www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Projektowanie full-custom układów scalonych CMOS w środowisku Cadence Virtuoso

14,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-654-6

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 67

Opis

Projektowanie full-custom układów scalonych CMOS w środowisku Cadence Virtuoso

Wydawnictwo Politechniki gdańskiej

Jendernalik WaldemarPankiewicz Bogdan

 

 

Słowa kluczowe: projektowanie full-custom, układy scalone, technologia CMOS, układy analogowe, układy mikroelektroniczne

 

Opis:

W skrypcie przedstawiono proces projektowania układów scalonych CMOS  z wykorzystaniem oprogramowania firmy Cadence. Główny nacisk położono na projektowanie typu full-custom, nazywane potocznie „ręcznym” projektowaniem.

W dokumencie opisano niezbędne kroki do wprowadzenia schematu elektrycznego, narysowania topografii oraz wykonania symulacji układu elektronicznego w pakiecie Cadence-Virtuoso. W przykładzie projektu wzmacniacza operacyjnego wykorzystano technologię CMOS 0,35 µm firmy AMS. Dla większości technologii CMOS zasady pracy są niemal takie same, dlatego niniejsza publikacja może okazać się pomocna także dla projektantów wykorzystujących technologie CMOS innych producentów.

Opisano następujące etapy projektowania full-custom: (i) projekt elektryczny układu i symulacje na poziomie schematu; (ii) projekt topografii masek układu scalonego; (iii) porównanie topografii ze schematem LVS (ang. Layout Versus Schematic); (iv) sprawdzenie reguł projektowych DRC (ang. Design Rule Check); (v) ekstrakcja elementów pasożytniczych z topografii; (vi) symulacje po ekstrakcji; (vii) wykonanie zabezpieczenia przed ESD i tak zwanych padów; (viii) generacja plików produkcyjnych w formacie GDSII (ang. Graphic Database System II).

Niniejszy skrypt ma stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczególnie pomocna powinna się ona okazać się dla studentów i dyplomantów specjalności Systemy Mikroelektroniczne.

 

 

SPIS TREŚCI
SPIS NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
1. WSTĘP
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE PAKIETU CADENCE VIRTUOSO
4. PONOWNE URUCHOMIENIE CADENCE VIRTUOSO Z TECHNOLOGIĄ AMS
0,35 μm
5. ORGANIZACJA PROJEKTU W PAKIECIE CADENCE VIRTUOSO
6. PRZYKŁAD PROJEKTU
6.1. Utworzenie własnej biblioteki, w której zostanie umieszczony projekt
6.2. Utworzenie schematu komórki „wzmacniacz” w bibliotece PROJ_TEST
6.3. Utworzenie symbolu komórki „wzmacniacz”
6.4. Utworzenie komórki testującej (test-bench)
6.5. Skonfigurowanie i wykonanie symulacji elektrycznych
6.6. Wprowadzenie poprawek w schemacie, poruszanie się po hierarchii projektu, zmienne
i analiza parametryczna
6.7. Utworzenie topografii komórki
6.7.1. Organizacja okna edytora Virtuoso L i ustawienia początkowe
6.7.2. Pomiar odległości
6.7.3. Rysowanie elementów
6.7.4. Rysowanie połączeń
6.7.5. Rysowanie przelotek oraz kontaktów do podłoża i wysp
6.7.6. Definiowanie wyprowadzeń elektrycznych, tak zwanych pinów
6.7.7 Przykładowa topografia komórki „wzmacniacz”
6.8. Sprawdzenie reguł projektowych narzędziem Assura DRC
6.8.1. Uruchomienie sprawdzania reguł
6.8.2. Przegląd wyników w oknie ELW
6.8.3. Przykładowe błędy
6.9. Porównanie topografii ze schematem narzędziem Assura LVS
6.9.1. Uruchomienie narzędzia Assura LVS
6.9.2. Postępowanie w przypadku niezgodności topografii ze schematem
6.10. Ekstrakcja topografii narzędziem Assura QRC
6.10.1. Uruchomienie narzędzia Assura QRC
6.11. Symulacje po ekstrakcji
7. PAD-Y I OCHRONA PRZED ESD
8. GENERACJA PLIKÓW DO PRODUKCJI
9. PODSUMOWANIE
LITERATURA
DODATKI
1. Niektóre polecenia systemu Linux (shell tcsh)
A. Informacje wstępne
B. Operacje na katalogach i plikach
C. Operacje na zmiennych środowiskowych
D. Pozostałe przydatne programy i polecenia
2. Konfiguracja oprogramowania i plików PDK w systemie komputerowym Katedry
Systemów Mikroelektronicznych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej
A. Konfiguracja środowiska Cadence
B. Konfiguracja środowiska Cadence do pracy z technologią AMS 0,35 μm
C. Dokumentacja technologii AMS CMOS 0,35 μm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Projektowanie full-custom układów scalonych CMOS w środowisku Cadence Virtuoso”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *