www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów.

21,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-682-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 158

Opis

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Idem RobertJanowicz Rafał

 

 

Słowa kluczowe: rodzaje odpowiedzialności, Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, architekt przed sądem w sprawach zawodowych, Statut SARP

 

Opis:

Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi.

Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie przed sądem złożonym z kolegów po fachu – innych architektów. Stanowi to istotny element samorządności zawodowej i wpisane jest w wykonywanie zawodu zaufania publicznego.

Publikacja ma przede wszystkim charakter dydaktyczny i popularyzatorski ─ adresowana jest do studentów architektury i doktorantów oraz architektów. Składa się z wprowadzenia, wyboru przepisów o charakterze przeglądu oraz literatury przedmiotu. Warto pamiętać, że przepisy często ulegają zmianie; w przypadku stosowania ich w praktyce należy zawsze sprawdzić ich poprawność i aktualność w odpowiednich źródłach.

 

 

Spis treści

Od autorów 

  1. Zawód architekta jako funkcja odpowiedzialności

– Rodzaje odpowiedzialności

– Odpowiedzialność karna

– Odpowiedzialność cywilna

– Odpowiedzialność moralna

– Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna

– Architekt przed sądem w sprawach zawodowych

– Sąd dyscyplinarny

– Sąd polubowny (arbitrażowy)

– Sąd koleżeński

  1. Wybór przepisów

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

– Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

– Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów  dyscyplinarnych

– Szczegółowe zasady organizacji pracy i prowadzenia biurowości w krajowym sądzie dyscyplinarnym i okręgowych sądach dyscyplinarnych

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

– Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne Izby Architektów

– Uchwała nr O-04-06 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie ustalenia i określenia wysokości wpisów i opłat w postępowaniu przed Sądem Polubownym

– Statut Stowarzyszenia Architektów Polskich (Statut SARP)

– Regulamin Sądów Koleżeńskich SARP

– Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Literatura

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *