www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

24,99 

ISBN: 978-83-7865-522-0
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 224
Format: 160 x 220 mm

oprawa miękka

Opis

Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Sylwia Śliwińska-Wilczewska

 

 

W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim Nodularia spumigena oraz mniej poznaną, będącą jednak istotnym komponentem środowiska wodnego, pikoplanktonową sinicę Synechococcus sp. – na wybrane gatunki mikroglonów i sinic. Zbadano też, czy i w jakim stopniu na oddziaływania allelopatyczne mają wpływ wybrane czynniki środowiskowe.

 

 

Spis treści
Ważniejsze oznaczenia

1. Wstęp
1.1. Charakterystyka zjawiska allelopatii
1.2. Wpływ czynników środowiskowych
na oddziaływania allelopatyczne u sinic i glonów
1.2.1. Czynniki biotyczne
1.2.2. Czynniki abiotyczne
1.3. Charakterystyka związków allelopatycznych
1.4. Mechanizmy działania związków allelopatycznych
1.5. Znaczenie oddziaływań allelopatycznych w środowisku wodnym
1.6. Wykorzystanie związków allelopatycznych pochodzenia sinicowego
1.7. Cel pracy
2. Materiał i metody
2.1. Materiał doświadczalny
2.2. Przygotowanie szkła, pożywki i inokulum
2.3. Sposób prowadzenia hodowli właściwej
2.4. Określanie koncentracji komórek sinic i mikroglonów w hodowli
2.5. Określanie wyjściowego stężenia chlorofilu a w hodowli
2.6. Pomiary fluorescencji chlorofilu a
2.7. Pomiary tempa wymiany gazowej metodą polarograficzną
przy użyciu elektrody tlenowej Clarka
2.8. Statystyczne opracowanie wyników
2.8.1. Wyznaczanie regresji liniowej oraz współczynników korelacji
2.8.2. Wyznaczanie odchylenia standardowego
2.8.3. Doświadczenia czynnikowe i analiza wariancji
3. Wyniki
3.1. Zjawisko allelopatii u pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp
3.2. Wpływ natężenia napromieniowania
na wzajemne oddziaływania allelopatyczne sinic
3.2.1. Oddziaływanie allelopatyczne Synechococcus sp. na wzrost,
fluorescencję chlorofilu a oraz przebieg fotosyntezy
hodowli N. spumigen
3.2.2. Oddziaływanie allelopatyczne N. spumigena na wzrost,
fluorescencję chlorofilu a oraz przebieg fotosyntezy
hodowli Synechococcus sp.
3.3. Wpływ natężenia napromieniowania
na oddziaływania allelopatyczne sinicy Synechococcus sp
3.3.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.3.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.3.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
3.4. Wpływ temperatury
na oddziaływanie allelopatyczne sinicy Synechococcus sp
3.4.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.4.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.4.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
3.5. Wpływ zawartości składników pokarmowych
na oddziaływania allelopatyczne sinicy Synechococcus sp
3.5.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.5.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.5.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
3.6. Wpływ natężenia napromieniowania
na oddziaływania allelopatyczne sinicy N. spumigena
3.6.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.6.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.6.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
3.7. Wpływ temperatury
na oddziaływania allelopatyczne sinicy N. spumigena
3.7.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.7.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.7.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
3.8. Wpływ zawartości składników pokarmowych
na oddziaływania allelopatyczne sinicy N. spumigena
3.8.1. Oddziaływanie na wzrost glonów
3.8.2. Oddziaływanie na fluorescencję chlorofilu a
3.8.3. Oddziaływanie na przebieg fotosyntezy
4. Dyskusja
4.1. Czynniki biotyczne mające wpływ na zjawisko allelopatii
4.1.1. Dobór organizmów do badań zjawiska allelopatii
4.1.2. Porównanie przesączu pochodzącego z kultur
będących w fazach ekspotencjalnego i stacjonarnego wzrostu
4.1.3. Efekt pojedynczego i wielokrotnego dodania
przesączu komórkowego
4.2. Czynniki abiotyczne mające wpływ na zjawisko allelopatii
4.2.1. Intensywność napromieniowania
4.2.2. Temperatura
4.2.3. Dostępność soli pokarmowych
4.3. Mechanizmy działania związków allelopatycznych
4.3.1. Wpływ oddziaływania allelopatycznego
na wzrost badanych organizmów targetowych
Wpływ na wzrost okrzemek
Wpływ na wzrost zielenic
Wpływ na wzrost sinic
4.3.2. Wpływ oddziaływania allelopatycznego
na fluorescencję chlorofilu a
4.3.3. Wpływ oddziaływania allelopatycznego
na proces fotosyntezy
4.4. Podsumowanie
5. Wnioski
Literatura

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *