www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Między wolnością a zniewoleniem

37,90 

ISBN: 978-83-8206-010-2

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 392

Format: A5

Opis

Między wolnością a zniewoleniem

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Barbara Klassa, Leonid Zaszkilniak (red.)

 

Teksty zebrane w tej publikacji poświęcone są właśnie wolności, a konkretnie kwestii istnienia i odzwierciedlenia w narracji korelacji między warunkami zewnętrznymi (swobodą działania lub jej ograniczeniami) a systemem wartości historyka, w danych warunkach prowadzącego działalność naukową i publikującego jej wyniki. W jakim stopniu wolność lub zniewolenie determinują wierność własnym poglądom? Jak badacze przeszłości odnosili się do narzucanych im ograniczeń dotyczących rzetelnego prowadzenia badań i publikowania ich wyników? Na ile sami takie ograniczenia narzucali sobie lub innym? W jaki sposób deklarowane wartości przekładały się na różne postawy polityczne, od lojalistycznych po nonkonformistyczne? Jak w konstruowanych narracjach odzwierciedlał się patriotyzm badaczy przeszłości, w kontekście skomplikowanych dziejów regionu zasługujący na szczególną uwagę? Jak odnoszono się do prób instrumentalizacji historii?

Te zagadnienia, immanentnie związane z rozwojem historiografii narodów i państw Europy Środkowej, zyskują w prezentowanym zbiorze dodatkowy atut w postaci zestawienia wypowiedzi autorów polskich i ukraińskich. Bardzo silnie powiązane, obfitujące w tematy trudne i wymagające pogłębionej, rzetelnej refleksji dzieje obu narodów stanowią niewątpliwie doskonały grunt dla rozważań nad funkcjonowaniem badaczy przeszłości między wolnością a zniewoleniem.

 

Spis treści

9 Wstęp

Julia Kiselyova

11 The ethical aspects of historiographical criticism

Tomasz Maćkowski

27 W niewoli prezentyzmu? – w kontekście epistemologicznych

dylematów współczesnego historyka

Andrzej Wierzbicki

53 Porządki aksjologiczne w polskich koncepcjach dziejów

ojczystych (koniec XVIII – druga połowa XX w.)

Adam Kucharski

73 „Dla zachowania konstytucyi i wolności narodu Polskiego”.

Krytyka pruskich i rosyjskich przesłanek I rozbioru Polski

w dwóch traktatach Feliksa Łoyki z 1773 r.

Лідія Лазурко

89 Аксіологічні питання створення львівських історичних

часописів доби автономії

Mariola Hoszowska

103 Świat wartości młodego Ludwika Finkla (1870–1877)

Piotr Koprowski

127 Ignacy Radliński jako badacz kultury

i umysłowości jednostki

Василь Педич

137 На шляху до свободи: 1848 рік в українській галицькій

історіографії (до Першої світової війни)

Jolanta Kolbuszewska

151 Spór o profesjonalizm –

czyli kto był historykiem w XIX stuleciu?

Віталій Тельвак

167 Конфлікти в середовищі українських

істориків наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

аксіологічний аспект

Володимир Ващенко

185 Icторична «аксіологія» чи «психологія»? Психічна

травма як критерій оцінювання польського

та українського культурних проектів (у текстах

Михайла Грушевського)

Вікторія Волошенко

195 Патріотичні цінності в історичних виданнях

для селянства Наддніпрянської України

на початку ХХ ст.

Barbara Klassa

225 Od zniewolenia do wolności. System wartości Michała

Bobrzyńskiego w I i IV wydaniu Dziejów Polski w zarysie

Krzysztof Lewalski

237 O sztuce uprawiania historii Kościoła

Anna Pachowicz

253 Wierność wartościom w życiu Mariana Kukiela, historyka

i męża stanu

Hanna Wójcik-Łagan

267 Współczesne dylematy historyka dziejów najnowszych

Leonid Zaszkilniak

291 O wolności i ograniczeniach w poznawaniu przeszłości:

ukraińska historiografia w XX i na początku XXI w.

Ігор Гирич

303 Українська історіографія 1990–2010-х років:

напрями, постаті, спільноти

Віталій Масненко

329 Дискусія щодо інструменталізації історії України

в контексті сучасної політики пам’яті

Ольга Морозова

355 Польська історіографія (1989–2016) щодо історії України

першої половини ХХ ст.: здобутки й перспективи

375 Indeks osób

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Między wolnością a zniewoleniem”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *