www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania

66,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-509-9

Rok publikacji: 2013

Stron: 222

Opis

Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania

Seria: Monografia nr 143

Deja Mariusz

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: płaskich, powierzchni, szlifowanie

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
1. WPROWADZENIE
2. PROBLEMATYKA DOKŁADNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI PŁASKICH PRZY
ZASTOSOWANIU METOD OBRÓBKI ŚCIERNEJ
2.1. Wybrane zagadnienia badawcze szlifowania
2.1.1. Szlifowanie płytek krzemowych
2.1.2. Szlifowanie dwustronne z kinematyką docierania
2.1.3. Szlifowanie jednostronne z kinematyką docierania
2.2. Zastosowanie ściernic o spoiwie galwanicznym
2.3. Wnioski
3. TEZY, CEL I ZAKRES PRACY
4. UKŁADY KINEMATYCZNE OBRABIAREK ZASTOSOWANYCH W BADANIACH
SZLIFOWANIA POWIERZCHNI PŁASKICH
4.1. Analiza kinematyki szlifowania jednostronnego
4.2. Analiza kinematyki szlifowania dwustronnego
4.3. Prędkość i przyspieszenie szlifowania
4.4. Promień krzywizny śladów obróbkowych
4.5. Rozkład parametrów kinematycznych na czynnej powierzchni ściernicy
4.5.1. Wyniki badań symulacyjnych rozkładu parametrów kinematycznych w szlifowaniu
jednostronnym
4.5.2. Wyniki badań symulacyjnych rozkładu parametrów kinematycznych w szlifowaniu
dwustronnym
4.6. Analiza ruchu przedmiotu obrabianego na czynnej powierzchni ściernicy
4.6.1. Pomiar błędu kształtu ściernicy
4.6.2. Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych
4.7. Wnioski
5. SZLIFOWANIE JEDNOSTRONNE Z KINEMATYKĄ DOCIERANIA
Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O SPOIWIE GALWANICZNYM
5.1. Pomiary temperatury z zastosowaniem czujników termoelektrycznych
5.1.1. Pomiary temperatury przedmiotów szlifowanych
5.1.2. Pomiary temperatury ściernicy
5.1.3. Porównanie wyników pomiarów temperatury z wykorzystaniem czujników termoelektrycznych
i kamery termowizyjnej
5.2. Ściernice ze ścierniwem diamentowym na spoiwie galwanicznym
5.2.1. Schemat badań i opis czynników
5.2.2. Obróbka tlenkowej ceramiki technicznej Al2O3
5.2.2.1. Badania rozpoznawcze z wyborem wartości czynników stałych do
badań właściwych
5.2.2.2. Badania właściwe szlifowania ściernicami ze ścierniwem diamentowym
(D107 i D64) na spoiwie galwanicznym o różnej wysokości
5.2.3. Obróbka węglików spiekanych G20
5.2.4. Wnioski
5.3. Ściernice ze ścierniwem z regularnego azotku boru na spoiwie galwanicznym
5.3.1. Schemat badań i opis czynników
5.3.2. Obróbka stali stopowej konstrukcyjnej – stal 40H
5.3.2.1. Badania rozpoznawcze z wyborem wartości czynników stałych do badań
właściwych
5.3.2.2. Badania właściwe szlifowania ściernicami ze ścierniwem z regularnego
azotku boru (B107 i B64) na spoiwie galwanicznym o różnej wysokości
5.3.3. Obróbka beztlenkowej ceramiki technicznej SSiC
5.3.4. Wnioski
5.4. Ocena stanu czynnej powierzchni ściernicy o spoiwie galwanicznym
5.4.1. Analiza sposobu rozmieszczenia ziaren ściernych na czynnej powierzchni
ściernicy
5.4.2. Zużycie czynnej powierzchni ściernicy o spoiwie galwanicznym
5.5. Ocena procesu szlifowania
6. MODELOWANIE EFEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH SZLIFOWANIA
ŚCIERNICAMI O SPOIWIE GALWANICZNYM
6.1. Modele matematyczne dla obróbki ceramiki technicznej Al2O3
6.1.1. Wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianej
6.1.2. Ubytek liniowy materiału obrabianego
6.1.3. Temperatura szlifowania
6.2. Modele matematyczne dla obróbki stali 40H
6.2.1. Wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianej
6.2.2. Ubytek liniowy materiału obrabianego
6.2.3. Temperatura szlifowania
6.3. Wnioski
7. SZLIFOWANIE DWUSTRONNE Z KINEMATYKĄ DOCIERANIA
7.1. Schemat badań i opis czynników
7.2. Obróbka tlenkowej ceramiki technicznej Al2O3
7.2.1. Temperatura przedmiotu obrabianego i chłodziwa oraz wydajność szlifowania
7.2.2. Ocena procesu szlifowania
7.2.3. Analiza efektów technologicznych
7.3. Obróbka stali stopowej konstrukcyjnej – stal 40H
7.3.1. Temperatura przedmiotu obrabianego i chłodziwa oraz wydajność szlifowania
7.3.2. Ocena procesu szlifowania
7.3.3. Analiza efektów technologicznych
7.4. Wnioski
8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
8.1. Wnioski poznawcze
8.2. Wskazówki do praktycznego zastosowania
8.3. Proponowane kierunki dalszych badań
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *