www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Christianitas Antiqua vol. VI. Religia i tradycja

27,99 

ISSN: 1730-3788
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 270
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Christianitas Antiqua vol. VI. Religia i tradycja

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Ireneusz Milewski (red.)

Publikowane teksty dotyczą wielu aspektów antycznego chrześcijaństwa. Są to prace dotyczące archeologii chrześcijańskiej i szeroko rozumianej kultury materialnej świata rzymskiego, patrologii i dziejów Kościoła w epoce Nowego Testamentu. Autorzy artykułów toznani historycy i filolodzy z krajowych ośrodków akademickich oraz przenikający arkana nauki historycznej doktoranci. Poza szesnastoma artykułami analizującymi wybrane problemy badawcze, w tomie znajduje się także jeden tekst źródłowy oraz trzy recenzje.

Spis rzeczy
Słowo wstępne (Ireneusz Milewski) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7
COMMENTATIONES
Wojciech Gajewski
Uczty w ekklesiach domowych w świetle ujęcia oikoidalnego.
Na marginesie dyskusji nad 1 Kor 11,17–34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Aleksander R. Michalak
Cry from Ramah: Violence against children in Jewish and Christian Sources ���������29
Maria Szcześniak
Występowanie i znaczenie terminu aula od antyku greckiego
do czasów Konstantyna Wielkiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Juliusz Jundziłł
Hypogeum Trebiusza Justusa. Mentalność chrześcijan z Rzymu IV wieku .  .  .  .  .  40
Monika Ożóg
Traces of the history of the Roman Church of Sancta Maria Antiqua
according to the authors of Liber Pontificalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ireneusz Milewski
Kilka uwag o antycznej wierze w magiczne znaczenie imienia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
Bożena Stawoska‑Jundziłł
Kler i laicy pełniący funkcje kościelne we wczesnochrześcijańskich łacińskich
inskrypcjach z Rzymu wystawionych dla seniorów. Część pierwsza .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
Andrzej Hołasek
Posługa hierarchii kościelnej w świetle Kanonów Hipolita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Anna Pająkowska‑Bouallegui
Terminologia chrześcijańska w dziełach historyka Eunapiosa z Sardes .  .  .  .  .  .  .111
Ireneusz Milewski
„Łapy wilka i łeb żaby”. Fylakteriony i ich funkcja w życiu codziennym
chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Michał Kosznicki
Zadania edukacyjne pedagogów w opinii Libaniusza i Jana Chryzostoma .  .  .  .  .135
Tatiana Krynicka
Eucharisticos Paulina z Pelli (376–
po 459): „spowiedź nieudacznika IV wieku”
czy hymn ku czci Opatrzności? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .148
Paweł Filipczak
Przełom konstantyński i funkcjonowanie administracji rzymskiej w Syrii .  .  .  .  .163
Maciej Wojcieszak
Obraz społeczeństwa Italii w listach Ambrożego z Mediolanu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
Mirosław J. Leszka
Wątki religijne w propagandzie wczesnobizantyńskich uzurpatorów.
Przypadek Illusa i Leoncjusza (484) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
Teresa Wolińska
Sympatyk pogan i heretyków? Prokopiusz z Cezarei o polityce religijnej
Justyniana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194
Ireneusz Milewski
Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne praktykowane
przez chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .212
FONTES
Jan Iluk
Jana Chryzostoma homilia trzecia z cyklu 21 homilii
Do Antiocheńczyków o posągach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
CENSURAE LIBRORUM
Jan Prostko‑Prostyński,
Roma‑solium
Imperii. Elekcja, koronacja i uznanie
w Rzymie w IV–VIII wieku, Wydawnictwo Contact, Poznań 2014, ss. 171
[Bibliotheca Classica et Byzantina] (Mirosław J. Leszka) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
Marcin Wołoszyn, Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen
Ozeans – die Erste Erwähnung der Ostseeslawen? Zum Bild der Slawen
in der frühbyzantinischen Literatur. Eine Fallstudien / Teofilakt Simokatta
i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego – najstarsze świadectwo obecności
Słowian nad Bałtykiem? Przyczynek do studiów nad obrazem Słowian w literaturze
wczesnobizantyńskiej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Kraków 2014, ss. 202 (Mirosław J. Leszka) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
Andrzej Kompa, Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Mieszkańcy stolicy
świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem,
„Byzantina Lodziensia” XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2014, ss. 490 (Andrzej Hołasek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .260
Skróty edycji wydawniczych (źródłowych, encyklopedycznych, leksykonów) .  .  .  .  .270

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Christianitas Antiqua vol. VI. Religia i tradycja”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *