www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach. Część 1

27,50  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7348-460-3

Rok publikacji: 2012

Stron: 194

Brak w magazynie

Opis

Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach. Dla studentów uczelni technicznych. Część 1

Bednarczyk Mirosław, Dąbrowicz-Tlałka Anita

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe, kombinatoryka

 

Podręcznik autorstwa wykładowców Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono dodatkowy zestaw zadań z podanymi odpowiedziami. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów i wyjaśnień przydatnych studentom w usystematyzowaniu materiału i gruntownym zrozumieniu i przyswojeniu poznanych zasad (np. zestawienie przedstawiające różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wzorami używanymi w kombinatoryce). Tematy zadań pokazują w jak wielu życiowych sytuacjach można zastosować wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Studentów z pewnością zainteresuje zadanie polegające na ustaleniu prawdopodobieństwa uzyskania oceny celującej w teście wielokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań, przy założeniu, że odpowiedzi zostaną udzielone losowo. Lepiej nie pozostawiać wyników egzaminu w rękach losu – prawdopodobieństwo uzyskania oceny celującej w takim teście wynosi bowiem tylko 0,00003…

 

 

Spis treści

1 Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

1.1 Oznaczenia i pojęcia wstępne

1.1.1 Średnia arytmetyczna

1.1.2 Średnia ważona

1.1.3 Zasada mnożenia oraz proste metody zliczania obiektów

1.2 Kombinatoryka

1.2.1 Permutacje

1.2.2 Kombinacje

1.2.3 Wariacje

1.2.4 Tabela przedstawiająca różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wzorami używanymi w kombinatoryce

1.2.5 Zadania

1.2.6 Rozwiązania

2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo

2.1 Zdarzenia

2.2 Prawdopodobieństwo i jego własności

2.2.1 Definicje prawdopodobieństwa

2.2.2 Zadania

2.2.3 Rozwiązania

2.2.4 Teoria miary, a definicja prawdopodobieństwa

2.2.5 Elementarne własności prawdopodobieństwa

2.2.6 Zadania

2.2.7 Rozwiązania

2.2.8 Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń

2.2.9 Zadania

2.2.10 Rozwiązania

2.2.11 Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

2.2.12 Zadania

2.2.13 Rozwiązania

2.2.14 Schemat Bernoulliego

2.2.15 Zadania

2.2.16 Rozwiązania

3 Zmienne losowe i ich rozkłady

3.1 Zmienna losowa typu skokowego

3.1.1 Zadania

3.1.2 Rozwiązania

3.2 Zmienna losowa typu ciągłego

3.2.1 Zadania

3.2.2 Rozwiązania

3.3 Parametry rozkładu zmiennych losowych

3.3.1 Wartość oczekiwana

3.3.2 Wariancja

3.3.3 Zadania

3.3.4 Rozwiązania

Bibliografia 193

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach. Część 1”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *