www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Atlas EKG tom 1-2

269,99  (w tym 5% VAT)

 • Oprawa: miękka foliowana, 308 str.,
 • Wymiary: 305 x 240 mm,
 • ISBN: 978-83-7599-364-6
 • rok wydania: 2012

Brak w magazynie

Opis

Atlas EKG tom 1-2 komplet

autorzy: R. Baranowski (red.), Dariusz Wojciechowski (red.)

wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp.k. (Grupa Via Medica)

 

Prezentujemy Atlas EKG przedstawiający przykłady rozpoznań w formie zapisów EKG. Staraliśmy się dobierać zapisy tak, aby jak najlepiej prezentowały zmiany EKG przy zachowaniu jak najlepszej jakości zapisów. O ile było to możliwe, wybieraliśmy zapisy 12-odprowadzeniowe. Trudno zliczyć, ile tysięcy elektrokardiogramów przejrzeliśmy. Jednak nawet w tak obszernej publikacji nie udało się przedstawić wszystkich zagadnień związanych z diagnostyką elektrokardiograficzną. Przykładowo, zapisy w ostrych zespołach wieńcowych lub zapisy stymulatorowe, aby pokazać pełny zakres zmian, wymagałyby po prostu oddzielnych atlasów.

Z tego powodu podjęliśmy decyzję o kontynuacji „Atlasu EKG”, w której w kolejnych tomach będziemy się szerzej zajmować wybranymi problemami EKG, trzymając się zasady, aby zamieszczać jak najwięcej zapisów w skali 1:1.

W stosunku do zeszłorocznego dokumentu zaszły niewielkie zmiany. Poprawiliśmy zaobserwowane błędy. Wprowadziliśmy nowy kod (nr 18). Wprowadziliśmy ostatnio opublikowane kryteria EKG do rozpoznawania poszerzenia prawej komory w ewolucjach z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. W przyszłości trzeba się liczyć z koniecznością aktualizacji kryteriów. Atlas można traktować jako ilustrację Zaleceń, ale można również najpierw podjąć próbę samodzielnego opisania przedstawianych zapisów. Zazwyczaj ich opis nie zamyka się tylko omawianym kodem rozpoznań. Zapisy główne prezentujące kody są w skali 1:1, aby ułatwić samodzielną pracę z nimi. To przecież w tej skali na co dzień opisywane są elektrokardiogramy, a każde przeskalowanie zamiast ułatwiać może utrudniać zrozumienie istoty problemu.

 

 • TOM I
 • KOD
  Prawidłowe EKG
 • PROBLEMY TECHNICZNE
  Zamienione odprowadzenia kończynowe
  Nieprawidłowe położenie odprowadzeń przedsercowych
  Odprowadzenia prawokomorowe
  Odprowadzenia znad ściany dolno-podstawnej
  Artefakt
 • RYTM ZATOKOWY I JEGO ZABURZENIA
  Rytm zatokowy prawidłowy – pobudzenia zatokowe
  Tachykardia zatokowa
  Bradykardia zatokowa
  Arytmie zatokowe – zatokowa niemiarowość oddechowa
  Arytmie zatokowe – niemiarowość zatokowa bezładna
  Blok zatokowo-przedsionkowy II stopnia typu I (typu Wenckebacha)
  Blok zatokowo-przedsionkowy II stopnia typu II (typu Mobitz)
  17 Zahamowanie zatokowe
  Pauza
 • OŚ ELEKTRYCZNA I WOLTAŻ
  Oś pośrednia – oś prawidłowa
  Odchylenie osi w prawo – prawogram (dekstrogram)
  Odchylenie osi w lewo – lewogram patologiczny
  Oś nieokreślona
  Naprzemienność (alternans) zespołów QRS
  Niski woltaż
  Nieprawidłowa progresja załamków R w odprowadzeniach przedsercowych
 • PRZEWODZENIE PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE
  Skrócenie PQ
  Wydłużony odstęp PQ (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia)
 • TOM II
 • ZMIANY W EKG ZWIĄZANE Z NIEDOKRWIENIEM I MARTWICĄ (ZAWAŁEM) — OSTRYMI ZESPOŁAMI WIEŃCOWYMI, PRZEBYTYM ZAWAŁEM SERCA
  Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany dolnej/ostry zawał ściany dolnej
  Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany dolnej/istotne niedokrwienie
  Cechy martwicy ściany dolnej/zawał o nieokreślonym czasie trwania
  Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany przedniej/ostry zawał ściany przedniej
  Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany przedniej/istotne niedokrwienie
  Cechy martwicy ściany przedniej/zawał serca o nieokreślonym czasie trwania
  Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany bocznej/świeży zawał ściany bocznej
  Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany bocznej/istotne niedokrwienie
  Cechy martwicy ściany bocznej/zawał serca o nieokreślonym czasie trwania
  Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany dolno-podstawnej (dawnej tylnej)/ostry zawał ściany dolno-podstawnej
  Cechy martwicy ściany dolno-podstawnej (dawnej ściany tylnej)/zawał o nieokreślonym czasie trwania
  Zawał prawej komory
  Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego w ewolucjach przewiedzionych z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa/ostry zawał serca
  Podejrzenie martwicy w ewolucjach przewiedzionych z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa
  Podejrzenie martwicy w ewolucjach przewodzonych z preekscytacją lub nieokreślonymi zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego/ostry zawał serca
  Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego w ewolucjach wystymulowanych/ostry zawał serca
  Podejrzenie martwicy w ewolucjach wystymulowanych
 • KODY ROZPOZNAŃ EKG, KTÓRYCH STOSOWANIE WYMAGA ZNAJOMOŚCI DANYCH KLINICZNYCH I/LUB MOŻLIWOŚCI PORÓWNANIA Z POPRZEDNIMI EKG
  Ewolucja zawału serca
  Przebyty zawał serca
  Przetrwałe istotne zmiany okresu repolaryzacji — przetrwałe uniesienie ST, przetrwałe obniżenie ST, przetrwałe ujemne załamki T
 • ARYTMIE NADKOMOROWE
  Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe
  Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe zablokowane
  Wędrowanie rozrusznika
  Rytm przedsionkowy
  Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy
  Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy
  Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy (chaotyczny częstoskurcz przedsionkowy)
  Trzepotanie przedsionków
  Migotanie przedsionków
  Wsteczna aktywacja przedsionków
  Zastępcze pobudzenia z łącza przedsionkowo-komorowego
  Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego
  Zastępczy rytm z łącza przedsionkowo-komorowego
  Przyspieszony rytm z łącza przedsionkowo-komorowego, nienapadowy częstoskurcz węzłowy, nienapadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego
  Napadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego
  Częstoskurcz przedsionkowo-komorowy ortodromowy (AVRT)
  Częstoskurcz antydromowy
  Pobudzenia nadkomorowe
  Częstoskurcz nadkomorowy
 • KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU
  Przedwczesne pobudzenia komorowe
  Pobudzenia zsumowane
  Zastępcze pobudzenia komorowe
  Rytm komorowy. Rytm zastępczy komorowy
  Czynny rytm komorowy
  Parasystolia komorowa
 • TACHYARYTMIE KOMOROWE. Częstoskurcze komorowe
  Częstoskurcz komorowy
  Jednokształtny częstoskurcz komorowy
  Częstoskurcz wiązkowy
  Wielokształtny częstoskurcz komorowy
  Częstoskurcz dwukierunkowy
  Częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes
  Trzepotanie komór
  Migotanie komór
  Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
 • STYMULACJA
  Stymulacja przedsionka
  Stymulacja komory
  Stymulacja komory sterowana własną aktywnością przedsionka
  Stymulacja sekwencyjna przedsionka i komory
  Nieskuteczna stymulacja przedsionka
  Nieskuteczna stymulacja komory
  Brak hamowania stymulacji w przedsionku, zaburzenia sterowania, czuwania w przedsionku o typie niedoczułości
  Zahamowana stymulacja w przedsionku, zaburzenia sterowania, czuwania w przedsionku o typie nadczułości
  Brak hamowania stymulacji w komorze, zaburzenia sterowania, czuwania w komorze o typie niedoczułości
  Zahamowana stymulacja w komorze, zaburzenia sterowania, czuwania w komorze o typie nadczułości
  Arytmia nadkomorowa przewodzona przez stymulator (PMT, pacemaker mediated tachycardia)
  Częstoskurcz stymulatorowy niekończącej się pętli (ELT, endless loop tachycardia)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Atlas EKG tom 1-2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *