www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Cywilizacja motywacji czy motywacja cywilizacji?

33,99 

ISBN: 978-83-8206-380-6

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 154

Format: 150 x 210 mm

Opis

Cywilizacja motywacji czy motywacja cywilizacji?

Autor: Anna Hau

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografia autorstwa Anny Hau w oczywisty sposób przeczy szerzącym się przepowiedniom o rychłym zmierzchu glottodydaktyki jako dyscypliny naukowej. Prawdą jest, że liczba specjalistów decydujących się na uprawianie tej dziedziny wiedzy lingwistycznej ostatnimi czasy wyraźnie zmalała, ale grupę „czystych” dydaktyków coraz częściej wspomagają zdeklarowani językoznawcy. Specjaliście z zakresu ściśle pojmowanej teorii i praktyki nauczania języków obcych będą jednak niezbędni, dopóki ludzie zechcą języki owe poznawać, opanowywać i stosować w życiu codziennym. A epokę, w której wszyscy mieszkańcy Ziemi będą się posługiwać jednym językiem, trudno byłoby sobie nawet wyobrazić…

Inspirację do naukowych rozważań i — w konsekwencji — podjętej analizy stanowi pytanie o źródła motywacji w nauce języków obcych. Analiza pozwoliła — jak słusznie konstatuje Autorka — przyjrzeć się wybranemu fragmentowi rzeczywistości z nieco szerszej, bo kulturowo-cywilizacyjnej perspektywy.

Z recenzji dr hab. Haliny Chodurskiej, em. prof. UP

 

Spis Treści:

Wstęp . . . 7

CZĘŚĆ I

Potrzeby i motywy . .. 13

Potrzeba jako stan jednostki . . . 17

Aktywizujący aspekt potrzeb . . . 22

Potrzeba jako konstrukt teoretyczny . .. . 25

Systematyzacja potrzeb . .. 28

Klasyfikacje ogólne . . . 28

Klasyfikacje szczegółowe . . 31

Motywacyjne ujęcie potrzeb . . 40

Celowość działalności człowieka . 44

Kulturowa i cywilizacyjna perspektywa spojrzenia na potrzeby i motywację . 51

Białoruś i Polska – tereny styku kultur . . 61

CZĘŚĆ II

Problematyka badawcza . . 69

Określenie problemu badawczego. .  . 69

Przyjęta metoda badawcza . . 71

Zmienne i wskaźniki . . . 72

Syntetyczne wyjaśnienie struktury prezentacji wyników badań . . 77

Opis i analiza wyników badań . 79

Dane ogólne. Czas i miejsce badań .  . 79

Część informacyjna ankiety . . . 80

Podsumowanie .  135

Bibliografia . .  141

Wykaz tabel . .147

Wykaz rycin i wykresów . .149

Aneks . . .. 151

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cywilizacja motywacji czy motywacja cywilizacji?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.