www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Educatio iuris – ars boni et aequi

47,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 9788382065961
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 308
Format: A5

Opis

Educatio iuris – ars boni et aequi

Autor: red. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Jerzy Zajadło

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

„Wątkiem przewodnim wszystkich bez mała tekstów w recenzowanej książce jest troska o stan jakości kształcenia studentów prawa, i w konsekwencji prawników, oraz dążenie do jego doskonalenia i poszukiwania form optymalizujących dotychczasową dydaktykę. Niewątpliwymi walorami książki są jej wieloaspektowość i wielowątkowość. (…) Odnosi się wrażenie ujęcia wszystkich problemów wymagających komentarza oraz dyskusji. Od kwestii kompetencji nauczających, czyli kadry akademickiej, do kompetencji studentów (…). Chodzi tu nie tylko o włączanie ich w proces dydaktyczny, ale i o kształcenie ich umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i retorycznych, docenienie wagi dyskusji jako formy kształtowania zdolności przekonywania, poszukiwanie modelu profilu absolwenta prawa w XXI wieku i poszukiwanie nowego modelu edukacji prawniczej, którego konstruowanie wymaga udziału nie tylko i nie wyłącznie prawników (sic!). Jestem przekonany, że książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla całego prawniczego środowiska akademickiego w naszym kraju”.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa 9

Wojciech Zalewski

CZĘŚĆ I

GENERALIS QUAESTIONES

Kilka refleksji o uczeniu prawa 15

Mariusz Bogusz

Edukacja prawnicza, czyli jak wykształcić prawnika,

który jest nie tylko prawnikiem 29

Jerzy Zajadło

O edukacji prawniczej jako sztuce nauczania tego, co dobre i słuszne,

albo krótka rzecz o czarnoksiężnikach prawa 51

Jakub Stelina

Cztery cnoty mniejsze profesora jako nauczyciela prawa 65

Tomasz Widłak

O włączaniu studentów w proces dydaktyczny 81

Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Kształtowanie umysłów przyszłych prawników.

Nauczanie oparte na koncepcjach we współczesnej edukacji prawniczej 89

Beata J. Kowalczyk

O nauczycielu akademickim i jego wpływie (lub nie?)

na wyobrażenia studentów o pracy w zawodzie prawniczym 103

Dominika Mróz-Szarmach

Pytania i odpowiedzi, które chciałbyś zadać swoim studentom prawa 117

Tomasz Snarski

O potrzebie kształcenia umiejętności retorycznych, negocjacyjnych

i komunikacyjnych prawników w nowych okolicznościach wykonywania

zawodów prawniczych – ujęte w trzydziestu tezach 131

Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler

O potrzebie dyskusji na studiach prawniczych 151

Piotr Uziębło

W poszukiwaniu nowego modelu edukacji prawniczej (jako sprawy

zbyt ważnej, by powierzać ją wyłącznie prawniczkom i prawnikom) 163

Paweł Sut

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, czyli kilka uwag

o koncepcji profilu absolwenta prawa w XXI w. 179

Marcin Michalak

Prawnik – wojownik czy negocjator, czyli o sztuce kształcenia prawników 195

Joanna Kruczalak-Jankowska

CZĘŚĆ II

SINGULA QUAESTIONES

Komfort odpowiedzialności w edukacji na rzecz zrównoważonego

rozwoju: czy instynkt współpracy wygra z iluzją? 205

Dorota Pyć

O roli historii prawa w edukacji prawniczej. Uwagi na kanwie książki

Russella Sandberga Subversive Legal History: a Manifesto for the Future

of Legal Education (Routledge Taylor & Francis Group,

London–New York 2021, ss. 242) 221

Michał Gałędek

O dydaktyce prawa rzymskiego, współcześnie 231

Bartosz Szolc-Nartowski

Efektywność nauczania prawa spółek handlowych

z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i korporacyjnych 245

Bartłomiej Gliniecki

Praca projektowa jako praktyczna forma edukacji służąca angażowaniu

studentów w proces uczenia się 255

Aneta Lewkowicz

O interdyscyplinarności kryminologii: od badań społecznych

do użyteczności dla prawa karnego 263

Łukasz Cora

Kilka refleksji na temat praktycznych aspektów nauczania

prawa karnego procesowego 279

Dawid Marko

Garść wspomnień z Szanghaju, czyli o tym, jak Chińczycy wykładają

prawo międzynarodowe 295

Magdalena Łągiewska

O Autorach 307

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Educatio iuris – ars boni et aequi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *