www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI w

37,99 

ISBN: 978-83-7865-550-3
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 326
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Izabela Bogumił

 

 

Przedmiotem badawczym książki jest łacińska poezja uprawiana w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku. Cztery rozdziały prezentują różne odmiany genologiczne tej poezji: utwory weselne (epitalamia), funeralne (epicedia, elegie żałobne, epitafia), polityczne i religijne: tworzone w różnych okolicznościach (na Boże Narodzenie, Wniebowstąpienie, czy w trudnym dla miasta czasie panującej zarazy). Książka prezentuje teksty dotąd niewydane, istniejące wyłącznie w formie starych druków i zestawia je z poezją tworzoną na terenie Korony czy Śląska. Wiele z tych gdańskich dzieł wprawia w zdumienie poziomem artystycznym, erudycją autorów wykazujących gruntowną znajomość kluczowych dla epoki tradycji: antyku i Biblii oraz twórczą inwencją poetów, która pozwala zaliczyć ich nie tyle do grona naśladowców antycznych wzorów, co raczej do grupy emulatorów rywalizujących z dorobkiem literackim starożytnych.

 

Spis treści
Wstęp …………………………………………. 7
Rozdział pierwszy
Utwory weselne – ich adresaci, wzory literackie, odmiany gatunkowe … 17
1. Epitalamia o charakterze epickim …………………………………. 22
2. Dramatyzacje poezji weselnej ……………………………………… 39
3. Ślubne panegiryki ………………………………………………….. 58
4. Protestanckie epitalamia religijne ………………………………….. 74
5. Twórcy adresatom ………………………………………………….. 93
6. Tradycja i oryginalność …………………………………………….. 99
Rozdział drugi
„De fragilitate rerum humanarum”.
Epicedia, epitafi a, elegie żałobne …………………………………….. 104
1. Epickie opowiadania i pogrzebowe laudacje ………………………. 106
2. Refl eksyjne elegie Michała Retella ………………………………… 135
3. Zbiorek funeralny dla Eufemii Schreckówny ……………………… 150
Rozdział trzeci
Poezja polityczna. Wiersze z 1571 roku
na powrót gdańskich dostojników,
czyli o konfl ikcie Miasta z królem i z królewskim poetą ……………… 165
Rozdział czwarty
„Triumphus Christi” – utwory religijne drugiej połowy XVI wieku …. 199
1. Wiersze na Boże Narodzenie ………………………………………. 216
2. Dzieło Walentego Schrecka o Chrystusie wstępującym do nieba ….. 241
3. Poezja z czasu wielkiej zarazy ……………………………………… 261
Zakończenie …………………………………………………………..282
Bibliografi a ……………………………………………………………286
Wykaz skrótów ……………………………………………………….304
Indeks osób …………………………………………………………..306
Indeks przedmiotowy ………………………………………………… 319
Spis ilustracji ………………………………………………………… 323
Summary ……………………………………………………………..324

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI w”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *