www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Jazzowisko trójmiasta. Czwarta zmiana

46,99 

ISBN: 978-83-7865-245-8
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 372
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Jazzowisko trójmiasta. Czwarta zmiana

 Autor: Stanisław Danielewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Stanisław Danielewicz w nowej książce powraca do obrazu środowisk jazzowych Trójmiasta, który przedstawił w swojej poprzedniej pracy Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. Tym razem swoją uwagę poświęca w dużej mierze muzykom najmłodszego środowiska (stąd „czwarta zmiana”), zaś materiały do publikacji czerpie z różnych źródeł prasowych, opublikowanych w latach 2010-2013.

SPIS TREŚCI
Podziękowania …………………………………………………………………………. 5
Wstęp …………………………………………………………………………………… 9
1. Specyficzna rola środowisk twórczych Trójmiasta – historia i teraźniejszość …… 19
Jazzowa szkoła Dyakowskiego ……………………………………………… 20
Po pierwsze: jam session!!! …………………………………………………. 26
Szkolnictwo, impresariat, fonografia ………………………………………. 27
2. Kto pisze o Jazzowisku? …………………………………………………………… 31
Autorzy trójmiejscy ………………………………………………………… 31
Autorzy spoza Trójmiasta ………………………………………………….. 36
3. Kim są uczestnicy „czwartej zmiany”? ………………………………………….. 51
Na festiwalach i w konkursach ……………………………………………. 51
Emil Miszk – Al Musiał naszych czasów? ……………………………….. 53
Ilona Damięcka …………………………………………………………….. 56
Koło jazzu ………………………………………………………………….. 57
Skrótowo – internetowo …………………………………………………… 60
4. Muzycy „drugiej i trzeciej zmiany”: gramy dalej, gramy razem …………….. 67
Reunion …………………………………………………………………….. 67
Adam Wendt ………………………………………………………………. 68
Helmut jak zwykle spalił kontrabas …………………………………….. 72
5. Festiwale jazzowe Trójmiasta …………………………………………………….. 73
Jazz Jantar ………………………………………………………………….. 73
Solidarity of Arts ………………………………………………………….. 86
Gdańskie Noce Jazsowe …………………………………………………… 89
Gdynia Blues Festival ……………………………………………………… 93
Gdynia Ladies’ Jazz Festival ……………………………………………… 93
Elbląg pamięta …………………………………………………………….. 94
Sopot Jazz Festival …………………………………………………………. 96
Sopot Molo ………………………………………………………………… 99
Kaszubska Majówka Jazzowa …………………………………………… 104
Jazz w Lesie ………………………………………………………………. 107
6. Główne postacie trójmiejskich środowisk jazzowych ……………………….. 111
Piotr Lemańczyk − basista doskonały ………………………………….. 113
Olo Walicki ……………………………………………………………….. 123
Staroniewicz jako boss …………………………………………………… 127
CD z Trójmiasta …………………………………………………………. 128
Staroniewicz muzyk …………………………………………………….. 135
Janusz Mackiewicz, czyli Macek ………………………………………. 138
Dyakowski jako muzyk ………………………………………………… 139
Irek Wojtczak ćwiczył pod prysznicem ………………………………. 144
Jan Konop ………………………………………………………………. 147
Maciej Grzywacz ……………………………………………………….. 149
Marcin Jacobson ……………………………………………………….. 150
Lucyna Labudda ……………………………………………………….. 162
7. Rola Akademii Muzycznej w Gdańsku i innych ośrodków nauczania
w kształtowaniu środowisk jazzowych Trójmiasta …………………………. 165
Trochę statystyki ……………………………………………………….. 165
Akademicy kształtują środowisko …………………………………….. 167
Muzycy z Akademii w recenzjach …………………………………… 167
Nahorny o Akademii ………………………………………………….. 170
Leszek Kułakowski jako artysta i promotor
spuścizny Krzysztofa Komedy ………………………………………… 171
Musicollective …………………………………………………………… 178
Centrum Muzyczne Virtuo …………………………………………… 179
Elitarna Szkoła Perkusyjna …………………………………………… 179
8. Znaczenie Jazzowiska dla kształtowania kultury muzycznej w Polsce ….. 181
Centralizacja opinii ……………………………………………………… 181
Złoty jubileusz bez jazzowiska …………………………………………. 182
Koncerty i promocja książki Jazzowisko Trójmiasta ………………… 183
Gdyński konkurs ………………………………………………………… 190
Stowarzyszenie jak klub ………………………………………………… 194
Wielka trójka …………………………………………………………….. 195
Możdżer − superstar w platynie ……………………………………….. 199
Możdżer w matriksie ……………………………………………………. 204
Maciej Sikała …………………………………………………………….. 206
Dominik Bukowski …………………………………………………….. 211
Generation Next ………………………………………………………… 213
Konferencje ………………………………………………………………. 215
Kalatówki ………………………………………………………………… 217
Saksofoniści na festiwalu ………………………………………………. 217
9 Jazzowe (i „okołojazzowe”) kluby Trójmiasta ………………………………. 219
Sfinks …………………………………………………………………….. 219
Instytut Spraw Wszelakich ……………………………………………… 220
B90 w Gdańsku …………………………………………………………. 221
Klub Muzyczny Scena ………………………………………………….. 221
Versalka ………………………………………………………………….. 221
Stary Rower ……………………………………………………………… 222
Blues Club ……………………………………………………………….. 223
U Muzyk’uff …………………………………………………………….. 224
10. Dalszy ciąg yassowania ……………………………………………………… 225
Tymon o yassowaniu …………………………………………………… 226
Mikołaj Trzaska …………………………………………………………. 230
Mazzoll …………………………………………………………………… 238
Film Miłość ………………………………………………………………. 244
Mazolewski freudowski i kwintetowski ……………………………….. 246
Mazolewski o sobie …………………………………………………….. 254
Olbrzym i Kurdupel ……………………………………………………. 257
11. Wokaliści jazzowi Trójmiasta w materiałach prasowych …………………. 259
Krystyna Stańko ………………………………………………………… 259
Grażyna Łobaszewska ………………………………………………….. 266
Jasno świeci gwiazda Joanny ………………………………………….. 267
Wielcy nieobecni ………………………………………………………… 268
Nowe nazwisko ………………………………………………………….. 269
Szybki rajd Kubicy ……………………………………………………… 270
12. Coda …………………………………………………………………………… 275
Z kontrabasem przez życie ……………………………………………… 275
Pożegnanie gdańskiego, a jednak nowoorleańskiego puzonisty ……… 277
Pamięci Jarosława Śmietany …………………………………………….. 280
Zaduszki Jazzowe w Trójmieście ……………………………………….. 282
Ostatni chorus ……………………………………………………………. 282
Podsumowanie …………………………………………………………………….. 285
Ankieta czytelników „Jazz Forum” (JAZZ TOP) ………………………………. 291
Aneks ……………………………………………………………………………….. 299
Bibliografia …………………………………………………………………………. 353
Summary …………………………………………………………………………… 355
Indeks nazwisk …………………………………………………………………….. 357

Fragment

SPECYFICZNA ROLA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH TRÓJMIASTA – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Specyfika trójmiejskich środowisk kulturalnych, zwłaszcza w latach 50. i 60. XX wieku, jak też z lat 80., była incydentalnie opisywana w wielu pracach, przeważnie w literaturze wspomnieniowej, dygresjach, artykułach prasy codziennej i periodykach, znacznie rzadziej w publikacjach naukowych. Można tu wspomnieć również o dokumentalnych i paradokumentalnych materiałach filmowych. Jeśli chodzi o badania naukowe, to co prawda tematyka wiążąca różne aspekty jazzu w Trójmieście pojawiała się w kilku ostatnich latach w pracach licencjackich i magisterskich pisanych pod kierownictwem prof. Michała Błażejewskiego w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, problematyka środowiska w kontekście jego medialnego opisu gościła w nich jednak rzadko. Jeśli we wspomnianych materiałach pojawia się słowo „jazz”, to najczęściej w kontekście albo studenckiego ożywienia kulturalnego w połowie lat 50. (np. teatrzyki studenckie, klub Żak po 1956 r., odnowienie repertuaru teatralnego z udziałem muzyków jazzowych, nowe tytuły prasowe podejmujące tematykę muzyki jazzowej), albo w związku z szeroko rozumianym ruchem Totartu lub gdyńskim Teatrem Instrumentalnym (lata 80.). Jazz nie jest jednak głównym podmiotem badań czy rozważań w materiałach o charakterze wspomnieniowym; tym samym wszelkie odniesienia środowiskowe dotyczą kręgów mniej kojarzonych z jazzem, a raczej z poezją, teatrem, plastyką, rzadziej już z muzyką tak zwaną poważną. Niemniej, podjęte przeze mnie we wcześniejszych latach badania nad trójmiejskim środowiskiem jazzowym, zapisane w pracy Jazzowisko Trójmiasta czy na łamach rozprawy doktorskiej „Obraz trójmiejskich środowisk jazzowych….” wypełniły, jak sądzę, istniejącą wcześniej lukę, zaś wnioski z tych prac, prezentowane przeze mnie na dwóch konferencjach naukowych w 2013 roku, pozwalają na formułowanie tez obejmujących nie tylko lata 1945–2010, lecz i późniejsze, czyli 2010–2013.
By opisać specyficzne uwarunkowania, które doprowadziły do uformowania na przestrzeni mniej więcej czterdziestu ostatnich lat jedynego w swoim rodzaju w skali całego kraju środowiska jazzowego (Trójmiasta właśnie), odwołam się do historii. Otóż w Jazzowisku Trójmiasta znalazł się rozdział, w którym mowa o powstaniu, rozwoju i znaczeniu miesięcznika „Jazz”, wydawanego w Gdańsku w Jazzowisko_

w latach  1956–1962. Zadałem w owym rozdziale pytanie (i udzieliłem odpowiedzi), dlaczego miesięcznik został powołany do życia właśnie w Gdańsku, a nie na przykład w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu? Rozszerzyłem też pytanie na inne fakty związane z pierwszeństwem Trójmiasta w dziedzinie nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych1.
Dziś, od dwudziestu kilku lat w realiach przearanżowanego ustroju gospodarczego, jeśli przywołuję tamte słowa, to nie tylko dla wspomnienia „słusznie minionej epoki”, lecz ze świadomością, że raz zasiane ziarno przynosi plony nawet wówczas, gdy zmienia się rodzaj gleby, a nawóz sztuczny zostaje zastąpiony bardziej naturalnym… Innymi słowy, duch przedsiębiorczości nie ulatuje w zaświaty, lecz nadal ożywia liczne i stosownie oryginalne przedsięwzięcia członków jazzowych środowisk Trójmiasta.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Jazzowisko trójmiasta. Czwarta zmiana”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *