www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem.

78,00 

ISBN: 978-83-7348-412-2

Rok publikacji: 2012

Stron: 450

Opis

Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii

Seria: Monografie nr 119

Lisak Andrzej

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: Hegel, Heidegger, filozofia

 

Monografia poświęcona jest dziejom filozofii transcendentalnej w zasadniczym dla niej okresie rozwoju: od poheglowskiej zapaści w filozofii po Heideggera. Czas po Heglu to okres kształtowania się nowego pojęcia tego, czym ma być filozofia. Filozofia mianowicie, która przedtem sama uchodziła za naukę par excellence, przestała decydować o naukowym obrazie świata i musiała na nowo określić swój przedmiot. Zaczęła występować pod szyldem teorii poznania (zajmującej się nie tym, co jest, ale samą możliwością poznania tego, co jest), teorii wartości (zajmującej się nie tym, co jest, a tym, co powinno być urzeczywistnione) itd. Filozofii doskwierał jednak ten „głód bytu” i chciała odzyskać bezpośredni naoczny kontakt z rzeczywistością. Dzieje filozofii transcendentalnej zostały nierozdzielnie sprzęgnięte z tym procesem przechodzenia filozofii od teorii poznania do ontologii. Monografia przedstawia dzieje głównych nurtów filozofii transcendentalnej, od neokantyzmu (gdzie charakteryzuje jego główne szkoły: marburska i badeńską) po fenomenologię transcendentalną Husserla. Praca pokazuje, że istota refleksji transcendentalnej wiąże się nie, jak to dotychczas widziano, z problematyką ważności (Geltung), ale z nowym pojęciem świadomości. Głownym wynikiem teoretycznym pracy jest właśnie odsłonięcie koncepcji transcendentalnie rozumianej świadomości – zarysowuje się ona w myśli Riehla, Cohena i Natorpa. Próbuje ją następnie przenieść w obszar filozofii Husserla, czego wynikiem ma być projekt fenomenologii zorientowanej noematycznie. Konsekwentny projekt filozofii transcendentalnej to projekt filozofii świadomości, gdzie punktem wyjścia refleksji jest świadomość traktowana jako fenomen pierwotny – nie jest utożsamiana z podmiotem, z subiektywnością, ponieważ, dopiero wychodząc od tak rozumianej świadomości, pokazać można krytycznie rolę momentu podmiotowego i przedmiotowego w poznaniu, podmiot i przedmiot są bowiem jedynie biegunami, których konstytucję możemy ujrzeć dopiero w polu świadomości.

 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP 7

  1. WPROWADZENIE: PROBLEM PRZEDMIOTU FILOZOFII PO HEGLU

1.1. Kontekst

1.2. Główne postheglowskie określenia przedmiotu filozofii

1.2.1. Filozofia jako teoria poznania

1.2.2. Filozofia jako teoria poznania historii

1.2.3. Filozofia jako teoria nauki

1.2.4. Filozofia jako psychologia

1.2.5. Filozofia jako historia filozofii

1.2.6. Filozofia jako teoria wartości

1.2.7. Filozofia jako światopogląd

1.2.8. Filozofia jako metafizyka

1.2.9. Filozofia jako ontologia

1.2.10. Filozofia jako analiza języka

  1. POWSTANIE, ROZWÓJ I UPADEK NEOKANTYZMU JAKO NATURALNEGO CZYNNIKA ROZWOJU FILOZOFII TRANSCENDENTALNEJ

2.1. Wstęp

2.2. Recepcja Kanta przed powstaniem neokantyzmu

2.3. Kształtowanie się podstaw programu neokantyzmu

2.4. Wczesny neokantyzm

2.4.1. Otto Liebmann

2.4.2. Friedrich Albert Lange – neokantowski naturalizm

2.4.3. Spór Fischera z Trendelenburgiem

2.5. Neokantyzm klasyczny

2.5.1. Poglądy Hermanna Cohena w odniesieniu do wczesnego neokantyzmu

2.5.2. Neokantyzm lat siedemdziesiątych XIX wieku

2.5.3. Wilhelm Windelband

2.5.4. Alois Riehl

2.5.5. Inni neokantyści

2.5.6. Koniec neokantyzmu

  1. IDEA FILOZOFII TRANSCENDENTALNEJ W SZKOLE MARBURSKIEJ

3.1. Marburska szkoła neokantyzmu

3.2. Poglądy Hermanna Cohena

3.2.1. Logika transcendentalna a ogólny charakter myśli Cohena

3.2.2. Przezwyciężenie dualizmu naoczności i myślenia

3.2.3. Pojęcie „źródła” (Ursprung)

3.2.4. System filozofii i pozostałe jego działy

3.2.4.1. Idea systemu

3.2.4.2. Etyka

3.2.4.3. Estetyka

3.2.4.4. Religia

3.2.4.5. Psychologia

3.3. Poglądy Paula Natorpa

3.3.1. Logika transcendentalna

3.3.2. Pojęcie poznania

3.3.3. Natorpowski system filozofii

3.3.4. Psychologia

3.3.5. Poglądy „późnego” Natorpa

Dodatek A. Uwagi o dziejach szkoły marburskiej

3.4. Ernst Cassirer i ewolucja idei filozofii transcendentalnej

3.4.1. Substancja i funkcja

3.4.2. Filozofia form symbolicznych jako filozofia transcendentalna

Dodatek B. Transcendentalna filozofia prawa Hansa Kelsena

  1. IDEA TRANSCENDENTALIZMU W SZKOLE BADEŃSKIEJ I MŁODSZYM NEOKANTYZMIE

4.1. Wprowadzenie

4.2. Szkoła badeńska

4.2.1. Heinrich Rickert

4.2.2. Emil Lask

4.2.3. Bruno Bunch

4.2.4. Jonas Cohn

4.3. Richard Hönigswald

Dodatek C. Neoneokantyzm

  1. TRANSCENDENTALNA FENOMENOLOGIA HUSSERLA A PROJEKT FENOMENOLOGII NOEMATYCZNEJ

5.1. Wprowadzenie. Husserlowska fenomenologia noetyczno-noematyczna a projekt fenomenologii czysto noematycznej – od fenomenologii noetycznej do genetycznej

5.3. Husserl a transcendentalna fenomenologia

5.4. Husserl, Heidegger, ontologia

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielsk

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *