www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami 1

59,90 

objętość: 286 str.

format: A4

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2021

ISBN: 978-83-7804-785-8

Opis

Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

autorzy: Jolanta Chałupczak, Agnieszka Jacewicz

 

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.

Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).

Zagadnienia przedstawione w zbiorze:

  1. Majątek przedsiębiorstw
  2. Bilans
  3. Operacje gospodarcze
  4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach
  5. Dzielenie i łączenie kont
  6. Przychody i koszty działalności gospodarczej
  7. Ustalanie wyniku ze sprzedaży
  8. Wynik finansowy

 

Spis treści

1. Majątek przedsiębiorstw . . . 7

1.1. Wprowadzenie . . . . 7

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów . . . 8

1.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych . . 9

1.3. Klasyfikacja i charakterystyka pasywów . . 28

2. Bilans . . 45

2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego . . . 45

2.2. Forma i treść bilansu . .  48

3. Operacje gospodarcze . . .. 63

3.1. Istota i podział operacji gospodarczych . . . 63

3.2. Operacje bilansowe i ich wpływ na składniki bilansu .. 64

3.3. Dowody księgowe jako podstawa zapisów operacji gospodarczych. .  75

4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach. . . 89

4.1. Istota konta i rodzaje kont . . . 89

4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych . . . 94

4.3. Zasada podwójnego zapisu. . . 97

4.4. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych . . 98

4.5. Poprawianie błędów w księgach rachunkowych . . 112

5. Dzielenie i łączenie kont. . . . 119

5.1. Poziomy podział kont . . . 119

5.2. Łączenie kont . .  132

5.3. Pionowy podział kont . . . 147

5.3.1. Konta wynikowe . .  154

5.3.2. Operacje wynikowe. . . 157

6. Przychody i koszty działalności gospodarczej . .  165

6.1. Podział działalności gospodarczej . . 165

6.2. Ogólne zasady ewidencji przychodów i kosztów . . 166

6.2.1. Koszty i przychody podstawowej działalności operacyjnej. .  166

6.2.2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej. . .. 170

6.2.3. Przychody i koszty finansowe . . 170

7. Ustalanie wyniku ze sprzedaży . . 177

7.1. Ogólne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży .. 177

7.2. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w działalności produkcyjnej. .. 178

7.3. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w działalności usługowej . .. 190

7.4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w działalności handlowej . .. 200

8. Wynik finansowy . .. 211

8.1. Kategorie kształtujące wynik finansowy . . . 211

8.2. Wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym . . 213

8.3. Rachunek zysków i strat . . . 216

Przykład księgowy ewidencji – ujęcie całościowe. . . 249

Test sprawdzający – aktywa i pasywa przedsiębiorstwa . . 261

Test sprawdzający – bilans, operacje gospodarcze .  . 264

Test sprawdzający – konta księgowe i dokumenty .  . 267

Test sprawdzający – dzielenie i łączenie kont. . . . 269

Test sprawdzający – konta wynikowe . . . 271

Spis zadań do rozwiązania. . . . 275

Spis tabel . . . 277

Spis schematów. . . .277

Materiały pomocnicze – do wycięcia i wykorzystania . . . 279

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami 1”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.