www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914

43,99 

ISBN: 978-83-7865-617-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 614

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Magdalena Nowak

 

Celem pracy było zbadanie i ukazanie zagadnienia identyfikacji narodowej wybitnej jednostki z pogranicza polsko-rusko/ukraińskiego, Romana Aleksandra Szeptyckiego, występującego zazwyczaj na kartach prac historycznych pod swoim zakonnym imieniem Andrzej. Za cezurę początkową przyjęto datę jego urodzin, a więc rok 1865. Cezurą końcową pracy jest początek I wojny światowej, a dokładnie internowanie metropolity przez władze carskie 18 września 1914 r. Analiza dotyczy więc okresu, w którym silne były jeszcze powiązania i reguły starego świata, a jednocześnie w którym narastały nacjonalizmy, aby w pełni nabrać kształtu dopiero w czasie wielkiej wojny i po jej zakończeniu. W tym właśnie czasie nadal jeszcze możliwe było zachowanie więzi z kilkoma obszarami narodowymi. Monografia opowiada o tym, jak Szeptycki poruszał się pomiędzy dwoma światami polskim i ruskim/ukraińskim. Pokazuje ona w jaki sposób wyrósł on z polskiego środowiska, opowiedział się w 1885 jako Rusin, aby jednak w dalszych latach zachować podwójne polskie i ruskie/ukraińskie więzi. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. metropolita napisał w jednym z listów, że czuje się i Polakiem i Rusinem, ale bardziej Rusinem. Dokonana w pracy analiza została przeprowadzona na podstawie bogatego materiału źródłowego: dokumentów archiwalnych, korespondencji, pamiętników i wspomnień, prasy oraz innych źródeł drukowanych. W monografii uwzględniono dotychczasowy dorobek historiografii, przede wszystkim polskiej i ukraińskiej. Zagadnienie zostało ukazane na szerokim tle przemian społeczno-politycznych oraz kulturowych przełomu XIX i XX w.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. W kręgu tradycji rodzinnej

Szeptyccy

Ojciec – Jan Kanty Szeptycki

Jan Kanty Szeptycki w życiu rodzinnym

Fredrowie

Matka – Zofia z Fredrów Szeptycka

Dom rodzinny w Przyłbicach

„Kolonia studencka” w Krakowie

Patriotyzm i religijność w domu Fredrów i Szeptyckich

Rozdział 2. Edukacja świecka

Pierwsze lata Romana

Nauka w domu

Atmosfera rodzinna i osobowość Romana w latach gimnazjalnych

Przyjaciel ze szkolnej ławy – Edward Jaroszyński

Prywatysta w lwowskim gimnazjum

W Gimnazjum św. Anny w Krakowie

Roman jako uczeń

Studia prawnicze Romana

Działalność w organizacjach studenckich

Rozdział 3. Poszukiwanie drogi

Polski i ukraiński proces narodowotwórczy

Ruskie/ukraińskie nurty polityczne w drugiej połowie XIX w.

Kościół greckokatolicki w drugiej połowie XIX w. w kontekście polityki Watykanu

Próby odwracania tendencji

Reforma dobromilska

Mistrz i uczeń – ks. Henryk Jackowski i Roman Szeptycki

Decyzja Romana Szeptyckiego

Ojciec, syn i jezuita – czas próby

Kontakty z jezuitami

Podróż do Rzymu (1886)

Podróż do Rosji (1887)

Drugi pobyt w Rzymie (1888)

Pożegnania

Deklaracja ruskości (1885)

Rozdział 4. Edukacja i kariera zakonna

Bazylianie i realizacja reformy dobromilskiej

W Dobromilu

Kandydatura, nowicjat i studia zakonne Szeptyckiego

Pod jezuicką opieką

Warunki i tryb życia w dobromilskim nowicjacie

Studia filozoficzne i teologiczne w zakonie bazylianów

Krakowskie czasy

Choroba i rekonwalescencja w Zakopanem (1891–1892)

Profesja, święcenia i prymicja Szeptyckiego (1892)

Praca w zakonie

Nowe zadanie

Rozdział 5. Nominacje .

Synod diecezjalny z 1891 r. jako punkt wyjścia do posługi metropolity Szeptyckiego

Układ sił politycznych w Galicji a zmiany w hierarchii Kościoła greckokatolickiego na przełomie XIX i XX w.

Nominacja Juliana Kujiłowśkiego na metropolitę i Andrzeja Szeptyckiego na biskupa stanisławowskiego (1899)

Nastroje towarzyszące nominacjom Kujiłowśkiego i Szeptyckiego (1899)

Konsekracja i intronizacja (1899)

W oczekiwaniu na nominację arcybiskupią (1900)

Nominacja Andrzeja Szeptyckiego na metropolitę lwowskiego (1900)

Reakcje na nominację arcybiskupią Szeptyckiego

Intencje Szeptyckiego na początku jego posługi arcybiskupiej

Rozdział 6. Kontakty rodzinne i prywatne metropolity

Charakter i zainteresowania Szeptyckiego

W domu rodzinnym i jego otoczeniu

Relacje z matką

Relacje z ojcem

Kontakty Szeptyckiego z braćmi

Krewni i przyjaciele

Między dwoma narodami i obrządkami

Rozdział 7. Metropolita na galicyjskiej scenie politycznej

Stanowisko w kwestii narodowej

Sytuacja polityczna w Galicji (1901–1914)

Pozycja Szeptyckiego w życiu politycznym Galicji

Sprawa uczestnictwa kapłanów w życiu politycznym

Wobec sprawy utworzenia ruskiego/ukraińskiego uniwersytetu

Szeptycki wobec wprowadzenia powszechnej ordynacji wyborczej do Rady Państwa

Wobec zabójstwa namiestnika Andrzeja Potockiego (1908)

Udział Szeptyckiego w reformie ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego

Relacje Szeptyckiego z polskim episkopatem

Epilog. W obliczu wojny

Zakończenie

Bibliografia .

Spis fotografii

Wykaz skrótów

Two Worlds. The Problem of National Identification of Andrei Sheptyts’kyi, 1865–1914 (summary)

Дві світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького, 1865–1914 (резюме)

Indeks osób

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *