www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Jaki jest koń, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach …

34,90  19,99 

ISBN: 978-83-7865-511-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 230

Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Jaki jest koń, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Anna Łysiak-Łątkowska, Małgorzata Lisiewicz (red.)

 

Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno z kręgów nauki, jak i innych zainteresowanych tematyką i motywem konia w kulturze oraz jego znaczeniem i obecnością w życiu codziennym w środowisku miejskim. W publikacji ukazano zagadnienia dotyczące rozwoju i znaczenia Hipodromu w Sopocie oraz warszawskiego toru wyścigowego. Wśród bogatej tematyki przedstawiono również takie, które nawiązują do funkcjonowania motywu konia w kulturze: literaturze, poezji oraz w twórczości ludowej.

Spis treści

Małgorzata Lisiewicz, Anna £ysiak-£¹tkowska

Od owsianego napêdu do napędu wyobraźni: rola konia w historii

i kulturze piśmienniczej

Cz. I – Historia i znaczenie konia w mieście w XIX

i pierwszej po³owie XX w. – wybrane zagadnienia

Hanna Polañska

Konie w ruchu miejskim Warszawy w XIX i XX w. ( do 1945 r.)

Tadeusz Stegner

„Na owsianym napêdzie”. Z dziejów tramwajów konnych na ziemiach

polskich w XIX w

Iwona Janicka

Wileñski tabor konny w XIX i na pocz¹tku XX w.

Marcin R. Odelski

Obecność konia w przestrzeni miejskiej w latach 1907–1938 na Kaszubach

Jerzy Cis³ak, Tomasz Kot

Od Rennbahn Danzig-Zoppot do Toru Wyścigowego w Sopocie:

historia sopockiego hipodromu do 1947 r.

Jagoda Za³êska-Kaczko

Hippika w Sopocie w latach 1920–1939 w świetle niemieckiej

prasy lokalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Agnieszka Kania

Konie w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zabawkarstwo

kieleckie jako przyk³ad sztuki ludowej

Cz. II – Wizerunek konia w relacjach piśmienniczych –

opisy literackie i narracje historyczne

Lucyna Kostuch

Swój czy przybysz i nieprzyjaciel? Koñ w tradycji staro¿ytnej Grecji

Beata Wojciechowska

Koñ i jego charakterystyka w „Speculum naturale” Wincentego z Beauvais

(ok. 1194 – 1264)

Ewa Rot-Buga

„Na klacz hiszpañsk¹” – zagadki wiersza Jana Andrzeja Morsztyna

Weronika Girys-Czagowiec

Motyw konia w twórczości Stanisława Rembeka poświęconej powstaniu

styczniowemu jako element nawi¹zania do tradycji artystycznych

Beata Nadziejko-G³uszak

Symbolika wybranych obrazów poetyckich konia w poezji wspó³czesnej

Aneta Jurzysta

„Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie”. O literackim

wizerunku konia w wybranych utworach niemieckojęzycznych różnych epok

Agnieszka Kopacz

„Koñ jaki jest, ka¿dy widzi”. Wizerunek konia w wybranych lekturach

dla gimnazjum i liceum

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Jaki jest koń, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach …”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *