www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ciemność i światło. Tom VI

32,99 

ISBN: 978-83-7865-288-5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 352
Format: 130×205 mm

oprawa miękka

Opis

Ciemność i światło. Tom VI

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Karolina Rutecka, Katarzyna Arciszewska (red.)

 

Profilowany tematycznie VI tom serii Światło i ciemność, tym razem zatytułowany Ciemność i światło, składa się z siedemnastu prac. Ich autorami są członkowie i sympatycy Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Zgodnie z dualistyczną koncepcją serii, tematyka szóstego woluminu oscyluje wokół motywu ciemności, obecnego w systemach światopoglądowych, religijnych i filozoficznych, a tym samym przejawiającego się w kulturze.

SPIS RZECZY
Zamiast wstępu …………………………………………………………………………7
Jerzy P r o k o p i u k, Ciemność okrywa ziemię –
ale człowiek może ją rozjaśnić …………………………………………….11
Izabela T r z c i ń s k a, Opowieść w ciemności.
Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej……………………….39
Izabella M a l e j, Dusza zbłąkana w odmętach nieświadomości.
O psychologicznym zjawisku alienacji
w sztuce Michaiła Wrubla …………………………………………………..54
Anna C h u d z i ń s k a – P a r k o s a d z e, Тень черного монаха.
Феномен трансгрессии мистического концепта
в литературу …………………………………………………………………….77
Magnus L j u n g g r e n, The Great Liar ……………………………………103
Thomas R. B e y e r, Jr., The Black Line in the Life
of Andrei Bely: The Signifi cance of Andrei Bely’s Letters
to Natalia Pozzo-Turgeneva ……………………………………………….110
Karolina R u t e c k a, Królestwo Cieni Andrieja Biełego…………….125
Diana O b o l e ń s k a, О том, как мохнатый цилиндр
превратился в серого кота, испугавшегося банки
из-под молотого черного перца
(А. Скалдин, Рассказ о господине Просто) ……………………..147
6 Spis rzeczy
Monika R z e c z y c k a, Walka światła i ciemności
według Gurdżijewa …………………………………………………………..166
Gieorgij G u r d ż i j e w, Bitwa Magów. Scenariusz baletu
w przekładzie Moniki Rzeczyckiej ……………………………………..173
Nadzieja K o r t u s, Тень демиурга или несостоявшийся
rite de passage Владимира Набокова
(на примере незавершенного романа Solus rex) ………………..197
Jana N o w a k o w s k a, Демоническое начало в поэме
Дуггур Даниила Андреева ……………………………………………….211
Adam K a m i ń s k i, Kaftan i całun. Próba konfekcyjnej
interpretacji Wielkiej elegii dla Johna Donne’a
Josifa Brodskiego (w przekładzie Stanisława Barańczaka)
w kontekście ciemności ……………………………………………………223
Marek W i l c z y ń s k i, Shades of the Dark. History, Race,
and the Supernatural in H.P. Lovecraft’s Fiction …………………..235
Irena F i j a ł k o w s k a – J a n i a k, Księgi i książki
Kwartetu aleksandryjskiego Lawrence’a Durrella ………………..249
Katarzyna A r c i s z e w s k a, Moskwa Noir – mroki miasta
i duszy rosyjskiej ……………………………………………………………..283
Irena B e t k o, Тёмная ночь души: конфронтация личности
с тенью в украинской постмодернистской прозе ……………..302
Mariusz D o b k o w s k i, „Błogosławiony ten, który poznał
tę tajemnicę i rozróżnił te dwie substancje,
Światła i Ciemności”. Substancja Światła
według koptyjskiego traktatu manichejskiego Kephalaia ………324
Spis ilustracji …………………………………………………………………………347

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Ciemność i światło. Tom VI”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *