www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym

33,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-765-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2019

Stron: 287

oprawa miękka

Opis

Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym

autor: Wojtczak Erwin

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Budownictwo jest od najdawniejszych czasów niezwykle ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną działalności człowieka. Stanowi istotną gałąź wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii lądowej, której znajomość jest niezbędna w procesie projektowania i wznoszenia otaczających nas konstrukcji. To nauka interdyscyplinarna, korzystająca z wiedzy trzech podstawowych dyscyplin: mechaniki budowli, materiałoznawstwa oraz fizyki budowli.

 

Tematyka książki dotyczy podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych na przestrzeni lat w budownictwie ogólnym. Treść została podzielona na rozdziały opisujące poszczególne elementy konstrukcji typowego budynku, od fundamentów poprzez ściany, nadproża, stropy i schody aż po dach. W książce zawarto przegląd różnorodnych technologii, kładąc główny nacisk na metody historyczne (tradycyjne, nierzadko obecnie niestosowane), pojawiają się jednak również odwołania do aktualnego stanu praktyki inżynierskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na podane procedury obliczeniowe, które w wielu przypadkach zostały zastąpione nowszymi, a ich zaprezentowanie ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikowi ówczesnego stanu wiedzy technicznej.

 

Słowa kluczowe: budownictwo ogólne, budownictwo tradycyjne, wznoszenie budynków

 

SPIS TREŚCI

OD AUTORA

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1. Regulacje prawne

1.2. Pojęcie budownictwa i jego podział

1.3. Podstawowe definicje

1.4. Koordynacja wymiarowa

1.4.1. Pojęcie i jednostka

1.4.2. Odchyłki wymiarowe

1.4.3. Prefabrykacja i stopnie jej zróżnicowania

1.5. Układy konstrukcyjne

1.6. Detale architektoniczne

1.6.1. Pilaster

1.6.2. Fronton

1.6.3. Gzyms

1.6.4. Ryzalit

1.6.5. Attyka

1.6.6. Przypora

1.6.7. Cokół

2. MATERIAŁY BUDOWLANE

2.1. Podstawowe materiały budowlane

2.1.1. Cegła ceramiczna pełna

2.1.2. Cegły ceramiczne pustakowe

2.1.3. Beton komórkowy

2.1.4. Cegła wapienno-piaskowa

2.2. Materiały historyczne

3. FUNDAMENTY

3.1. Wiadomości wstępne

3.1.1. Istota fundamentowania

3.1.2. Rodzaje fundamentów bezpośrednich

3.1.3. Czynniki determinujące głębokość posadowienia budynku

3.2. Podstawowe rozwiązania fundamentów bezpośrednich

3.2.1. Ławy fundamentowe

3.2.2. Stopy fundamentowe

3.2.3. Płyty fundamentowe

3.2.4. Fundamenty skrzyniowe

3.3. Fundamentowanie na granicy parceli

3.3.1. Zastosowanie odsadzki jednostronnej

3.2. Rozwiązanie z dodatkowym zbrojeniem stropu nad piwnicą

3.3.3. Posadowienie na wspólnej ławie

3.3.4. Posadowienie na klawiszach fundamentowych

3.3.5. Posadowienie na ławie odsuniętej od granicy działki

3.3.6. Posadowienie na ławie z podciągami

3.3.7. Wykorzystanie słupów ukośnych

3.3.8. Oparcie żyletek bezpośrednio na ławach

3.4. Wzmacnianie fundamentów

3.4.1. Wzmacnianie ław fundamentowych

3.4.2. Wzmacnianie stóp fundamentowych

3.4.3. Wzmacnianie fundamentów ceglanych

3.5. Pogłębianie fundamentów

4. KONSTRUKCJE MUROWE

4.1. Podział i ogólna charakterystyka

4.2. Spoiny w konstrukcjach murowych

4.3. Kształtowanie geometrii muru ceglanego

4.3.1. Grubość muru

4.3.2. Ogólne zasady układania cegieł w murze

4.3.3. Wiązanie cegieł w murze

4.3.4. Geometria muru w obrębie komina

4.4. Łączenie starego muru z nowym

4.5. Układy konstrukcyjne ścian

4.5.1. Ściany jednorodne jednowarstwowe

4.5.2. Mur jednorodny ocieplany

4.5.3. Mur trójwarstwowy (szczelinowy)

4.5.4. Ściana trójwarstwowa z pustką wentylowaną

4.6. Mury z kamienia naturalnego

4.6.1. Typy murów z kamienia naturalnego

4.6.2. Układy kamieni w murach naturalnych

5. KOMINY

5.1. Zasada działania

5.2. Materiał wykonania

5.3. Charakterystyka przewodów

5.3.1. Przewody dymowe

5.3.2. Przewody spalinowe

5.3.3. Przewody wentylacyjne

5.3.4. Przewody awaryjne

5.3.5. Zbiorcze przewody wentylacyjne i spalinowe

5.4. Kształtowanie geometrii kominów

5.4.1. Zasady ogólne konstruowania kominów

5.4.2. Prowadzenie przewodów

5.4.3. Wyprowadzanie kominów ponad dach

5.4.4. Ustalanie wysokości kominów względem przesłon

5.4.5. Zakończenia kominów – czapy kominowe

6. ŁĘKI I NADPROŻA

6.1. Pojęcia wstępne

6.2. Łęki

6.2.1. Geometria łęków

6.2.2. Konstrukcja łęku ceglanego

6.2.3. Łęk odciążający

6.2.4. Łęk prosty

6.3. Nadproża

6.3.1. Klasyfikacja nadproży

6.3.2. Nadproża staloceramiczne

6.3.3. Nadproża stalowe

6.3.4. Nadproża żelbetowe monolityczne

6.3.5. Nadproża żelbetowe prefabrykowane

6.3.6. Nadproża z kształtek typu U

6.4. Obliczenia statyczne nadproży

6.4.1. Zebranie obciążeń przy braku otworów powyżej nadproża

6.4.2. Zebranie obciążeń w przypadku występowania innych otworów

7. STROPY

7.1. Ogólna charakterystyka stropów

7.2. Stropy drewniane

7.2.1. Rodzaje stropów drewnianych

7.2.2. Konstrukcja i obliczanie belek stropowych

7.2.3. Konstrukcja i obliczanie desek podłogowych

7.3. Stropy na belkach stalowych

7.3.1. Historia stropów na belkach stalowych

7.3.2. Konstrukcja stropów na belkach stalowych

7.3.3. Kotwienie i oparcie belek stalowych na ścianie

7.4. Inne stropy staloceramiczne i ceramiczne

7.4.1. Strop Pomorze

7.4.2. Strop DMZ

7.4.3. Strop DS-Żerań

7.4.4. Strop Stolica

7.4.5. Strop Cerprojekt

7.5. Stropy na blachach fałdowych

7.6. Stropy gęstożebrowe

7.6.1. Stropy żelbetowe monolityczne betonowane na miejscu budowy

7.6.2. Stropy żelbetowe monolityczne złożone z gotowych elementów

7.6.3. Stropy ceramiczno-żelbetowe

7.6.4. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej

7.6.5. Obliczenia statyczne stropów gęstożebrowych

7.7. Stropy belkowo-płytowe i belkowo-pustakowe

7.7.1. Strop T-27

7.7.2. Strop KMK-1

7.7.3. Strop PJ

7.8. Stropy żelbetowe prefabrykowane

7.8.1. Stropy prefabrykowane wielootworowe

7.8.2. Stropy Spiroll (SP)

7.9. Stropy żelbetowe kasetonowe

7.9.1. Strop na kopinkach

7.10. Stropy żelbetowe żebrowo-płytowe

7.11. Stropy płytowe żelbetowe monolityczne

7.11.1. Strop żelbetowy płytowo-belkowy

7.11.2. Stropy grzybkowe

7.11.3. Strop w układzie płyta–słup

7.11.4. Strop Filigran

7.12. Stropy żelbetowe łupinowe

7.12.1. Strop łupinowy De-Ce

7.13. Konstrukcja stropu w obrębie ścian działowych

7.13.1. Przekazywanie obciążeń od ścian działowych na strop

7.13.2. Typowe rozwiązania żeber poszerzonych

8. SCHODY

8.1. Wiadomości wstępne o schodach

8.1.1. Warunki techniczne

8.1.2. Klasyfikacja schodów

8.2. Przegląd typowych rozwiązań schodów

8.2.1. Schody drabiniaste

8.2.2. Schody drewniane

8.2.3. Schody na belkach stalowych

8.2.4. Schody żelbetowe wolnopodparte

8.2.5. Schody wspornikowe

8.2.6. Schody żelbetowe monolityczne płytowe

8.2.7. Schody jednopoliczkowe

8.2.8. Schody „wieży strażackiej”

8.2.9. Schody prefabrykowane

8.3. Ewolucja konstrukcji klatek schodowych

8.3.1. Półbloczki

8.3.2. „Morki” w systemie gdańskim

8.3.3. System szczeciński

8.3.4. System WK-70

9. STROPODACHY

9.1. Wiadomości wstępne o stropodachach

9.2. Techniczno-ekonomiczny rozwój przekryć dachowych

9.3. Charakterystyka typowych rozwiązań stropodachów

9.3.1. Stropodach niewentylowany

9.3.2. Stropodach wentylowany

9.3.3. Stropodach zalewany wodą

9.3.4. Stropodach kanalikowy

9.3.5. Stropodach odwrócony

10. DACHY

10.1. Wiadomości wstępne o dachach

10.1.1. Rodzaje dachów ze względu na kształt

10.1.2. Obciążenia działające na dach

10.2. Dachy drewniane

10.2.1. Charakterystyka ogólna konstrukcji drewnianych

10.2.2. Typy dachów drewnianych

10.2.3. Dach krokwiowy

10.2.4. Dach jętkowy

10.2.5. Dach płatwiowo-kleszczowy

10.2.6. Dachy wieszarowe

10.2.7. Łączniki metalowe w konstrukcjach drewnianych

10.2.8. Kratownice i zbijaki drewniane

10.3. Żelbetowe dachy strome

10.3.1. Dach jętkowy warszawski typu DS.

10.3.2. Dachy strome Miastoprojektu Gdańsk (MG-1, MG-2)

10.3.3. Dach typu wrocławskiego BD-3

11. POKRYCIA DACHOWE

11.1. Zależność pokrycia od pochylenia połaci dachu

11.2.1. Krycie papą

11.2.2. Krycie dachówką

11.2.3. Krycie dachu eternitem

11.2.4. Krycie dachu gontem bitumicznym

11.2.5. Krycie dachu blachą metalową

11.2.6. Krycie blachodachówką

11.2.7. Krycie blachą trapezową

11.3. Konstrukcja dachu nad poddaszem użytkowym

11.3.1. Rozwiązanie z izolacją na pełnym deskowaniu

11.3.2. Rozwiązanie z folią wstępnego krycia

11.4. Rynny i rury spustowe

11.4.1. Rynna wisząca

11.4.2. Rynna stojąca

11.4.3. Rynna leżąca

11.4.4. Koryto rynnowe

12. IZOLACJE

12.1. Charakterystyka ogólna izolacji

12.1.1. Podział izolacji

12.1.2. Charakterystyka izolacji bitumicznych

12.2. Charakterystyka typowych rozwiązań izolacji

12.2.1. Izolacje podziemnych części budynku

12.2.2. Przejście rur przez ścianę lub dno

12.2.3. Izolacja pomieszczeń o charakterze mokrym

12.2.4. Renowacja hydroizolacji

13. BALKON. LOGGIA. WYKUSZ. ARKADA

13.1. Balkon

13.1.1. Rodzaje balkonów

13.1.2. Schemat statyczny balkonu

13.1.3. Zakotwienie balkonu

13.1.4. Wykończenie balkonu

13.2. Loggia

13.3. Wykusz, arkada

LITERATURA

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *