www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże.

48,99  39,99 

ISBN: 978-83-7865-184-0
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 476
Format: B5

oprawa twarda

Opis

Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poświęcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka (red.)

 

 

Tytuł publikacji odwołuje się do bogatej symboliki kryształu. Rosja w krysztale powstała z okazji jubileuszu prof. Franciszka Apanowicza. Składają się na nią teksty autorstwa przyjaciół i uczniów Jubilata, którzy dzielą się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat Rosji, jej tradycji i współczesności w różnych ich aspektach i przejawach. Niejednolita tematyka artykułów, oscylująca wokół zagadnień literaturoznawczych, językoznawczych, kulturowych, socjologicznych i historycznych, koresponduje z szerokim spektrum zainteresowań naukowych Profesora. Wielowątkowość zamieszczonych w tomie tekstów ilustrująca jednocześnie niejednoznaczność Rosji i różnorodność pasji Jubilata przywodzi na myśl wielowymiarowość kryształu. W jego płaszczyznach obraz realny ulega anamorfotycznemu przekształceniu, zyskuje nowe kształty i znaczenia. Analogicznie zjawiska i fakty przedstawione w tekstach publikacji, widziane przez pryzmat naukowych i osobistych doświadczeń badaczy, dają możliwość odkrycia nowych wymiarów kultury i rzeczywistości rosyjskiej.

 

Spis rzeczy
Słowo wstępne …………………………………………………………………………………..7
O Jubilacie ………………………………………………………………………………………..9
ODBICIE PIERWSZE
Halina Chałacińska, Paulina Bogusz-Tessmar, Newski Prospekt,
„gogolowski symbol podrabianego świata” wobec propozycji
czytania Martwych dusz …………………………………………………………….19
Григорий Певцов, Образ Богородицы в поэзии Александра Блока ….32
Iwona Anna NDiaye, „Poezja powinna naśladować malarstwo…”.
Twórczość Wielimira Chlebnikowa (1885–1922)…………………………..48
Janina Sałajczyk, Gieorgij Iwanow – krytyk literacki …………………………68
Diana Oboleńska, Idee Zachodu na gruncie rosyjskim.
Kompozycja sceniczna Żółty dźwięk Wasyla Kandyńskiego …………..81
Tadeusz Bogdanowicz, Semantyka przestrzeni miejskiej
w twórczości Andrieja Płatonowa ……………………………………………….96
Лола Звонарева, Апология эмиграции Романа Гуля, Сергея
Голлербаха, Ренэ Герра: стратегия защиты …………………………….108
Elżbieta Biernat, Rosja w Dziennikach Jarosława Iwaszkiewicza ……..119
Anna Majmieskułow, Уроки Шекспира в русском поле
(стихотворение Иосифа Бродского
„Колокольчик звенит…”, 1965) ………………………………………………132
Irena Fijałkowska-Janiak, „Tylko koni, tylko koni żal”.
Konie w literaturze ………………………………………………………………….145
Katarzyna Arciszewska, 33 mgnienia szczęścia.
Obraz Rosji w opowiadaniach Ingo Schulze ……………………………….175
Halina Waszkielewicz, Powietrzna trylogia Diny Rubinej …………………193
6 SPIS RZECZY
ODBICIE DRUGIE
Małgorzata Matecka, Konteksty kulturowe w twórczości
kompozytorów Potężnej Gromadki – Aleksander Borodin,
Nikołaj Rimski-Korsakow, Modest Musorgski ……………………………205
Grażyna Bobilewicz, Filozofi a i sztuka. Myśl rosyjska
w grafi ce Jurija Iwanowicza Seliwiorstowa ………………………………..221
Zofi a Krasnopolska-Wesner, Oblicza perwersji
w malarstwie rosyjskim Srebrnego Wieku …………………………………238
Liliana Kalita, Nieodwzajemniona miłość: Mark Ałdanow i kino ……….251
ODBICIE TRZECIE
Iwan Bunin, Bernard. Przekład Grzegorz Ojcewicz…………………………..267
Piotr Demianowicz Uspienski, Symbole Tarota (fragment).
Opracowanie, przekład i komentarz Moniki Rzeczyckiej …………….270
Anna Bednarczyk, Потенциальность перевода (на примере одного
стихотворения Марины Цветаевой) ………………………………………..299
Grzegorz Ojcewicz, Sztuka translatorska Franciszka Apanowicza
na przykładzie twórczości poetyckiej Piotra Kotowa …………………..313
ODBICIE CZWARTE
Zbigniew Opacki, Między urzędnikiem a inteligentem.
Kwestia statusu społecznego profesora uniwersytetu w Rosji
w XIX i na początku XX wieku ………………………………………………….325
Василий Щукин, Мир русского города. Исторические заметки ……..354
Дорота и Богуслав Жилко, Проблема устность/письменность
в культорологической концепции Ю. М. Лотмана …………………..373
Katarzyna Vitkovska, Stare i nowe oblicza rosyjskiego feminizmu …….385
Уршуля Патоцка-Сигловы, Женщина на российском рынке труда:
избранные проблемы ……………………………………………………………..401
Зоя Новоженова, Что (и как) у русских по-польски? ………………………420
Piotr Fast, Новейшая русская литература в польских переводах …..435
Alicja Pstyga, Współczesna Rosja w polskim dyskursie medialnym
(na podstawie wypowiedzi prasowych Wacława Radziwinowicza)……446
ANEKS
Dorobek naukowy i literacki prof. Franciszka Apanowicza ……………….465

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *