www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Cyrkulacja w instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa modelu…

19,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-649-2

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 74

Opis

Cyrkulacja w instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa modelu komputerowego, algorytmy wymiarowania i sposoby regulacji

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Orłowska-Szostak MariaOrłowski Ryszard

 

 

 

Słowa kluczowe: projektowanie cyrkulacji, model hydrotermiczny, indywidualne urządzenia ciepłej wody, równoważenie cyrkulacji w osiedlowych sieciach ciepłej wody użytkowej, instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej

 

Opis:

Pisząc tę książkę, autorzy opierali się na własnych doświadczeniach w dziedzinie budowy modeli komputerowych i wykorzystania ich w pracach projektowych oraz analitycznych, a także na nabytym doświadczeniu w dziedzinie praktyczno-projektowej, obejmującej liczne projekty, regulacje i ekspertyzy konkretnych sieci i instalacji centralnej ciepłej wody. Intencją autorów było, by książka stała się uzupełnieniem, a także w jakimś stopniu uporządkowaniem tej, ważnej dla projektantów i eksploatatorów, a tym samym i dla studentów, dziedziny wiedzy inżynierskiej.

Zawarte w książce opisy obejmują dwa wątki, teoretyczny i praktyczny. W książce opisano formalnie poprawny, kompletny model matematyczny cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Skupiono uwagę na stosunkowo rozległych instalacjach w dużych budynkach z co najmniej kilkoma pionami. Przedstawiono oznaczony układ równań dla przykładowej, niewielkiej lecz dostatecznie dużej i kompletnie wyposażonej instalacji. Wskazano preferowane metody numerycznego rozwiązywania takiego układu równań. Zaproponowano również algorytmy wymiarowania cyrkulacji z wykorzystaniem ww. modelowania komputerowego. W wyniku obliczeń otrzymujemy zwymiarowaną instalację i wyregulowaną armaturę służącą do zrównoważenia cyrkulacji. Otrzymujemy też wartości opisujące cyrkulację, niezbędne do zaprojektowania węzła ciepłowniczego lub kotłowni, takie jak: straty hydrauliczne w obiegu cyrkulacyjnym po stronie instalacji, temperaturę na wypływie z węzła i przepływ cyrkulacyjny. Informacje te podano z myślą o potencjalnie zainteresowanych autorach odpowiednich programów komputerowych służących do analizy i projektowania cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Książka zawiera również uporządkowany zasób wiedzy praktycznej, dotyczącej metod i cech regulacji cyrkulacji w instalacjach wewnętrznych i w sieciach osiedlowych. Zatem może być ona pomocna również w pracy inżynierów projektujących instalacje ciepłej wody użytkowej oraz inżynierów zajmujących się eksploatacją instalacji i osiedlowych sieci ciepłej wody.

 

 

SPIS TREŚCI
SPIS WYSTĘPUJĄCYCH OZNACZEŃ
1. WPROWADZENIE
1.1. Zawartość i przeznaczenie książki
1.2. Podział urządzeń i instalacji ciepłej wody użytkowej ze względu na ich zasięg
2. INDYWIDUALNE URZĄDZENIA CIEPŁEJ WODY
3. INSTALACJE CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ OBEJMUJĄCE ZASIĘ-
GIEM POJEDYNCZE OBIEKTY
3.1. Możliwe elementy regulacji cyrkulacji w instalacjach centralnej ciepłej wody
3.2. Termostatyczne ograniczniki cyrkulacji ciepłej wody
3.3. Schematy regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
4. MODEL HYDROTERMICZNY I PROJEKTOWANIE CYRKULACJI W INSTALACJACH
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
4.1. Wprowadzenie do zagadnienia modelowania i wymiarowania cyrkulacji centralnej ciepłej
wody
4.2. Model hydrotermiczny cyrkulacji .
4.3. Rozwiązanie zadania typu projektowego
5. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
CYRKULACJI W INSTALACJACH CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY
5.1. Cechy charakterystyczne rozwiązań tradycyjnych z podpionową regulacją statyczną
5.2. Cechy charakterystyczne rozwiązań wykorzystujących termostatyczne ograniczniki
cyrkulacji ciepłej wody
5.3. Podsumowanie charakterystycznych cech wybranych rozwiązań technicznych cyrkulacji
6. ZAGADNIENIE RÓWNOWAŻENIA CYRKULACJI W OSIEDLOWYCH SIECIACH
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Najczęstsze przyczyny kłopotów z cyrkulacją w sieciach osiedlowych
6.3. Włączenie instalacji domowej do osiedlowej sieci ciepłej wody użytkowej niskich parametrów

6.4. Zasady regulacji cyrkulacji osiedlowych systemów centralnej ciepłej wody użytkowej
6.5. Zasady wykonywania obliczeń w projektowaniu równoważenia cyrkulacji osiedlowych
sieci centralnej ciepłej wody użytkowej
6.6. Podsumowanie i uwagi końcowe na temat równoważenia cyrkulacji w osiedlowych
sieciach ciepłej wody
7. ODNIESIENIE DO SIECI I INSTALACJI WODNYCH GRZEWCZYCH
8. BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim
ZAŁĄCZNIKI ROZWIĄZYWANIE UKŁADU NIELINIOWYCH RÓWNAŃ ZACHOWANIA
A. Ogólna definicja zagadnienia matematycznego
B. Cztery różne metody numeryczne rozwiązania zadania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cyrkulacja w instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej. Budowa modelu…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *