www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Organizacje w warunkach gospodarki cyfrowej

33,99 

ISBN: 978-83-8206-399-8

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 201

Format: 150 x 210 mm

Opis

Organizacje w warunkach gospodarki cyfrowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Piotr Wróbel

 

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój gospodarki cyfrowej, przenikającej się z gospodarką tradycyjną tak ściśle, iż trudno je rozgraniczyć. Czynnikiem, który przyspieszył digitalizację gospodarek na całym świecie, stała się pandemia COVID-19, która wybuchła w 2020 roku. Ten burzliwy okres oznacza dla wielu organizacji konieczność zmierzenia się z fundamentalnymi pytaniami o przyszły model swojego funkcjonowania. Zmiany w dotychczasowych modelach obejmować będą szereg składowych, od strategii organizacji aż po struktury, procesy i systemy, dzięki czemu organizacje będą mogły lepiej przystosować się do nowych wyzwań.

Niniejsza monografia stanowi kolejną publikację z cyklu stanowiącego efekt konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod wspólnym tytułem „Sukces organizacji”. Na prezentowaną publikację składa się zbiór artykułów, które odnosząc się do różnych problemów zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej, stanowią wyniki badań teoretycznych i empirycznych. Monografia powstała w wyniku zaangażowania autorów pochodzących z wiodących krajowych ośrodków akademickich.

 

Spis treści

Wstęp 7

Jacek Rybicki

Przegląd paradygmatów w zarządzaniu strategicznym 9

Wojciech Machel

Odporność organizacyjna – czynnik sukcesu czy próba

rekonfiguracji podejścia do strategii? 23

Anita Perska

Podejścia do strategii na przykładzie strategii rozwoju gmin –

perspektywa zarządzających gminami 41

Monika Zajkowska, Anna Skowronek-Mielczarek,

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Wykorzystanie pandemii COVID-19 jako stymulatora działalności

innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach 53

Beata Wierzbicka

Społecznie odpowiedzialna filozofia zarządzania bankiem

jako źródło pozytywnych relacji z klientem 71

Alan Balla

Ewolucja czasu pracy – historia i przyszłość 91

Anna Czaplewska, Agnieszka Kotowska, Klaudia Laskowska, Piotr Sliż

Identyfikacja barier i korzyści w realizacji pracy zdalnej

z perspektywy różnych pokoleń pracowników

w trakcie COVID-19 111

Piotr Sliż, Emilia Dobrowolska

Rynek usług generowanych z wykorzystaniem technologii

sztucznej inteligencji – przegląd organizacji w Europie

Środkowo-Wschodniej 137

Piotr Wróbel, Ewa Wyszkowska-Wróbel

Wykorzystanie mediów społecznościowych w budowaniu relacji

z interesariuszami przez muzea 157

Mirosław Czapiewski, Sebastian Susmarski

Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania komercjalizacji

badań w instytucjach badawczo-dydaktycznych:

studium przypadku 173

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Organizacje w warunkach gospodarki cyfrowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.