www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Muzykoterapia po udarze mózgu. Wpływ na funkcjonowanie psychiczne i na jakość życia

30,90 

ISBN: 978-83-7865-910-5

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 372

Format: 160 x 220 mm

Opis

Muzykoterapia po udarze mózgu. Wpływ na funkcjonowanie psychiczne i na jakość życia

Autor: Ilona Poćwierz-Marciniak

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Czy regularny udział w muzykoterapii indywidualnej umożliwia poprawę nastroju i oddziałuje korzystnie na funkcjonowanie psychiczne osób po udarze mózgu?

Książka jest poświęcona tematyce udaru mózgu i procesu adaptacji do jego następstw. Główny nacisk w rozważaniach położono na przestudiowanie zagadnień związanych z wieloaspektowym oddziaływaniem muzyki i muzykoterapii na zdrowie człowieka. Ponadto przedstawiono tu przegląd zarówno polskich, jak i światowych badań mających na celu odkrywanie roli muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej. Analizy koncentrowały się w szczególności wokół zagadnienia wpływu muzykoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego osób po udarze mózgu będących w trakcie rehabilitacji.

 

Spis Treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Udar mózgu i jego konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1. Definicja, rodzaje i czynniki ryzyka . . . . . . . . .  . . . . . . . . 13

1.1.1. Udary niedokrwienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.2. Udary krwotoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.3. Czynniki ryzyka udarów mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1.4. Epidemiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2. Konsekwencje udaru mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.1. Zaburzenia czucia i ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.2. Zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych . . . . . . . . 21

1.2.3. Zaburzenia emocjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3. Proces adaptacji do konsekwencji udaru mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.1. Obraz psychologiczny osoby z niepełnosprawnością

nabytą po udarze mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.2. Stadialne koncepcje adaptacji do niepełnosprawności . . . . . . 36

1.3.3. Rola akceptacji w przystosowaniu się

do niepełnosprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.3.4. Radzenie sobie z niepełnosprawnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.4. Udar mózgu a jakość życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2. Oddziaływanie muzyki i muzykoterapii na człowieka . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.1. Biologiczne podstawy percepcji muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.1.1. Budowa i funkcja narządu słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.1.2. Struktura dróg słuchowych i ośrodków podkorowych . . . . . . 53

2.1.3. Okolice korowe i inne obszary mózgowia zaangażowane

w przetwarzanie informacji słuchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2. Wpływ muzyki na zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.1. Sfera biologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2.2. Sfera psychiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.2.3. Sfera społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2.4. Sfera ekologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.3. Definicje muzykoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.4. Klasyfikacje muzykoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.5. Podstawy teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.5.1. Kierunek psychofizjologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.5.2. Kierunek psychoanalityczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.5.3. Kierunek behawioralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.5.4. Kierunek poznawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.5.5. Kierunek humanistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.5.6. Inne podejścia teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.6. Model Wizualizacji Kierowanej z Muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3. Muzykoterapia w rehabilitacji neurologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.1. Rehabilitacja neurologiczna i jej cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.1.1. Rehabilitacja jako forma pomocy osobom

niepełnosprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.1.2. Rehabilitacja neurologiczna po udarze mózgu . . . . . . . . . . . . 95

3.2. Koncepcja Muzykoterapii Neurologicznej i jej zastosowanie

u osób po udarach mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.2.1. Muzykoterapia w stanie wegetatywnym lub minimalnej

świadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.2.2. Muzykoterapia w zaburzeniach funkcji ruchowych . . . . . . . 105

3.2.3. Muzykoterapia w zaburzeniach funkcji poznawczych

i wykonawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

3.2.4. Zastosowanie muzykoterapii w celu emocjonalnego

przystosowania się do konsekwencji uszkodzeń mózgu

i podniesienia jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

3.3. Mechanizmy neuropsychologiczne wyjaśniające korzystny

wpływ muzyki u osób po uszkodzeniach mózgu . . . . . . . . . . . . . . 124

4. Metodologia badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4.1. Cele badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4.2. Pytania i hipotezy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

4.3. Zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.4. Hipotezy operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.5. Narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

4.5.1. Pomiar jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

4.5.2. Pomiar funkcjonowania emocjonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.5.3. Pomiar akceptacji choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.5.4. Pomiar umiejscowienia kontroli zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . 137

4.5.5. Pomiar stylu radzenia sobie z chorobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

4.5.6. Pomiar funkcji ruchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

4.5.7. Pomiar nastroju w grupie eksperymentalnej . . . . . . . . . . . . . 138

4.5.8. Pomiar poziomu wsparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.6. Procedura i uczestnicy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

4.6.1. Procedura badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

4.6.2. Uczestnicy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

4.7. Opis użytego w badaniach programu muzykoterapii

indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.7.1. Podstawy teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.7.2. Cele krótko- i długoterminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

4.7.3. Przebieg i metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5. Analiza wyników badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.1. Weryfikacja istotności wpływu uczestnictwa w programie

muzykoterapii na mierzone aspekty funkcjonowania

psychologicznego i ruchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.1.1. Ocena jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.1.2. Funkcjonowanie emocjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

5.1.3. Akceptacja choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

5.1.4. Umiejscowienie kontroli zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

5.1.5. Styl radzenia sobie z chorobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

5.1.6. Poziom funkcji ruchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

5.2. Weryfikacja istotności wpływu uczestnictwa w programie

muzykoterapii na nastrój w grupie eksperymentalnej . . . . . . . . . . . 207

5.3. Weryfikacja istotności wpływu uczestnictwa w programie

muzykoterapii na mierzone aspekty funkcjonowania

psychologicznego i ruchowego w zależności od strony udaru . . . . 215

5.4. Wsparcie a mierzone aspekty funkcjonowania psychologicznego

i ruchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

5.5. Analiza jakościowa refleksji wybranych osób z grupy

eksperymentalnej wypowiadanych pod wpływem muzyki . . . . . . 244

5.5.1. Maria R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

5.5.2. Henryk R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

5.5.3. Jerzy K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

5.5.4. Tadeusz K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

5.5.5. Cytaty innych wybranych uczestników muzykoterapii . . . . 267

5.5.6. Komentarz do zacytowanych wypowiedzi uczestników

muzykoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

5.6. Podsumowanie wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

5.6.1. Funkcjonowanie psychologiczne i ruchowe po udarze

mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

5.6.2. Muzykoterapia a funkcjonowanie psychologiczne

i ruchowe po udarze mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

5.6.3. Muzykoterapia a poprawa nastroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

5.6.4. Lateralizacja udaru mózgu a oddziaływanie muzykoterapii . 291

5.6.5. Rola wsparcia w funkcjonowaniu psychologicznym

osób po udarze mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

6. Interpretacja i dyskusja wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Aneks 1

Autorska Skala Nastroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Aneks 2

Konspekty sesji muzykoterapeutycznych zastosowanych w autorskim

programie muzykoterapii indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Muzykoterapia po udarze mózgu. Wpływ na funkcjonowanie psychiczne i na jakość życia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *