www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Doraźna nośność słupów o przekroju kołowym z rur FRP wypełnionych betonem

27,50 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-774-1

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2019

Stron: 154

oprawa miękka

Opis

Doraźna nośność słupów o przekroju kołowym z rur FRP wypełnionych betonem. Badania, teoria, obliczanie. Seria monografie nr 180

autor: Abramski Marcin

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsza praca ma charakter monografii opisującej aktualny stan wiedzy z zakresu badań, teorii i projektowania słupów CFFT (concrete filled fiber reinforced polymer tube). Celem prowadzonych przez autora prac studialnych i badań własnych, w tym eksperymentalnych, jest szczegółowa analiza doraźnej nośności i zachowania się słupów CFFT poddanych ściskaniu osiowemu i mimośrodowemu.

W pierwszym rozdziale wyjaśniono motywację autora do podjęcia tej tematyki, przedstawiając ją jednocześnie jako niszę badawczą. W rozdziale drugim opisano na konkretnych przykładach najbardziej odpowiednie dla słupów CFFT obszary zastosowań: jako obiekty infrastruktury morskiej i mostowej.

Rozdziały trzeci i czwarty mają na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, odpowiednio na temat zachowania betonu skrępowanego w słupach z rur stalowych lub kompozytowych wypełnianych betonem (concrete filled tube) oraz uwzględniania efektów drugiego rzędu w obliczaniu nośności słupów z betonu. W rozdziale trzecim przywołano wyselekcjonowane, zdaniem autora – mające charakter najbardziej poznawczy badania obce i opatrzono je komentarzem. W rozdziale czwartym natomiast wzięto pod uwagę normatywy projektowania słupów z betonu: przede wszystkim europejskie (Eurokody), ale także amerykańskie, międzynarodowe i wybrane krajowe.

W rozdziale piątym, najbardziej obszernym, przedstawiono badania eksperymentalne, w przeważającej części własne, poświęcone nośności i zachowaniu słupów CFFT ściskanych osiowo lub mimośrodowo. W całości własne w tym rozdziale są obszerne badania eksperymentalne własności kompozytów FRP rur, których użyto do wykonania wspomnianych słupów. Dla trzech zastosowanych kompozytów wyznaczono podstawowe stałe materiałowe, wymagane w teorii liniowej sprężystości. Ponieważ były to badania nietypowe dla inżynierii budowlanej, zastosowano procedury nie tylko normowe, lecz także własne, zaproponowane przez autora.

Wszystkie przeprowadzone badania opisane w pracy pozwoliły na sformułowanie propozycji metody wyznaczania doraźnej nośności słupów CFFT. Przedstawiono ją w rozdziale szóstym. Opracowując metodę, wzorowano się przede wszystkim na Eurokodach oraz na amerykańskim normatywie poświęconym projektowaniu słupów CFFT. Dla zaproponowanej metody opracowano program komputerowy i przy jego użyciu sprawdzono zgodność wyników nośności obliczonych metodą autorską z wynikami eksperymentów.

Na zakończenie nakreślono kierunki dalszych badań nad słupami CFFT.

 

Słowa kluczowe: wpływ smukłości na nośność elementów ściskanych, słupy CFT z rur polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym, beton skrępowany w ściskanych elementach konstrukcyjnych typu CFT

 

Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

1. WPROWADZENIE .

2. ZASTOSOWANIA SŁUPÓW Z RUR KOMPOZYTOWYCH WYPEŁNIONYCH BETONEM

2.1. Podstawowe możliwości zastosowań słupów CFFT

2.1.1. Degradacja korozyjna żelbetowych i stalowych konstrukcji wsporczych

2.1.2. Przykłady podstawowych zastosowań słupów CFFT

2.2. Inne możliwości zastosowań słupów CFFT

3. ZACHOWANIE BETONU SKRĘPOWANEGO W ŚCISKANYCH ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH TYPU CFT. WYNIKI BADAŃ, PRZEPISY NORMOWE

3.1. Informacje podstawowe

3.2. Różnice w krępowaniu betonu przez płaszcz stalowy oraz płaszcz FRP w ujęciu eksperymentalnym

3.3. Różnice w krępowaniu betonu przez płaszcz stalowy, uzwojenie stalowe oraz płaszcz FRP w ujęciu normowym 3.3.1. Eurokod 4

3.3.2. Eurokod 2

3.3.3. Wytyczne projektowania ACI 440.2R

3.3.4. Porównanie trzech normatywów projektowania słupów pod kątem modelowania betonu skrępowanego

3.4. Zagadnienia specyficzne dla betonu skrępowanego płaszczem FRP

4. WPŁYW SMUKŁOŚCI NA NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW ŚCISKANYCH

4.1. Mechanizm wyboczenia słupa

4.2. Metoda ogólna analizy efektów drugiego rzędu

4.3. Metody uproszczone analizy efektów drugiego rzędu

4.3.1. Założenia i podstawowe zależności

4.3.2. Metoda nominalnej krzywizny

4.3.3. Metoda nominalnej sztywności

5. BADANIA SŁUPÓW CFT Z RUR POLIMEROWYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM

5.1. Program badań

5.2. Własne badania materiałowe kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, będącego budulcem rur

5.2.1. Dane uzyskane od producenta

5.2.2. Zawartość włókien w kompozycie

5.2.3. Struktura ścianki rur

5.2.4. Grubość ścianki rur

5.2.5. Kąt nawoju włókien szklanych

5.2.6. Wytrzymałość kompozytu rur na ściskanie wzdłużne

5.2.7. Moduł sprężystości i odkształcenia graniczne kompozytu rur przy ściskaniu wzdłużnym

5.2.8. Wytrzymałość kompozytu rur na rozciąganie wzdłużne

5.2.9. Moduł sprężystości i odkształcenia graniczne kompozytu rur przy rozciąganiu wzdłużnym

5.2.10. Wytrzymałość kompozytu rur na rozciąganie obwodowe

5.2.11. Moduł sprężystości i odkształcenia graniczne kompozytu rur przy rozciąganiu obwodowym

5.3. Badania betonu wypełniającego słupy

5.4. Badania eksperymentalne słupów

5.4.1. Przebieg badań

5.4.2. Wyniki badań słupów

6. NOŚNOŚĆ GRANICZNA SŁUPÓW CFT – TEORIA I PROGRAM KOMPUTEROWY

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Teoria nośności granicznej słupów CFT

6.2.1. Założenia teorii

6.2.2. Ograniczenie skróceń podłużnych betonu w przekroju poprzecznym słupa w modelu betonu według Eurokodu2

6.2.3. Ograniczenie odkształceń podłużnych płaszcza w przekroju poprzecznym słupa

6.3. Program komputerowy do obliczania siły granicznej

6.3.1. Algorytm programu 6.3.2. Opis korzystania z programu

7. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ NOŚNOŚCI GRANICZNEJ SŁUPÓW CFFT WEDŁUG ZAPROPONOWANEJ METODY Z WYNIKAMI DOŚWIADCZEŃ

8. PODSUMOWANIE

8.1. Wnioski

8.2. Kierunki dalszych badań

PODZIĘKOWANIE

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Doraźna nośność słupów o przekroju kołowym z rur FRP wypełnionych betonem”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *