www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy …

22,99 

ISBN: 978-83-7865-597-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 318

Format: A5

oprawa miękka

Opis

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Alicja Pstyga, Tatiana Kananowicz, Magdalena Buchowska (red.)

 

Niniejszy (siódmy) tom monograficzny z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza jest pokłosiem konferencji „Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza”, zorganizowanej w dniach 20–21 października 2016 roku przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Składające się nań opracowania koncentrują się więc na zagadnieniach szeroko rozumianej frazeologii. Frazeologizmy stanowią bowiem szczególnego rodzaju nieciągłe jednostki języka o skonwencjonalizowanych relacjach między formą a znaczeniem, a ich natura, rola w komunikacji i funkcje budzą nieodmiennie ożywione spory. Fakt ten uzasadnia również różnorodność podejmowanych problemów szczegółowych, co w zasadniczym kształcie zostało zachowane w prezentowanej publikacji.

 

SPIS TREŚCI

Od redaktorek

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I

FRAZEOLOGIA I FRAZEOGRAFIA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

Katarzyna Kłosińska

Czy jeszcze istnieje norma frazeologiczna?

Żanna Sładkiewicz

Фразеологические трансформации в коммуникативно‑прагматическом

ракурсе (на примере единиц, эксплицирующих сему

„нужного/ненужного”)

Wojciech Chlebda

Czy mikroteksty mogą być obiektami frazeografii (przekładowej)?

Andrzej Charciarek

Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej

polsko‑rosyjskiej

Łukasz Grabowski

Kilka słów o formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych

CZĘŚĆ II

FRAZEOLOGIA I FRAZEOGRAFIA – INTERPRETACJE

JĘZYKOZNAWCZE

Maria Mocarz‑Kleindienst

Z ekranu do słownika – o frazeologizmach filmowych we współczesnym

języku rosyjskim

Krzysztof Skibski

Ślad frazeologiczny w poezji współczesnej

Ирина И. Бакланова

Фразеология публицистического текста как источник сведений

об образе его автора

Gabriela Dudek‑Waligóra

Frazemy w dyskursie politycznym (na przykładzie wystąpień

Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa)

Zoja Nowożenowa

Ушел в астрал и не вернулся… Эзотерические фразеологизмы.

Замечания к наблюдениям

Beata Jędrzejczak

Związki frazeologiczne jako tworzywo sloganów reklamujących

polskie marki terytorialne

Olena Yegorova

О фразеологических единицах, отражающих идеи успеха

и позитивного мышления

Mirosław Trybisz

Określanie stopnia skostnienia wyrażeń przymiotnikowych

w świetle przekładu automatycznego

Исаму Ямада

Семантическая структура фразеосинтаксических схем

с опорным компонентом в виде частицы в русском языке

Magdalena Grupa

Frazeologiczne kalki i półkalki w mowie przedstawicieli średniego

pokolenia staroobrzędowców regionu suwalsko‑augustowskiego

Юлия В. Николаева

Из истории испанской паремиографии XIV–XVI веков

Jakub Olas

Dlaczego warto gromadzić antyprzysłowia? O wyzwaniach

i szansach związanych z innowacjami paremicznymi

CZĘŚĆ III

FRAZEOLOGIA – INTERPRETACJE PRZEKŁADOWE

I GLOTTODYDAKTYCZNE

Grzegorz Szpila

Frazeologia Doroty Masłowskiej w rosyjskim przekładzie

Wojny polsko‑ruskiej

pod flagą biało‑czerwoną

Тatiana Kananowicz

Игры Виктора Пелевина: проблемы перевода

Ольга И. Валентинова

О семантической асимметрии „библейских фразеологизмов”

и их прообразов

Стефка Георгиева

Роль фразеологизмов при создании образов в произведениях

Льва Н. Толстого и вопросы их перевода на болгарский язык

Марина Радченко

Особенности перевода русских фразеологических единиц

на хорватский язык (на материале романа Бориса Акунина

Азазель)

Joanna Studzińska

Kategoria śladu frazeologicznego w analizie przekładów

hiszpańskiej poezji współczesnej

Regina Wyżkiewicz‑Maksimow

Frazeologia kontrmówienia jako problem translatoryczny

Wanda Stec

Kolokacje prawne jako źródło problemów tłumaczeniowych

(na przykładzie polskich i rosyjskich tekstów paralelnych z zakresu

prawa karnego procesowego)

Daniel Borysowski

Napisy na warsztacie. Dwutekstowe pary przekładowe

w Podręcznym idiomatykonie polsko‑rosyjskim

Mieczysław Nasiadka

Związki frazeologiczne w tłumaczeniu ustnym i automatycznym

(maszynowym)

Alicja Pstyga

Frazeologia – strefa nieprzekładu w przestrzeni międzytekstowej?

Na podstawie dwutekstów prasowych

Aleksandra Klimkiewicz

Методический потенциал фразеологии: трудности преподавания

и способы их преодоления

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy …”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *