www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 18/2020

28,90 

ISSN: 2084-2902

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 176

Format: B5

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 18/2020

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

Zeszyt 18 „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” dedykowano Edwardowi Kajdańskiemu, któremu poświęcony jest dołączony na płycie DVD film 40 Years, 40 Witnesses przygotowany przez Guangdong Radio and Television.

 

SPIS TREŚCI

Mgr Joanna Skoczek, Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Kultura relacyjna Chin – aspekt biznesowy 7

Prof. dr hab. Irena Kadulska, Gdańsk

Poselstwo Jana Potockiego do Chin w 1806 r. .  20

Dr Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Gdański

Bank size as a source of competitive advantage

of Chinese global systemically important banks . . . 30

Dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr Marek Reysowski, Uniwersytet Gdański

Dr Marcin Krzaczek, Uniwersytet Gdański

Budowanie marki prestiżowej

na przykładzie wybranych azjatyckich koncernów technologicznych . .47

Mgr Jiayu Ru, Uniwersytet Gdański

Efficiency evaluation and comparison of Yantai Port

and the Port of Gdańsk based on the policy of Belt and Road Initiative . . 63

Mgr Natalia Lubińska, Uniwersytet Gdański

Krótka historia o kulcie Mao Zedonga – wybrane elementy

podtrzymywania politycznej legendy Wielkiego Sternika w Chinach 78

Mgr Monika Paliszewska-Mojsiuk, Uniwersytet Gdański

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – trzecia fala . . 94

Mgr Oskar Gruszczyński, Uniwersytet Xiamen w Chinach

Taniec w kajdanach: chińska cenzura filmowa w latach 1949–1966 . .. 103

Mgr Michał Krotowski, Uniwersytet Gdański

Manggha (Feliks Jasieński) – o mało znanym filmie

Wytwórni Filmów Oświatowych . . .. . 120

Mgr Anna Sroka-Grądziel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mgr Lee Fu-lan, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

O strategiach nauczania znaków języka chińskiego 131

Dr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański

Co nurtuje Chińczyków, czyli o aktualnych problemach w chińskiej prasie.

Artykuł recenzyjny: Prasa chińska o przemianach społeczno-kulturowych kraju

w początkach XXI wieku, red. K. Gawlikowski et al., Warszawa 2020 . . 144

PRÓBY STUDENCKIE

Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski

Ewolucja chińskiego protokołu i prawa dyplomatycznego

w kontaktach z państwami europejskimi od XVI do XIX w. 151

IN MEMORIAM

Edward Kajdański (1925–2020) (Joanna Kamień, Kamil Zeidler) . . 163

RECENZJE

Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press,

Beijing 2014, ss. 184 (Aleksandra Guss) . . .. 171

SPRAWOZDANIA

I Festiwal Podróżniczy Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

„Okiełznać Azję”, Uniwersytet Gdański, 22 lutego 2020 r. (Natalia Lubińska) . . . . 175

ANEKS

40 Years, 40 Witnesses: Edward Kajdański (DVD)

Film wyprodukowany przez Radio English Service of Guangdong Radio and Television

TABLE OF CONTENTS

Joanna Skoczek, MA, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs

of the Republic of Poland

Building links in a relational culture 7

Prof. Irena Kadulska, Gdańsk

Jan Potocki’s mission to China in 1806 . .. . 20

Magdalena Markiewicz, PhD, University of Gdańsk

Bank size as a source of competitive advantage

of Chinese global systemically important banks .  . 30

Prof. Joanna Pietrzak, University of Gdańsk

Marek Reysowski, PhD, University of Gdańsk

Marcin Krzaczek, PhD, University of Gdańsk

Prestige brand strategy –

the case of selected Asian technological companies . .  . . 47

Jiayu Ru, MA, University of Gdańsk

Efficiency evaluation and comparison of Yantai Port

and the Port of Gdańsk based on the policy of Belt and Road Initiative .  . 63

Natalia Lubińska, MA, University of Gdańsk

A short history of the Mao Zedong cult – selected elements involved

in the maintenance of the political legend of the Great Helmsman in China 78

Monika Paliszewska-Mojsiuk, MA, University of Gdańsk

The third wave of Chinese immigration to the United States of America 94

Oskar Gruszczyński, MA, Xiamen University in China

Dancing in chains: Chinese film censorship, 1949–1966 103

Michał Krotowski, MA, University of Gdańsk

Manggha (Feliks Jasieński) – on a little-known film by Kazimierz Mucha  120

Anna Sroka-Grądziel, MA, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Lee Fu-lan, MA, Adam Mickiewicz University, Poznań

On strategies for teaching Chinese characters .. . 131

Magdalena Łągiewska, PhD, University of Gdańsk

What gets under Chinese people’s skins? Currents problems

in the Chinese press. Review article: Prasa chińska o przemianach

społeczno-kulturowych kraju w początkach XXI wieku

[Chinese Press on the Country’s Socio-Cultural Changes at the Beginning

of the 21st Century], eds. K. Gawlikowski et al., Warszawa 2020 144

STUDENTS ATTEMPTS

Szymon Wiśniewski, University of Warsaw

The evolution of Chinese protocol and customary

diplomatic law in contacts with European countries

from the 16th to the 19th centuries . . . . 151

IN MEMORIAM

Edward Kajdański (1925–2020) (Joanna Kamień, Kamil Zeidler) . .  . 163

REVIEWS

Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press,

Beijing 2014, pp. 184 (Aleksandra Guss) 171

REPORTS

The First Travel Festival of the Confucius Institute at the University of Gdańsk

“Mastering Asia,” University of Gdańsk, 22 February 2020 (Natalia Lubińska) .175

ANNEX

40 Years, 40 Witnesses: Edward Kajdański (DVD)

The movie was produced by Radio English Service of Guangdong Radio and Television

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Azji Wschodniej 18/2020”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *