . . . 74

2.1.2. Charakterystyka listów zastawnych . . . 77

2.2. Regulacje listów zastawnych . . . 81

2.2.1. Rozwój ustawodawstwa i modele emisji listów zastawnych . . . . 82

2.2.2. Regulacje ostrożnościowe listów zastawnych .  . 87

2.2.3. Bariery rozwoju polskiego rynku listów zastawnych . . . 90

2.3. Listy zastawne w Polsce . . . .. . 96

2.3.1. Wybrane wskaźniki mieszkalnictwa . . . . 96

2.3.2. Polski rynek kredytów hipotecznych . .. 100

2.3.3. Emisje polskich listów zastawnych i ich uwarunkowania . .  109

Podsumowanie . . . . 118

Rozdział 3. RYNEK LISTÓW ZASTAWNYCH . . .. . 120

3.1. Eurorynek listów zastawnych . .  . 120

3.1.1. Przes³anki rozwoju rynku listów zastawnych w Europie . .. 121

3.1.2. Zalety listów zastawnych . .. . 124

3.1.3. Systemy listów zastawnych . . .. . 132

3.1.4. Emitenci i inwestorzy na rynku listów zastawnych . . . 134

3.1.5. Listy zastawne denominowane w USD i GBP . .  . 141

3.2. Listy zastawne a inne klasy aktywów .  . 148

3.2.1. Uwarunkowania rentownooci listów zastawnych .. 148

3.2.2. Listy zastawne a obligacje niezabezpieczone .. . 152

3.2.3. Listy zastawne a obligacje rządowe . . 158

3.2.4. Europejskie obligacje zabezpieczone ESN .  . 166

Podsumowanie . .. 171

Rozdział 4. HARMONIZACJA EURORYNKU LISTÓW ZASTAWNYCH .  . 172

4.1. Geneza konsultacji Komisji Europejskiej . . . . 172

4.1.1. G³ówne trendy na rynku listów zastawnych . . . 174

4.1.2. Koncepcja zintegrowanych europejskich ram prawnych . .. 182

4.2. Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach KE . . . 190

4.2.1. Metodologia badania .  . 192

4.2.2. Przyczyny zróżnicowania listów zastawnych w UE .  196

4.2.3. Korzyoeci i propozycje integracji eurorynku listów zastawnych .. 199

4.2.4. Zagadnienia szczegó³owe integracji . 203

Podsumowanie . . . . 212

ZAKOŃCZENIE . . .. . 214

BIBLIOGRAFIA . . . . 218

SPIS RYSUNKÓW . . . . . 230

SPIS TABEL . .. . . 233

Załączniki . . . . . . 235

1. Pytania konsultacyjne KE . .. 237

2. Wybrane pytania konsultacyjne .  . . 243

3. Wzór pisma przewodniego do pytañ konsultacyjnych . . . 249

4. Podsumowanie materia³u konsultacyjnego KE . . 251

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *