www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Wybrane zagadnienia

23,90 

ISBN: 978-83-7865-014-0

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 174

Format: A5

Opis

Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Wybrane zagadnienia

Autorzy: Olga Dębicka, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

W wyniku postępującej globalizacji pojawiły się nowe reguły prawne i ekonomiczne, odmienne od poprzednich zasady działania, nowe koncepcje konkurowania przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych. Współczesne przedsiębiorstwa stoją więc przed tymi nowymi wyzwaniami i jeśli chcą znaleźć swoje odpowiednie miejsce na rynku, muszą dostosowywać się do nowej sytuacji.

Zagadnienia ujęte w książce są efektem rozważań, zarówno teoretycznych, jak i popartych wynikami prowadzonych badań naukowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zostały zawarte problemy makroekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem długo i krótkookresowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy. Czynniki te wpływają na funkcjonowanie tak korporacji transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw. Wpływają na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, których celem jest osiągnięcie sukcesu na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Autorzy kolejnego rozdziału dokonują analiz związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, a w szczególności czynniki, które tym inwestycjom sprzyjają. Zmiany dokonujące się w strukturze współczesnego biznesu wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie różnorodnych działań adaptacyjnych, które powinny być efektywne z punktu zarządzania zasobami finansowymi. Inwestycjom na rynku kapitałowym, jako jednej z form lokowania wolnych środków finansowych, poświęcony jest trzeci rozdział niniejszej monografii. Z inwestycjami na rynku kapitałowym związana jest nie tylko wysoka stopa zwrotu, ale też i wielkość ryzyka, w zależności od atrakcyjności instrumentów finansowych. Ocenie ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością gospodarczą adresowano rozdział czwarty. Szczególnej analizie poddano rynek polis ubezpieczeniowych oferujących narzędzia do mityzacji ryzyka.

 

Spis treści

Wprowadzenie | 7

Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski

Oddziaływanie wybranych czynników na wzrost gospodarczy

w krajach Unii Europejskiej w latach 2009–2018 | 9

Olga Dębicka, Tomasz Gutowski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

czynnikiem rozwoju gospodarki | 82

Jerzy Piotr Gwizdała

Atrakcyjność inwestycyjna akcji wybranych

spółek rynku nieruchomości notowanych

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie | 103

Jacek Winiarski, Tomasz Czuba

Zagrożenia i ich mitygacja w formie

ubezpieczeń w działalności gospodarczej

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce | 149

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Wybrane zagadnienia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *