www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

31,00  (w tym 5% VAT)

ISBN/ISSN: 978-83-7348-364-4

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2011

Stron: 320

Opis

Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów

Kulowski Andrzej

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: akustyka

 

Książka przeznaczona jest dla architektów, inżynierów budownictwa projektujących pomieszczenia, zwłaszcza sale w obiektach użytku publicznego, przedstawicieli dziedzin, które mają wpływ na efektywność przekazywania dźwięku ze sceny do sali, jak technicy teatru, scenografowie, a także reżyserzy i sami wykonawcy. Publikacja może być również użyteczna dla studentów architektury i budownictwa. Autor rozważa zagadnienie roli akustyka w projektowaniu architektonicznym obiektów oraz skutki przyjętych rozwiązań budowlanych rzutujących na walory akustyczne pomieszczeń. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką formę architektoniczną mogą przyjąć zalecenia w dziedzinie akustyki wnętrza sformułowane językiem akustyka i jaki zakres swobody projektowej w dziedzinie architektury one dopuszczają. Ponadto przedstawia korzyści wynikające z uwzględnienia zaleceń akustycznych oraz konsekwencje wynikające z przyznania pierwszeństwa walorom architektonicznym nad akustyką sal. Główną ideą niniejszej publikacji jest uzmysłowienie zarówno architektom, jak i akustykom celowości poszukiwania wspólnie akceptowanych rozwiązań z myślą o przyszłych użytkownikach obiektów.

 

 

Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ[1]

PRZEDMOWA

  1. DŹWIĘK W POMIESZCZENIU

1.1 Wprowadzenie

1.2. Fizyczna natura dźwięku

1.3. Właściwości słuchu człowieka

1.4. Zjawiska akustyczne w pomieszczeniach

1.4.1. Odbicie zwierciadlane

1.4.2. Odbicie rozproszone

1.4.3. Nakładanie się fal

1.4.4. Rezonans Helmholtza

1.4.5. Zanikanie dźwięku

1.5. Dźwięk powietrzny i materiałowy

1.6. Właściwości akustyczne materiałów budowlanych

1.6.1. Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe

1.6.2. Współczynnik pochłaniania dźwięku

1.6.3. Ustroje akustyczne

1.6.4. Rozwiązania systemowe

1.7. Metody analizy pola akustycznego w pomieszczeniach

1.7.1. Metoda falowa

1.7.2. Metoda geometryczna

1.7.3. Metoda statystyczna

1.8. Czas pogłosu pomieszczenia

1.8.1. Chłonność akustyczna pomieszczenia

1.8.2. Formuły na czas pogłosu

  1. AKUSTYCZNE PROJEKTOWANIE POMIESZCZE[1]

2.1. Wprowadzenie

2.2. Pomieszczenia o akustyce niekwalifikowanej

2.2.1. Echo

2.2.2. Pogłosowość

2.3. Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej

2.3.1. Pierwotna i wtórna struktura pomieszczenia

2.3.2. Funkcja i kubatura a czas pogłosu pomieszczenia

2.3.3. Kształt pomieszczenia

2.3.4. Profil sufitu i ścian

2.3.5. Układ widowni

2.3.6. Dobór foteli

2.3.7. Rozmieszczenie materiałów odbijających i pochłaniających dźwięk

2.3.8. Rozwiązania sprzyjające rozproszeniu dźwięku

2.3.9. Wpływ balkonów na akustykę sali

2.3.10. Akustyczne rozwiązanie sceny

2.3.11. Sale o regulowanej akustyce

2.3.12. Sale prób

2.3.13. Pomieszczenia techniczne

2.3.14. Przystosowanie akustyki pomieszczenia do nagłośnienia

2.4. Organizacja akustycznego projektu pomieszczenia

2.4.1. Projektowanie akustyczne a prawo budowlane

2.4.2. Wytyczne akustyczne do projektu budowlanego

2.4.3. Wytyczne akustyczne do projektu wnętrza

2.4.4. Realizacja projektu

2.5. Wpływ współczesnych stylów architektonicznych na akustykę sal

  1. JAKOŚĆ AKUSTYCZNA SAL

3.1. Wprowadzenie

3.2. Subiektywna jakość akustyczna pomieszczeń

3.3. Metoda Beranka

3.3.1. Założenia metody

3.3.2. Kryteria oceny

3.3.3. Ograniczenia metody

3.4. Metoda Ando

3.4.1. Założenia metody

3.4.2. Kryteria oceny

3.5. Porównanie metody Beranka i metody Ando

3.6. Określanie jakości akustycznej pomieszczenia na etapie projektowania

3.6.1. Ocena jakości z wykorzystaniem symulacyjnych programów komputerowych

3.6.2. Ocena jakości z wykorzystaniem metody statystycznej

  1. OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA SAL

4.1. Parametry akustyczne przegród budowlanych

4.1.1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

4.1.2. Poziom uderzeniowy

4.1.3. Poziom dźwięku

4.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej sal

4.3. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą powietrzną

4.3.1. Usytuowanie budynku względem zewnętrznych źródeł zakłóceń

4.3.2. Strefy akustyczne w budynku

4.3.3. Konstrukcja przegród budowlanych

4.4. Ochrona przed zakłóceniami przenoszonymi drogą materiałową

4.4.1. Konstrukcja i technologia budynku

4.4.2. Zapobieganie zakłóceniom instalacyjnym

4.5. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń o akustyce niekwalifikowanej

4.6. Konsultacja akustyczna projektów branżowych

4.6.1. Systemy wentylacji sal

4.6.2. Usterki projektowe dotyczące wentylacji sal

  1. PRZYKŁADY ZALECEŃ AKUSTYCZNYCH DO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

5.1. Forma i zakres zaleceń akustycznych

5.2. Rozbudowa szkoły muzycznej

5.2.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania

5.2.2. Założenia projektowe

5.2.3. Konstrukcja przegród

5.2.4. Akustyka sali koncertowej

5.3. Adaptacja akustyczna hali sportowej

5.3.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania

5.3.2. Warunki akustyczne w hali przed adaptacją

5.3.3. Założenia projektowe

5.3.4. Obliczenia projektowe

5.3.5. Układ materiałów dźwiękochłonnych

5.3.6. Pomiary sprawdzające

5.4. Modernizacja sali widowiskowej teatru muzycznego

5.4.1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania

5.4.2. Wymagania akustyczne

5.4.3. Analiza kształtu sali

5.4.4. Układ materiałów wykończeniowych

5.4.5. Obliczenia akustyczne

ZAKOŃCZENIE 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZAŁĄCZNIK 2 

BIBLIOGRAFIA 

INDEKS  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.