www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Konflikt w szkole. Studium etnograficzne

33,00 

ISBN: 978-83-7865-267-0
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 254
Format: B5 

oprawa miękka

Opis

Konflikt w szkole. Studium etnograficzne

 Autor: Katarzyna Wajszczyk 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka przedstawia obraz szkoły pełnej konfliktów, których się nie rozwiązuje. Szkoły, której mechanizmy instytucjonalne i działania władzy blokują rozwój i uczenie się społeczności. Wreszcie szkoły, w której wszyscy wiedzą, że zmiany są konieczne, ale strach, często również obojętność uniemożliwiają je. Nie jest to jednak obraz szkoły w ogóle. Jest to przykład instytucji z konfliktem i uwikłanej w konflikt ze społeczeństwem i władzą zewnętrzną. Obraz, który się tu jawi to triada: szkoła-konflikt-władza, która została zarysowana w części pierwszej, a zegzemplifikowana w części drugiej.

 

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część pierwsza
Szkoła, władza, konflikt – płaszczyzna teoretyczna
Rozdział 1. Szkoła jako instytucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Rozdział 2. Perspektywy analizy instytucji szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Rozdział 3. Teoria konfliktu jako umiejscowienie konfliktu społecznego . . . . . . . .  23
3.1. Definiowanie konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
3.2. Podstawa i przedmiot konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
3.3. Trzy strony konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
3.4. Formy i rodzaje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
3.5. Konflikt w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
3.6. Funkcje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Rozdział 4. Rola władzy w konflikcie szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
4.1. Specyfika władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
4.2. Techniki i racjonalności władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
4.3. Funkcje władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
4.4. Opór jako reakcja na władzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
4.5. Władza w konflikcie szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Rozdział 5. Etnografia jako metoda badania szkoły. Charakterystyka
i przebieg badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
5.1. Zetknięcie się z terenem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
5.2. Badacz w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
5.3. Moja etnografia szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
5.4. Konkretyzacja problemu badawczego i projektowanie badania . . . . . . . . . . .  91
5.5. Zbieranie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
5.6. Znaczenie przeprowadzonych badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.7. Specyfika badań etnograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.8. Koncepcja opracowania zebranych materiałów badawczych . . . . . . . . . . . . . 110
Część druga
Analiza i interpretacja wyników badań
Rozdział 6. Dokumenty formalne jako kontekst sytuacji
konfliktowych w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rozdział 7. Podstawa i przyczyny konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Rozdział 8. Trzy strony konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Rozdział 9. Formy i rodzaje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9.1. Formy konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9.2. Rodzaje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Rozdział 10. Radzenie sobie z konfliktem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
10.1. Leczenie objawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
10.2. Usuwanie przyczyn konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.3. Rozwiązywanie konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
10.4. Znaczenie miejsca w rozwiązaniu konfliktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
10.5. Bariery w rozwiązywaniu konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rozdział 11. Funkcje konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
11.1. Negatywna rola konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
11.2. Pozytywna rola konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Konflikt w szkole. Studium etnograficzne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *