www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Studia Scandinavica 1(21)/2017

23,99 

ISSN: 1230-6053
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 264
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Studia Scandinavica 1(21)/2017

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Studia Scandinavica są otwarte dla artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa, literatury, historii i kultury, jak również recenzji pozycji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. W przyszłości planuje się numery tematyczne – np. skandynawski teatr, polarnictwo, kontakty kulturowe między Polską a Skandynawią, redefiniowanie pojęcia Skandynawii, literatura dziecięca, i inne.

 

Spis treści
LITERATURA I JĘZYK | 7
Hanna Dymel-Trzebiatowska, „Nie można stać się Mamą Muminka
tylko dlatego, że się wyniosło stół na dwór”. Biogra0 czno-intertekstualna
interpretacja postaci Mamy Muminka w książkach Tove Jansson
Maria Sibińska, Tułacze i nomadzi. O twórczości Sigbjørna Skådena
Karolina Drozdowska, Fra Ornito” lene til Fugleelskerne.
En analyse av tekstutvikling (Notater fra et forskningsbesøk i Holstebro)
Andrzej Szubert, Hybride dannelser med engelske elementer i moderne dansk
Agata Teperek, „Ucieleśnienie” traumy
w powieści historycznej Hägring 38 Kjella Westö
Katarzyna Wojan, O etymologii etnonimiki Saamów/Lapończyków
w świetle europejskiej historiogra0 i
HISTORIA. POLITYKA. SPOŁECZEŃSTWO |
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Budowa gmachu Poselstwa Norwegii
w Warszawie w latach 1946–1949
Marta Grzechnik, Background Characters?
^ e Nordic Region and European Colonialism
Tomasz Archutowski, Skandynawskie partie skrajnej prawicy –
oblicze organizacyjne Duńskiej Partii Ludowej
Dominika Bartnik-Światek, Hygge as cultural keyword
Marta Noińska, Kilka słów o systemie szkolnictwa w Finlandii
DEBIUTY NAUKOWE |
Dominika Głąbińska, Svenskhet som gräns
Zuzanna Kozieł, Dyskryminacja Saamów w Szwecji. Zarys problemu
Katarzyna Piękoś, Przekłady literatury 0 ńskiej w Polsce do 2016 roku
RECENZJE |
J.R.R. Tolkien, Opowieść o Kullervo (Hanna Dymel-Trzebiatowska)
Robert Bielecki, Finnish Case Grammar
(From the Syntactic and Semantic Perspectives) (Katarzyna Wojan)
Katarzyna Wojan, Język ” ński w teorii i praktyce (Grzegorz Ojcewicz)
Literatura – język – przekład, pod red. M. Sibińskiej, H. Dymel-Trzebiatowskiej
Historia – społeczeństwo – kultura, pod red. M. Sibińskiej, H. Dymel-Trzebiatowskiej
(Grzegorz Skommer)
Język, kultura i społeczeństwo Finlandii, pod red. K. Wojan (Sebastian Musielak)
Agata Lubowicka, W sercu Ultima + ule. Reprezentacje Grenlandii Północnej
w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena (Sylwia Izabela Schab)
Ewa Partyga, Ibsenowskie konstelacje.
Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu (Maria Sibińska)
KRONIKA |
Relacja z konferencji „40 lat gdańskiej Skandynawistyki:
wspomnienia, doświadczenia, perspektywy” (Mateusz Topa)
1st Academic Conference „Areas of Finnish Studies: Language, Culture and Nation”,
organised on the occasion of the centenary of Finnish independence,
Gdańsk, 15–16 May 2017 (Katarzyna Wojan)
„Versopolis” – relacja, Gdańsk, 6 kwietnia 2017 (Marta Hinz, Paulina Ślusarczyk)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
„Globalne wyzwania – nordyckie doświadczenia: perspektywa akademicka i polityczna”
(Global challenges – Nordic experiences: academic and political perspectives),
Oslo, 21–22 marca 2017 (Maja Chacińska)
Dane autorów
Lista recenzentów

 

Table of contents
LITERATURE AND LANGUAGE |
Hanna Dymel-Trzebiatowska, “You cannot become Moominmamma
only because you brought a table outside”. A biographical-intertextual
interpretation of the Moominmamma character in Tove Jansson’s books
Maria Sibińska, Vagrants and nomads. About the works of Sigbjørn Skåden
Karolina Drozdowska, From Ornito” lene to Fugleelskerne.
An analysis of text development (Notes from a research visit to Holstebro)
Andrzej Szubert, Hybrid creations with English components in modern Danish
Agata Teperek, “Embodiment” of trauma in Kjell Westö’s novel Mirage 38
Katarzyna Wojan, Etymology of the ethnonyms
referring to the Saami/Lapps in the light of European historiography
HISTORY. POLITICS. SOCIETY |
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, ^ e building an edi0 ce
for the Legation of Norway in Warsaw in the years 1946–1949
Marta Grzechnik, Background Characters?
^ e Nordic Region and European Colonialism
Tomasz Archutowski, ^ e right-wing populist parties in Scandinavia –
the organisation and leadership of the Danish People’s Party
Dominika Bartnik-Światek, Hygge as cultural keyword
Marta Noińska, A few words about the school system in Finland
SCIENTIFIC DEBUTS |
Dominika Głąbińska, Swedishness as a border
Zuzanna Kozieł, Discrimination against the Sami in Sweden. Outline of the problem
Katarzyna Piękoś, Translations of Finnish Literature in Poland until 2016
REVIEWS |
J.R.R. Tolkien, Opowieść o Kullervo [+ e Story of Kullervo]
(Hanna Dymel-Trzebiatowska)
Robert Bielecki, Finnish Case Grammar
(From the Syntactic and Semantic Perspectives) (Katarzyna Wojan)
Katarzyna Wojan, Język ” ński w teorii i praktyce (Grzegorz Ojcewicz)
Literatura – język – przekład, eds. M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska
Historia – społeczeństwo – kultura, eds. M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska
(Grzegorz Skommer)
Język, kultura i społeczeństwo Finlandii, ed. K. Wojan (Sebastian Musielak)
Agata Lubowicka, W sercu Ultima + ule. Reprezentacje Grenlandii Północnej
w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena (Sylwia Izabela Schab)
Ewa Partyga, Ibsenowskie konstelacje.
Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu (Maria Sibińska)
CHRONICLE |
Report from the conference “40 lat gdańskiej Skandynawistyki:
wspomnienia, doświadczenia, perspektywy” (Mateusz Topa)
1st Academic Conference “Areas of Finnish Studies: Language, Culture and Nation”,
organised on the occasion of the centenary of Finnish independence,
Gdańsk, 15–16 May 2017 (Katarzyna Wojan)
“Versopolis” – report, Gdańsk, 6 April 2017 (Marta Hinz, Paulina Ślusarczyk)
Report from the international conference
“Global challenges – Nordic experiences: academic and political perspectives”,
Oslo, 21–22 March 2017 (Maja Chacińska)
About the authors
List of reviewers

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Studia Scandinavica 1(21)/2017”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *