www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich

30,99 

ISBN: 978-83-7865-501-5
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 212
Format: A5

oprawa twarda

Opis

Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Magdalena Szmytkowska

 

Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto jej zasadniczym celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Nałożenie na siebie obu zagadnień badawczych ma dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast, a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne, innowacyjne, koncentrujące dobrze wykształconych mieszkańców, a tym samym – czy są atrakcyjne pod względem osiedleńczym i inwestycyjnym.

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Dyskurs neoliberalny o mieście postsocjalistycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.1. Pojęcie neoliberalizmu i jego wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2. Konsekwencje dyktatu neoliberalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.3. Neoliberalny urbanizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.4. Neoliberalizm w mieście postsocjalistycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2. Idea miasta kreatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1. Kreatywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2.2. Miasto jako środowisko kreatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
2.3. Miasto kreatywne i jego zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4. Sektory kreatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
2.5. Klasa kreatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
3. Polityka miejska w mieście kreatywnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
3.1. Społeczny wymiar polityki miejskiej w mieście kreatywnym . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
3.2. Ekonomiczny wymiar polityki miejskiej w mieście kreatywnym . . . . . . . . . . . . . . .54
3.3. Krytyka miasta kreatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
3.3.1. Niejednoznaczność teorii i rozmycie pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
3.3.2. Panaceum na postindustrializm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3.3.3. Neoliberalny charakter miasta kreatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.3.4. Kopiowanie kreatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.3.5. Dewaluacja pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
3.3.6. Miasto kreatywne wobec kryzysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
3.4. Kreowanie wizerunku miasta kreatywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
4. Miasta średnie w kontekście kreatywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
4.1. Rola miast średnich w systemie osadniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
4.2. Kryteria klasyfikacji miast średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
4.3. Przejawy kreatywności w mieście średnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
5. (Po)transformacyjne uwarunkowania rozwoju polskich miast średnich . . . . . . . . . . . .89
5.1. Podstawy klasyfikacyjne i metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
5.2. Kapitał ludzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5.3. Rynek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
5.4. Warunki mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
5.5. Struktura gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
5.6. Przedsiębiorczość lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
5.7. Przejawy kreatywności w polskich miastach średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
5.8. Społeczno-gospodarcza różnorodność polskich miast średnich . . . . . . . . . . . . . .124
6. Wymiary polityki miejskiej w polskich miastach średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
6.1. Priorytety rozwojowe miast średnich
w świetle dokumentów strategicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
6.2. Budżet miejski a kierunki rozwoju miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
6.3. Podstawowe kwestie przestrzenne w mieście średnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
6.3.1. Obszary centralne i procesy rewitalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
6.3.2. Obszary peryferyjne miasta i procesy suburbanizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
6.4. Ocena i oczekiwania mieszkańców wobec realizowanej
polityki miejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
6.4.1. Ocena przemian społeczno-gospodarczych
wywołanych transformacją ustrojową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
6.4.2. Ocena działań polityków miejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
6.5. Transformacje i wizje rozwojowe w oczach polityków miejskich . . . . . . . . . . . . .165
6.5.1. Postsocjalistyczne dziedzictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
6.5.2. Reforma administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
6.5.3. Przedsiębiorcy i inwestorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
6.5.4. Aktywność inwestycyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
6.5.5. Funkcja akademicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
6.5.6. Migracje i suburbanizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
6.5.7. Miejski aktywizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
6.5.8. Postawy liderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
6.6. Przejawy kreatywności w miastach średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
6.6.1. Kontekst tożsamości lokalnej w polityce miejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
6.6.2. Podstawy i kierunki kreowania miejskiego wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
7. Miasta średnie – kreatywne czy kreowane? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .201

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *