www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Czerwona księga roślin naczyniowych pomorza gdańskiego Tom 1

28,90 

ISBN: 978-83-8206-047-8

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 254

Format: B5

Opis

Czerwona księga roślin naczyniowych pomorza gdańskiego. Tom 1. Zagrożone gatunki nadmorskich plaż, wydm i solnisk oraz wód słonawych strefy przymorskiej

Autor: Magdalena Lazarus, Renata Afranowicz-Cieślak

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jedną z form oceny stopnia zagrożenia gatunków jest tworzenie czerwonych list i czerwonych ksiąg. Dla obszaru Pomorza Gdańskiego w 2004 roku przygotowano pierwszy wykaz ginących i zagrożonych w różnym stopniu składników flory (Markowski R., Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1-75.). Objął on zarówno składniki rodzime, jak i niektóre geograficznie obce – trwale zadomowione w regionie. Lista ta była i jest nadal powszechnie stosowana w praktycznych działaniach z zakresu ochrony przyrody. Zagrożone składniki flory naczyniowej Pomorza Gdańskiego nie zostały dotychczas całościowo opracowane i przedstawione w postaci czerwonej księgi, która stanowiłaby kompendium obecnego stanu wiedzy o tej grupie roślin oraz o ich ochronie i sposobach przeciwdziałania zanikowi stanowisk. Niniejszy pierwszy tom Czerwonej księgi roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego wraz z opracowywaną obecnie najnowszą wersją czerwonej listy (Olszewski i in. 2019) stanowią podsumowanie dotychczasowych badań florystycznych w regionie, a także przedstawiają możliwie aktualną i pełną wiedzę na temat stopnia zagrożenia gatunków roślin naczyniowych, jak również ich rozmieszczenia, zasobów populacji i proponowanych działań ochronnych.

 

Spis treści

Przedmowa . . . . . . 7

Podziękowania . . . . 9

Wstęp . . . . .  . 11

1. Ogólna charakterystyka Pomorza Gdańskiego .  . 13

1.1. Położenie i granice . . . . 13

1.2. Warunki abiotyczne środowiska przyrodniczego . . .13

2. Charakterystyka i specyfika flory Pomorza Gdańskiego . . .16

3. Historia badań flory . . . .19

4. Stopień zagrożenia flory regionalnej . . . . 21

5. Ochrona przyrody na Pomorzu Gdańskim . .  . 22

6. Materiały i metody . . . . .. 2

6.1. Źródła i baza danych florystycznych . .  . 23

6.2. Kategorie zagrożenia . . . .. 24

6.3. Opisy gatunków . . . . 25

7. Charakterystyka gatunków . . . . 27

7.1. Gatunki plaż i wydm nadmorskich . . .33

7.2. Gatunki solnisk nadmorskich . . . .. 95

7.3. Gatunki wód słonawych strefy przymorskiej . .  . 201

Bibliografia . . .. 220

Summary . . .  . 249

Wykaz opracowanych taksonów . . . . 250

Wykaz fotografii . . .. 252

Wykaz autorów . . . . . 254

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czerwona księga roślin naczyniowych pomorza gdańskiego Tom 1”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.