www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Podstawy projektowania linii wałów statków

37,99  (w tym 5% VAT)

Wydanie: I

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-7421-302-8

Liczba stron: 154

Opis

Podstawy projektowania linii wałów statków

autor: Lesław Kyzioł

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

W skrypcie pt. „Podstawy projektowania linii wałów statków” doko­nano charakterystyki elementów wchodzących w skład linii wałów oraz zaprezentowano metody obliczeniowe. Książka jest przeznaczona dla studen­tów uczelni morskich. Przedstawiono w niej ogólną charakterystykę układu przenoszenia napędu jednostek pływających. Opisano budowę, przeznaczenie i zasadę działania ukła­du napędowego, opatrzonego szeregiem przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaprezentowano obliczanie wału śrubowego, pośredniego

i oporowego zgodnie z obowiązującymi przepisami PRS. Dokonano przeglądu łożysk linii wałów. Przedstawiono budowę i zasadę działania łożysk oporo­wych i nośnych, ślizgowych i tocznych, znajdujących się na statkach. Opisano przeznaczenie, budowę i rolę pochwy wału śrubowego łącznie z elementami składowymi. Przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne dławnic z uwzględ­nieniem budowy i zasady działania. Ponadto zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne połączeń wału śrubowego z piastą śruby napędowej o stałym i zmiennym skoku. Podano przykładowy algorytm obliczania jednego z elementów układu napędowego, jakim jest wspornik wału śrubowego.

Na zakończenie zaprezentowano przykład obliczeniowy linii wałów jednostki o wyporności 3000 DWT.

 

SPIS TREŚCI

SPIS OZNACZEŃ I SYMBOLI …. 5

WSTĘP ….. 7

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LINII WAŁÓW ….. 9

1.1. Budowa linii wałów …. 9

1.2. Ogólna charakterystyka wałów napędowych … 15

2. WAŁ ŚRUBOWY …. 17

2.1. Obliczanie naprężeń skręcających … 24

2.2. Obliczanie naprężeń ściskających od naporu śruby napędowej …. 24

2.3. Obliczanie naprężeń gnących … 25

2.4. Obliczanie naprężeń zastępczych wału śrubowego … 26

3. WAŁ POŚREDNI…. 29

3.1. Obliczanie naprężeń skręcających … 32

3.2. Obliczanie naprężeń ściskających … 32

3.3. Obliczanie naprężeń gnących … 32

3.4. Obliczanie naprężeń zastępczych wału pośredniego …. 33

4. WAŁ OPOROWY ….. 34

5. OBLICZANIE DRGAŃ WAŁÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

ORAZ SPRAWDZENIE WAŁÓW NA WYBOCZENIE …. 35

5.1. Drgania giętne wałów….. 36

5.2. Drgania skrętne wałów … 40

5.3. Sprawdzenie wałów na wyboczenie ….. 43

6. ŁOŻYSKA LINII WAŁÓW…. 45

6.1. Łożyska oporowe ślizgowe …. 45

6.2. Łożyska oporowe toczne ….. 52

6.3. Łożyska nośne ślizgowe i oporowe …53

7. POCHWA WAŁU ŚRUBOWEGO …. 57

7.1. Dławnice…… 66

7.2. Połączenie śruby napędowej z wałem śrubowym ….. 74

8. OBLICZANIE WSPORNIKA WAŁU ŚRUBOWEGO … 78

8.1. Rozkład sił działających na wspornik ….. 80

8.2. Określenie wytrzymałości wzdłużnika … 80

8.3. Określenie mocowania wspornika do wzdłużnika …83

9. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY LINII WAŁU STATKU …. 85

9.1. Obliczenia statyczne …. 86

9.1.1. Obliczenia wału śrubowego … 86

9.1.2. Obliczanie reakcji i momentów w łożyskach …… 95

9.1.3. Obliczanie i dobór łożysk …. 101

9.1.4. Metodyka doboru i obliczanie sprzęgła tarczowego .. 125

9.1.5. Obliczanie połączeń wpustowych sprzęgła …. 126

9.1.6. Obliczanie połączeń tulei z wałem …. 128

9.1.7. Obliczanie połączenia wpustowego w stożku wału … 134

9.2. Obliczenia zmęczeniowe …. 134

9.2.1. Wytrzymałość zmęczeniowa wału śrubowego ..134

BIBLIOGRAFIA ….. 152

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podstawy projektowania linii wałów statków”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *