www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice

28,99 

ISBN: 978-83-7865-477-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 224
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice

autor: Marta Znaniecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jest to książka o „dziwnej obecności” kategorii duchowości w pedagogice. Z jednej strony jest ona niemal wstydliwie – być może ze względu na nienaukowe pochodzenie – zasłaniana i wciąż nazywana inaczej, z drugiej – pomimo licznych przebrań i przemianowań – z uporem, pod wciąż nowymi postaciami, do pedago-gicznego języka powraca. Marta Znaniecka stawia w ten sposób istotne pytanie

 

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział I
Interdyscyplinarna charakterystyka duchowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1. O duchowości etymologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. O duchowości filozoficznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1. Duchowość – praktyka duszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2. Duchowość – kategoria graniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3. Duchowość – element integrujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. O duchowości kulturowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1. Duchowość – fakt społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2. Duchowość – doświadczanie organicznych więzi wspólnotowych . . . . . . . 44
3.3. Duchowość – fenomen uniwersalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. O duchowości psychologicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.1. Duchowość – psychiczne życie jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2. Duchowość – w czy obok religii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3. Duchowość – przedmiot naukowego badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozdział II
Duchowość jako tajemnica człowieka i kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1. Duchowość jako moralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.1. Religia naturalna – Jean-Jacques Rousseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.2. Miłujące serce – Johann H. Pestalozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.3. Charakter moralny – Johann F. Herbart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.4. Szlachetny pożytek i pożyteczna
szlachetność – Bronisław F. Trentowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1.5. Miłowanie dusz ludzkich – Jan W. Dawid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Duchowość jako kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Rozdział III
Duchowość jako praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1. Samowychowanie i bycie we wspólnocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.1. Sztuka duchowego poznania – Rudolf Steiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
1.2. Duchowość jako życie – szkoły eksperymentalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1.3. Praktyka miłości – Janusz Korczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2. Duchowość jako przygotowanie do zmiany społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.1. Duchowość jako praktyka miłości w dialogu – Paulo Freire . . . . . . . . . . . . 121
2.2. Duchowość jako zaangażowane działanie
zintegrowanego podmiotu – Peter McLaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.3. Duchowość jako praktyka współczucia
i rozwijanie wyobraźni – Martha Nussbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3. Duchowość jako praktyka integrowania jednostki i wspólnoty . . . . . . . . . . . . . 140
3.1. Praktyki kontemplatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.2. Pedagogika kontemplatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Rozdział IV
Mapa duchowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
1. Wspólny trzon duchowości w różnych koncepcjach pedagogicznych . . . . . . . . 162
1.1. Poznanie siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1.2. Miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1.3. Konwersja społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1.4. Doświadczenie wspólnotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2. Wymiary zróżnicowania kategorii duchowości
w różnych koncepcjach pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
2.1. Duchowość jako tajemnica vs duchowość jako praktyka . . . . . . . . . . . . . . . 174
2.2. Duchowość ekstrawertyczna vs duchowość introwertyczna . . . . . . . . . . . . 176
2.3. Duchowość elitarna vs duchowość egalitarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2.4. Duchowość jako pochodna natury vs duchowość jako pochodna kultury . . . 177
2.5. Duchowość jako moralna doskonałość vs duchowość jako samopoznanie . . 178
2.6. Duchowość socjalizująca vs duchowość emancypująca . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.7. Duchowość „naznaczająca” vs „rozpuszczona” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2.8. Nowoczesna duchowość vs ponowoczesna duchowość . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2.9. Duchowość topiczna vs duchowość oderwana od miejsca . . . . . . . . . . . . . . 187
2.10. „Egiptomania” vs karnawał zwyczajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3. Duchowość (nie)usuwalna i (nie)obecna w pedagogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3.1. Lęk przed emancypacyjną siłą duchowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3.2. Percepcja duchowości jako egocentrycznego wycofania się w siebie . . . . . 195
3.3. Odejście od rozumienia duchowości jako etycznego
przygotowania w procesie docierania do wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3.4. Powielanie stereotypu duchowości jako „daru łaski” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.5. Niezadawanie sobie pytania „jak” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3.6. Lęk przed profanowaniem duchowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.7. Neoliberalna logika edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.8. Sceptycyzm i cynizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4. Po co nam duchowość w edukacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
4.1. Działanie na rzecz inkluzywności i egalitaryzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.2. Radzenie sobie z niejednoznacznością świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.3. Budowanie pękniętej tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.4. Towarzyszenie w duchowym rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *