www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 17/2020

27,99 

ISSN: 2084-8724

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 230

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 17/2020

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

 

SPIS TREŚCI

Prof. dr Ren Yatsunami, Kyushu University

Comparative review of private international law in Japan . . . . . . .  . . 7

Dr Anna Michalak, Uniwersytet Łódzki

Between eclecticism and uniqueness:

A few remarks on constitutional systems of ASEAN countries

from the perspective of a Polish comparative constitutionalist . . . . . 27

Dr Magdalena Łągiewska, East China University

of Political Science and Law w Szanghaju

Arbitraż w Chinach – uwagi wstępne . . . . . . . . .. . . . 42

Mgr Karol Gregorczuk, Uniwersytet Gdański

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej

w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej . . . . . . 53

Mgr Witold Górny, Uniwersytet Jagielloński

Mechanizm zadań zleconych w prawie samorządu terytorialnego

Polski i Japonii – rozważania komparatystyczne . . . . . . . . . .  . . . 74

Dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konkurencyjność państw Azji Centralnej

w ich relacjach handlowych z Unią Europejską i Chinami . . . . . . . . 87

Dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Umowy gospodarcze UE – Wietnam –

analiza ekonomicznych i prawnych stosunków pomiędzy stronami . . . . . 103

Dr Dominik A. Skopiec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewolucja globalnej nierównowagi płatniczej

w pokryzysowej gospodarce światowej . . . . . . . . . . . . . 125

Dr Anna Żyła, Politechnika Świętokrzyska

Rola Inicjatywy Pasa i Szlaku w reformie systemu globalnego zarządzania . . . . 145

Mgr Przemysław Wysiński, Uniwersytet Gdański

Motywy i uwarunkowania chińskich

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce . . . .. . . . 158

Mgr Aleksandra Aziewicz, Uniwersytet Gdański

Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19 . . . . 174

Dr Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański

Pochodne instrumenty finansowe notowane

na Hong Kong Exchanges and Clearing Limited . . . . . . . .. . . . 186

PRÓBY STUDENCKIE

Aleksandra Guss, Uniwersytet Gdański

Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury

w Chińskiej Republice Ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

RECENZJE

Suki Kim, Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit,

przeł. A. Sobolewska, Znak. Literatura Nowa,

Kraków 2015, ss. 336 (Barbara Richert) . . . . . . . . . .. . . . . . . 219

Marcin Jacoby, Sztuka perswazji w starożytnych Chinach: opowiastka alegoryczna w okresie

Walczących Państw (453–221 r. p.n.e.), Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Warszawa 2018, ss. 222 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . 221

Bryan B. Barber, Japan’s Relations With Muslim Asia, Palgrave Macmillan,

Cham 2020, ss. 261 (Kamil Pietrasik) . . . . . . . . . . . . . .. . . . 224

GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2020/17 5

TABLE OF CONTENTS

Prof. Ren Yatsunami, Kyushu University

Comparative review of private international law in Japan . . . . . . . . 7

PhD Anna Michalak, University of Łódź

Between eclecticism and uniqueness:

A few remarks on constitutional systems of ASEAN countries

from the perspective of a Polish comparative constitutionalist . . .  . 27

PhD Magdalena Łągiewska, East China University

of Political Science and Law in Shanghai

Arbitration in China: Introductory remarks . . . . . . . . .  . . 42

MA Karol Gregorczuk, University of Gdańsk

The liability for medical malpractice in the legal system

of the People’s Republic of China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

MA Witold Górny, Jagiellonian University

The mechanism of commissioned tasks in the law

of local self-government of Poland and Japan: Comparative considerations .  74

Prof. Krzysztof Falkowski, SGH Warsaw School of Economics

Competitiveness of Central Asian countries

in their trade relations with the European Union and China . . . .. . . 87

Prof. Andżelika Kuźnar, SGH Warsaw School of Economics

Prof. Jerzy Menkes, SGH Warsaw School of Economics

Economic EU-Vietnam agreements:

The analysis of economic and legal relations between the Parties . . .. 103

PhD Dominik A. Skopiec, SGH Warsaw School of Economics

Evolution of global imbalances in the post-crisis world economy . . . . 125

PhD Anna Żyła, Kielce University of Technology

The role of Belt and Road Initiative in the area

of the global governance system . . . . . . . . . . . . . . . 145

MA Przemysław Wysiński, University of Gdańsk

Terms and conditions of Chinese foreign direct investment in Africa . . .. 158

MA Aleksandra Aziewicz, University of Gdańsk

Chinese consumers’ behaviour during the epidemic of COVID-19 . . . . . 174

PhD Sławomir Antkiewicz, University of Gdańsk

The market of derivatives

on the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited . . . . . . . 186

STUDENTS ATTEMPTS

Aleksandra Guss, University of Gdańsk

Measures for protection of intangible cultural heritage

in the People’s Republic of China . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 200

REVIEWS

Suki Kim, Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit,

[Without You, There Is No Us. My Time with the Sons of North Korea’s Elite],

transl. A. Sobolewska, Znak. Literatura Nowa,

Kraków 2015, pp. 336 (Barbara Richert) . . . . . . . . . .. . 219

Marcin Jacoby, Sztuka perswazji w starożytnych Chinach: opowiastka alegoryczna w okresie

Walczących Państw (453–221 r. p.n.e.) [The Art of Persuasion in Ancient China:

Allegorical Tale during the Warring States Period (453–221 BCE)],

Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018,

pp. 222 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Bryan B. Barber, Japan’s Relations With Muslim Asia, Palgrave Macmillan,

Cham 2020, pp. 261 (Kamil Pietrasik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Azji Wschodniej 17/2020”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *