www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 2

31,99 

ISBN: 978-83-7865-490-2
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 236
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 2

 Autor: Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Celem składającej się z dwóch tomów monografii jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki, psychologii społecznej, socjologii, prawa, marketingu i innych) przyczyniają się do zgłębienia wiedzy o sposobach oddziaływania językowego w rożnych typach dyskursu: politycznym, medialnym, religijnym czy dydaktycznym, zarówno w przestrzeni komunikacji narodowej, jak i międzykulturowej. Novum niniejszego projektu stanowi wielokierunkowa analiza problemów ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu interdyscyplinarnym.

Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Dyskurs specjalistyczny
Зоя Новоженова
Стратегии и тактики речевого воздействия
в эзотерическом дискурсе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Анджей Нарлох
Синтаксические средства речевого воздействия
в современной рекламе автомобилей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Наталья Кутуза
Экспериментальные аспекты изучения сугестогенности
рекламных слоганов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ельжбета Петрась
Политика лингвистической безопасности российской федерации . . . . . . . . . . 55
Lucyna Kościelniak
Analiza pojęć etycznych w Polskim Języku Migowym
na przykładzie kazań rzymskokatolickich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ROZDZIAŁ DRUGI
Dyskurs językowy, naukowy, kulturoznawczy
Тетяна Космеда
Речевое воздействие в научном типе дискурса:
вербализация категории оценки (анализ скриптов научной дискуссии). . . . . . 81
Валентина Маслова
Новые подходы к описанию языка:
«культурный код» и «культурный концепт». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Елена Маринова
Тенденция к множественности наименования реалий
в современных условиях: причины и формы проявления. . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6 Spis treści
Dorota Dziewanowska
Jak obronić się przed oddziaływaniem manipulacyjnym
i jak zjednać sobie ludzi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Jerzy Świątek
Kognitywny wymiar perswazji społecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Łukasz Małecki
Kłamstwo i manipulacja – próba dyferencjacji pojęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Антон Лавицкий
Реальная и идеальная региональная ценностная картина мира белорусов:
сравнительный аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Иоанна Мампе
Лада Овчинникова
Речевые средства воспитания патриотизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Aleksandra Klimkiewicz
Manipulacja językowa w edukacji akademickiej
(na przykładzie zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego) . . . . . . . . . . . . . . . 164
Anna Hau, Katarzyna Wądołowska-Lesner
Wychowanie i edukacja w perspektywie wpływu społecznego. . . . . . . . . . . . . . . 175
ROZDZIAŁ TRZECI
Dyskurs literacki
Леслава Кореновская
Языковая игра как средство персуазии (на примере фильма
Бесславные Ублюдки Квентина Тарантино). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Инна Самойлова
Адресант и адресат в идиолекте И. Бродского. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Елена Гудзенко
Критика или прокурорский допрос Николая Кулича как голос писателя
в защиту украинской творческой независимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Irina Durkalewicz
Duchowość osobowości przez pryzmat małych narracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *