www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Problemy przekładu na język zdominowany

24,99 

ISBN: 978-83-7865-769-9

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 238

Format: A5

oprawa miękka

Opis

Problemy przekładu na język zdominowany

Autor: Hanna Makurat-Snuzik

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sądzę, że Hanna Makurat-Snuzik znalazła właściwe narzędzia  dla przedstawienia interesującego ją fenomenu, jakim są tłumaczenia  literatury pięknej na regionalny język kaszubski. Spojrzenie bowiem  na problemy tłumaczeń na kaszubszczyznę dzieł literackich poprzez pryzmat teorii asymetrii językowej i koncepcji języków oraz kultur zdominowanych, jakie zaproponowała autorka, pozwala jej ukazać  ich miejsce i wartość we współczesnym świecie, uwzględniając  równocześnie polityczno-prawną sytuację tzw. języków mniejszych,  do jakich należy etnolekt kaszubski, oraz podkreślić rolę, jaką on właśnie ma w nim do odegrania. Hanna Makurat-Snuzik  przywołała również  postkolonialny nurt badań nad przekładem, co pozwoliło jej zinterpretować kulturę źródłową i docelową w kategoriach „kolonizatora”  i „skolonizowanego”.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Sławkowej

 

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Przekłady na języki zdominowane . . . . . . . . . . . . 13

1.1. Zagadnienie asymetrii językowej rozumianej jako nierówna

pozycja języków . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2. Rola przekładów na języki słabe w zglobalizowanym świecie . . . 23

1.2.1. Opór kultur zdominowanych wobec globalizacji . . . . . 23

1.2.2. Tłumaczenia na etnolekty zdominowane wobec przekładów

na języki mocne w dobie globalizacji . . . . . . . . 27

1.3. Funkcje przekładów na języki słabe . . . . . . . . . . 30

2. Obcość w przekładzie rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji

języka wyjściowego i docelowego. Teoria badawcza i metodologia badań . . 35

2.1. Tłumaczenie jako przekraczanie kultur . . . . . . . . . 35

2.2. Obcość w przekładzie odniesiona do kultur dominujących

i zdominowanych . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3. Metodologia badań . . . . . . . . . . . . . . . 44

3. Przekłady na kaszubszczynę rozpatrywane w kontekście asymetrii

językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1. Język kaszubski jako język zdominowany . . . . . . . . . 49

3.2. Przegląd tłumaczeń dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski . 54

3.2.1. Wypisy kaszubskich przekładów oraz badania dotyczące

translacji na kaszubszczyznę

i z języka kaszubskiego . . . . 54

3.2.2. Przekłady z języka polskiego . . . . . . . . . . . 55

3.2.3. Przekłady z innych języków słowiańskich . . . . . . . 65

3.3. Przekłady dzieł literatur narodowych na kaszubszczyznę

w kontekście nierównej pozycji języków wyjściowych i języka

docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4. Przekład na kaszubszczyznę

związków frazeologicznych . . . . . . 75

4.1. Frazeologizmy w kontekście badań nad przekładem . . . . . . 75

4.2. Frazeologizmy w przekładach dzieł literatur słowiańskich

na kaszubszczyznę. . 79

4.2.1. Frazeologizmy przełożone syntagmatycznie . . . . . . 82

4.2.2. Nowe okazjonalne struktury, stworzone na użytek

tekstów docelowych . . . . . . . . . . . . . 91

4.2.3. Struktury mające odmienne znaczenie niż jednostki

frazeologiczne użyte w pierwowzorach . . . . . . . . 95

4.2.4. Frazeologizmy, które zostały pominięte przez autorów

translacji w tekstach docelowych . . . . . . . . . 98

4.2.5. Frazeologizmy, dla których autorzy tłumaczeń starali się

znaleźć opisowe wykładnie . . . . . . . . . . . 100

4.2.6. Frazeologizmy, dla których tłumacze znaleźli ekwiwalentne

struktury w języku docelowym . . . . . . . . . . 103

4.2.7. Związki frazeologiczne wprowadzone do tekstów

docelowych, które w tekstach źródłowych nie miały

odpowiedników będących frazeologizmami . . . . . . 107

4.3. Słabość zdominowanego systemu kaszubszczyzny

przejawiająca się w przekładzie struktur frazeologicznych .  113

5. Realia kulturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.1. Tłumacz jako pośrednik między kulturą wyjściową i docelową . . 119

5.2. Przetransponowanie do tekstów docelowych nazw realiów

kulturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.3. Problemy z przekładem na kaszubszczyznę

rosyjskich i polskich

realiów kulturowych . . . . . . . . . . . . . . 125

5.4. Eliminacja elementów „trzeciej kultury” w przekładach na język

kaszubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.5. Kaszubszczyzna jako system niegotowy na przyjęcie elementów

obcych kultur . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6. Przekład na kaszubszczyznę

nazw własnych . . . . . . . . . 153

6.1. Problemy związane z przekładem onimów . . . . . . . . 153

6.2. Przekład na kaszubszczyznę

intencjonalnych imion własnych . . . 159

6.3. Techniki translatorskie stosowane przez kaszubskich tłumaczy

w odniesieniu do nieintencjonalnych imion własnych . . . . . 166

6.4. Napięcia między swojskością a obcością odzwierciedlone

w przekładach nazw własnych na kaszubszczyznę.. 176

7. Ekspansja i redukcja w przekładach dzieł literatur słowiańskich

na język kaszubski . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7.1. Ekspansja i redukcja jako strategie translatorskie . . . . . . 181

7.2. Problem nieposzanowania tożsamości Innego w przekładzie

przejawiający się w ekspansji i redukcji . . . . . . . . . 183

7.2.1. Wprowadzenie treści nieobecnych w pierwowzorze

z powodów ideowych . . . . . . . . . . . . 184

7.2.2. Rozszerzanie tekstów docelowych umotywowane

względami artystycznymi . . . . . . . . . . . 188

7.2.3. Technika redukcji stosowana w przekładach na regionalny

język kaszubski . . . . . . . . . . . . . . 192

7.3. Ekspansja i redukcja jako strategie wyrażające nierówności między

językiem regionalnym a językami narodowymi . . . . . . . 198

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Wykaz dzieł literatur słowiańskich tłumaczonych na język kaszubski . . . 209

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Summary. Problems of translation into a dominated language. Alienation

in translation considered in the context of the uneven position

of the source and target language. On the example of translation

of works of Slavic literature into Kashubian language. . . . . . . 231

Skrodzenié. Problemë dolmaczënkù na zdominowóny jãzëk.

Cëzosc w tołmaczenim rozezdrzéwónô w kònteksce nierówny pòzycji

zdrzódłowégò i docélowégò jãzëka. Na przëkładze translacji dokazów

słowiańsczich lëteraturów na kaszëbsczi jãzëk . . . . . . . . 235

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Problemy przekładu na język zdominowany”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *