www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Mniejszości etniczne i ich pogranicza Szkice tożsamościowe

35,99 

ISBN: 978-83-8206-160-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 384

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice tożsamościowe

Autor: Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

„Dotychczas podejmowana problematyka zróżnicowania kulturowego zostaje wzbogacona ‒ za sprawą rekomendowanej do druku pozycji ‒ o kwestie dotyczące mniejszości etnicznych, dzięki którym obszary ich zamieszkania nabierają charakteru pogranicza. Proponowana tematyka jest obecna w dyskursie naukowym, jednak w recenzowanej publikacji są prezentowane nowe zjawiska społeczne mające konsekwencje dla edukacji, a zwłaszcza dla edukacji międzykulturowej. Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze kategorię pogranicza ‒ w różnych kontekstach ‒ uczynili głównym tematem podjętych rozważań. […]

Koncepcja tomu jest przemyślana. Zawarte w poszczególnych rozdziałach teksty zostały dobrze dobrane, odzwierciedlają̨ aktualny stan badań w omawianym zakresie. Ich autorzy to osoby kompetentne, związane badawczo z zagadnieniami teorii i problematyki pogranicza, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowoścí. […] Publikacja stanowi propozycję popularyzującą ‒ wśród pedagogów i osób zaangażo-wanych w praktykę edukacyjną ‒ ideę edukacji etnicznej, ale w ujęciu szerszym, w kontekście edukacji międzykulturowej. Tym samym może się przyczynić  do doskonalenia rzeczywistości edukacyjnej. Powinny się nią zainteresować także osoby żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo”.

Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej, prof. UŚ

 

Spis treści

Wprowadzenie .

Wprowadzenié .  14

Introduction . .. 19

Rozdział pierwszy.

Pogranicze jako poszukiwanie wspólnoty wieloetnicznej

Piotr Petrykowski

W poszukiwaniu odpowiedzi… najpierw muszę postawić pytania . 27

Aniela Różańska

Bycie obok Innych / przeciw Innym / z Innymi / dla Innych – postrzeganie Innego

i relacje międzyosobowe wyznacznikiem kondycji wielokulturowych społeczności .. 42

Motoki Nomachi

The Gorani People in Search of Identity: The Current Sociolinguistic Situation

among the Gorani Community of the Former Yugoslavia . .  . 53

Rozdział drugi.

Pogranicze jako urządzanie wspólnoty wieloetnicznej

Ruth Bar-Sinai

Multi-Cultural Seminars of Jewish and Arabic Education Students . . . 87

Anna Młynarczuk-Sokołowska

Kalejdoskop doświadczeń i emocji (?)

Szkoła i jej przestrzeń w narracjach autobiograficznych uczniów

z doświadczeniem uchodźstwa .  112

Joanna Rutkowiak

Rancièrowskie interpretacje emancypacyjne. Doświadczanie pracy akademickiej

w uczelniach niepublicznych na ziemi warmińsko-mazurskiej . . . . 141

Joanna Cukras-Stelągowska

Prasa społeczności żydowskiej w Polsce i jej edukacyjne zasoby . . . . 165

Tomasz Snarski

Idealne prawo wielokulturowe.

Performatywna koncepcja prawa wobec zróżnicowania kulturowego .  179

Rozdział trzeci.

Pogranicze jako współzamieszkiwanie etniczne

Jana Raclavská

Polacy za Olzą. Perspektywa historyczna . . . . 197

Irena Bogoczová

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzyczna codzienność .  205

Alina Szczurek-Boruta

Tożsamość młodych Polaków

mieszkających na pograniczu polsko-czeskim . .  216

Anna Szafrańska

Czego warto się uczyć od Polaków, a czego Polacy powinni się nauczyć od Czechów?

Deklaracje czeskich studentów . .. 231

Rozdział czwarty.

Pogranicze jako poszukiwanie etniczności

Thomas Menzel

O socjolingwistycznych uwarunkowaniach

przetrwania języków mniejszościowych – łużycczyzna wobec kaszubszczyzny .  245

Adela Kożyczkowska

Dwujęzyczność jako projekt kulturowy i pedagogiczny.

Refleksje o językowym pograniczu kaszubsko-polskim .  . 264

Maria Szczepska-Pustkowska

Filozofować z dziećmi w języku kaszubskim,

czyli o pewnej możliwości rekonstruowania tożsamości dziecka kaszubskiego . . . 292

Artur Jabłoński

Problematyczność pojęcia „język regionalny”.

Głos w sprawie polityki języka kaszubskiego .. 313

Maciej Bandur

Pismo jako znak wspólnoty etnicznej.

Głos w sprawie polityki języka kaszubskiego . . . . 326

Rozdział piąty.

Pogranicze jako wychowanie etniczne

Renata Mistarz

Wybrane aspekty formalnej edukacji kaszubskiej

(nauczania języka kaszubskiego w szkole i przedszkolu) .. . 341

Renata Mistarz

Adela Kożyczkowska

Budowanie środowiska wspierającego edukację kaszubską

i wykorzystanie jej potencjału dla rozwoju dzieci i młodzieży

oraz wspierającego efektywne zarządzanie środkami

i nakładami finansowymi przeznaczonymi na edukację kaszubską.

Ekspertyza z 2016 r. . . . 351

Renata Mistarz

Kalendarium wydarzeń znaczących dla edukacji kaszubskiej . . . 372

Noty o autorach . .  . . 378

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Mniejszości etniczne i ich pogranicza Szkice tożsamościowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *