www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Programowanie w języku ANSI C Elementy języka z przykładami

29,90  (w tym 5% VAT)

Wydanie: I

Rok wydania: 2006

ISBN: 83-7421-066-4

Liczba stron: 146

Opis

Programowanie w języku ANSI C. Elementy języka z przykładami

autor: Natalia Strzelecka, Wojciech Zając

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Do zdobycia praktycznej umiejętności programowania w języku ANSI C służy podręcznik autorstwa Natalii Strzeleckiej i Wojciecha Zająca pt. „Programowanie w języku ANSI C. Elementy języka z przykładami”. Omawia on poszczególne elementy tego języka, ilustrując je przykładowymi programami oraz przedstawiając wyniki ich działania. Język C w wersji przenośnej ANSI stanowi bowiem światowy standard programowania systemów mikroprocesorowych. W 12 rozdziałach scharakteryzowano m.in. ogólnie język ANSI C oraz dokładnie elementy składowe ANSI C. Oprócz instrukcji decyzyjnych i funkcji definiowanych przez użytkownika omówiono też tablice jedno- i wielowymiarowe, a także łańcuchy, wskaźniki, struktury, pliki i pamięć programu. W związku z tym każdy inżynier z dziedziny informatyki, automatyki, elektrotechniki, telekomunikacji i pokrewnych powinien opanować zasady programowania w tym standardzie języka C.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA …. 7

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA C .. 9

1.1. JĘZYK C ….. 9

1.2. JĘZYK ANSI C ….. 9

2. TWORZENIE PROGRAMU W JĘZYKU ANSI C .. 11

2.1. PLIKI UŻYWANE PRZY TWORZENIU PROGRAMÓW W ANSI C ….. 11

2.1.1. Pliki wykonywalne …. 11

2.1.2. Pliki biblioteczne ….. 11

2.1.3. Pliki nagłówkowe …. 11

2.1.4. Pliki tworzone przez programistę … 11

2.2. ZAPIS PROGRAMÓW W ANSI C .. 12

2.2.1. Funkcje …. 12

2.2.2. Podstawowa struktura programu w ANSI C .. 13

2.2.3. Terminologia …. 14

3. ELEMENTY SKŁADOWE ANSI C ….. 17

3.1. ZMIENNE . 17

3.1.1. Definicja i deklaracja … 17

3.1.2. Nazwy zmiennych .. 18

3.1.3. Typy zmiennych …. 18

3.1.4. Słowo kluczowe typedef … 19

3.1.5. Inicjacja zmiennych ….. 20

3.2. STAŁE … 20

3.2.1. Stałe zwykłe …20

3.2.2. Stałe symboliczne …. 20

3.3. FUNKCJE PREDEFINIOWANE …21

3.3.1. Funkcja printf() …. 21

3.3.2. Składnia wywołania … 21

3.3.3. Funkcja scanf() … 25

3.3.4. Funkcja getche() .. 27

3.4. WYRAŻENIA …… 28

3.4.1. Wyrażenie proste …. 28

3.4.2. Wyrażenia złożone ….. 28

3.5. OPERATORY … 28

3.5.1. Operator przypisania ….. 28

3.5.2. Operatory matematyczne … 29

3.5.3. Operatory relacyjne …. 30

3.5.4. Operatory logiczne C …. 30

3.5.5. Operator warunkowy ….. 31

3.5.6. Operator przecinkowy ….. 31

3.5.7. Priorytety operatorów i nawiasy … 32

4. PĘTLE …. 34

4.1. PĘTLA FOR … 34

4.2. PĘTLA WHILE ….. 35

4.3. PĘTLA DO WHILE …. 36

4.4. INSTRUKCJE BREAK I CONTINUE …. 37

5. INSTRUKCJE DECYZYJNE ..38

5.1. INSTRUKCJA IF …. 38

5.2. INSTRUKCJA IF-ELSE ….. 38

5.3. KONSTRUKCJA ELSE-IF … 39

5.4. INSTRUKCJA SWITCH … 40

5.5. FUNKCJA EXIT() ….. 41

6. FUNKCJE DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA …. 43

6.1. OKREŚLENIE I STRUKTURA FUNKCJI …. 43

6.1.1. Prototyp funkcji (zapowiedź) … 44

6.1.2. Definicja funkcji (deklaracja) ….. 45

6.1.3. Wywoływanie funkcji …. 46

6.2. ZMIENNE LOKALNE I STATYCZNE …. 46

6.3. FUNKCJE ZWRACAJĄCE WARTOŚĆ … 47

6.3.1. Instrukcja return .. 48

6.4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO FUNKCJI .. 49

6.4.1. Przekazywanie stałych jako argumentów .. 49

6.4.2. Przekazywanie zmiennych jako argumentów … 50

6.4.3. Przekazywanie wielu argumentów … 51

6.4.4. Użycie więcej niż jednej funkcji … 51

6.5. ZASIĘG PARAMETRÓW FUNKCJI … 53

6.6. ZMIENNE ZEWNĘTRZNE …. 53

7. TABLICE … 55

7.1. DEFINICJA TABLICY ….. 55

7.2. TABLICE JEDNOWYMIAROWE …. 56

7.2.1. Odwoływanie się do poszczególnych elementów tablicy …. 56

7.2.2. Wprowadzanie danych do tablicy .. 56

7.2.3. Odczytywanie danych z tablicy …… 57

7.2.4. Wczytywanie nieznanej liczby elementów …… 57

7.2.5. Sprawdzanie zakresów .. 58

7.2.6. Inicjowanie tablic …. 59

7.3. TABLICE WIELOWYMIAROWE … 60

7.3.1. Inicjowanie tablic dwuwymiarowych ….. 61

7.3.2. Inicjowanie tablic trójwymiarowych…. 62

7.3.3. Przekazywanie tablic jako argumentów … 63

8. ŁAŃCUCHY …. 66

8.1. INICJOWANIE ŁAŃCUCHÓW ……. 66

8.2. TABLICA ŁAŃCUCHÓW ……. 66

8.3. ZMIENNE ŁAŃCUCHOWE ….. 67

8.4. FUNKCJE ŁAŃCUCHOWE …. 68

9. WSKAŹNIKI .. 70

9.1. TWORZENIE WSKAŹNIKA …… 70

9.2. DEKLAROWANIE WSKAŹNIKÓW ….. 71

9.3. INICJOWANIE WSKAŹNIKÓW …. 71

9.4. WYKORZYSTYWANIE WSKAŹNIKÓW ….. 72

9.5. WSKAŹNIKI A FUNKCJE ….. 73

9.5.1. Zwracanie wielu wartości z funkcji …. 73

9.5.2. Przekazywanie wartości do funkcji… 74

9.6. WSKAŹNIKI A TABLICE ….. 75

9.6.1. Zmienne wskaźnikowe … 76

9.6.2. Wskaźniki do tablic w funkcjach …. 77

9.7. WSKAŹNIKI A ŁAŃCUCHY .. 78

9.7.1. Łańcuchy inicjowane jako wskaźniki ….. 78

9.7.2. Inicjowanie tablicy wskaźników do łańcuchów….. 79

9.7.3. Operacje na łańcuchach . 80

9.8. WSKAŹNIKI DO WSKAŹNIKÓW .. 92

10. STRUKTURY .. 95

10.1. STRUKTURY PROSTE …… 95

10.1.1. Deklarowanie typu strukturalnego…. 95

10.1.2. Definiowanie zmiennych strukturalnych …. 96

10.1.3. Odwoływanie się do elementów struktury … 97

10.1.4. Inicjowanie struktur .. 97

10.1.5. Przypisywanie zmiennych strukturalnych … 98

10.2. ZAGNIEŻDŻONE STRUKTURY ….. 98

10.3. STRUKTURY A FUNKCJE …..100

10.3.1. Zwracanie wartości strukturalnych …. 100

10.3.2. Przekazywanie struktur jako argumentów funkcji .. 102

10.4. TABLICE STRUKTUR … 102

10.5. WSKAŹNIKI A STRUKTURY ….. 104

10.5.1. Składnia wskaźników do struktur .. 104

10.5.2. Wskaźniki do struktur jako argumenty funkcji … 105

10.6. UNIE … 108

11. PLIKI ….110

11.1. TYPY DYSKOWEGO WEJŚCIA/WYJŚCIA …. 110

11.1.1. Tryb tekstowy a binarny …. 110

11.2. STANDARDOWE WEJŚCIE/WYJŚCIE … 111

11.2.1. Znakowe wejście/wyjście ….. 112

11.2.2. Łańcuchowe wejście/wyjście …. 115

11.2.3. Formatowane wejście/wyjście – fscanf i fprintf …. 117

11.2.4. Rekordowe wejście/wyjście ….. 119

11.2.5. Swobodny dostęp do plików .. 124

11.2.6. Funkcje zarządzania plikami … 129

12. PAMIĘĆ …. 133

12.1. KLASY PAMIĘCI … 133

12.2. DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIĘCI .. 134

12.2.1. Funkcja malloc() …. 134

12.2.2. Funkcja calloc() …… 135

12.2.3. Funkcja realloc() … 136

12.2.4. Funkcja free() ….137

12.2.5. Dynamiczna alokacja pamięci zamiast tablicy o stałym rozmiarze 137

12.2.6. Listy… 140

LITERATURA…. 146

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Programowanie w języku ANSI C Elementy języka z przykładami”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *