www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

36,00 

ISBN: 978-83-7865-382-0
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 234
Format: B5

Opis

Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

 Autor: Julia Koralun-Bereźnicka 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej dokonano przeglądu wyników dotychczasowych prac badawczych nad tymi zagadnieniami. Przegląd ten obejmuje głównie bogate zasoby literatury światowej w tym obszarze, jak również dorobek krajowy. Celem badania empirycznego było ustalenie, który z czynników – kraj, sektor czy rozmiar – ma największy wpływ na sposób finansowania działalności podmiotów gospodarczych, czyli hierarchizacja rozważanych czynników według ważności w kontekście struktury kapitału. Podjęta problematyka wpisuje się w ważny nurt współczesnej ekonomii i finansów, który można określić jako analizę przyczyn zróżnicowania struktury kapitału przedsiębiorstw

 

 

SPIS TREŚCI
W()e+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
R;<=<>?l 1
P;L>?O > Q<VXX>Y> ()O[Y)[OV Y?+>)?l[ +O<\=(>e]>;O()^ ^ s^>\)`\ )\;O>> . . . . 13
1.1. Pojęcie struktury kapitału i problemy jej pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Przegląd teorii struktury kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3. Czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstw w świetle teorii . . . . . . . . . . . . 34
R;<=<>?l 2
WV]O?X\ Q<VXX>Y> ()O[Y)[OV Y?+>)?l[
^ =;)VQqQ<?(;^VQq ]?=?X>?Qq L+>OVQ<XVQq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.1. Specy! ka kraju jako czynnik struktury kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.2. Specy! ka sektora jako czynnik struktury kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.3. Wielkość przedsiębiorstwa a struktura kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.4. Relatywna ważność czynników kształtujących strukturę kapitału
w świetle dotychczasowych badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
R;<=<>?l 3
M\);=VY? ?X?`><V <X?Q<X>? YO?}[, (Y);O?
> ^>\`Y;sQ> +O<\=(>e]>;O()^? ^ <OozX>Q;^?X>[ ()O[Y)[OV Y?+>)?l[ . . . . . . . . . 91
3.1. Cele i zakres badania wpływu czynników kraju, sektora
i wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2. Charakterystyka bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.3. Metodyka badawcza zróżnicowania struktury kapitału
w aspekcie wybranych czynników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
R;<=<>?l 4
AX?`><? <OozX>Q;^?X>? ()O[Y)[OV Y?+>)?l[ +O<\=(>e]>;O()^
^ ^V]O?XVQq YO?}?Qq UX>> E[O;+\}(Y>\} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.1. Analiza statystyk opisowych wskaźników struktury kapitału
w krajach, sektorach i grupach przedsiębiorstw różnej wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2. Jednoczynnikowa analiza wariancji wskaźników struktury kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3. Efekt kraju, sektora i rozmiaru przedsiębiorstwa
na podstawie wieloczynnikowej analizy wariancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

R;<=<>?l 5
AX?`><? +;Oo^X?^Q<? O\`?)V^X\} ^?zX;sQ> \‚Y)[ YO?}[, (Y);O?
> O;<L>?O[ +O<\=(>e]>;O()^? ^ Y(<)?l);^?X>[ ()O[Y)[OV Y?+>)?l[ . . . . . . . . . . 145
5.1. Analiza porównawcza efektu kraju i sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.2. Analiza porównawcza efektu kraju i rozmiaru przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.3. Analiza porównawcza efektu sektora i rozmiaru przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5.4. Hierarchizacja ważności wybranych czynników struktury kapitału
w świetle badania empirycznego i teorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Z?Y;nQ<X>\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
B>]`>;„O?‚>? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Z?laQ<X>Y> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
S+>( OV([XYo^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
S+>( )?]\` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
S+>( <?laQ<X>Yo^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *