www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich

63,00  57,00 

ISBN: 978-83-8206-102-4

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 308

Format: B5

oprawa twarda

Opis

Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.)

Autor: Rafał Kubicki

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka zawiera studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów mendykanckich (dominikanów i franciszkanów). Choć poszczególne prace przedstawiają różne zagadnienia szczegółowe i obejmują bardzo długi czas, to w sumie składają się na spójny obraz funkcjonowania instytucji klasztornych na tych terenach, dając świadectwo ich niezwykłej umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian.

 

Spis treści

Wstęp . . . 9

1. Krajobraz klasztorny Prus Krzyżackich .  11

1.1. Mnisi i kanonicy regularni . .. 12

1.2. Mniszki . .16

1.3. Zakony rycerskie . . . 19

1.4. Mendykanci .  22

1.5. Przynależność prowincjalna klasztorów . . 28

1.6. Czynniki warunkujące tworzenie sieci klasztorów .  . 33

1.7. Podsumowanie . . 35

Aneks I . . . 39

2. Niezrealizowane fundacje klasztorne w Prusach Krzyżackich i Królewskich

do 1525 r. . . . 42

2.1. Plany fundacji klasztorów zakonów mniszych . .. 43

2.2. Plany fundacji klasztorów zakonów mendykanckich . . 46

3. Spór o zbiórkę jałmużny – karta z dziejów dominikanów w Gdańsku

w XV w. . 54

3.1. Stosunek zakonu dominikanów do problemu własności –

założenia a praktyka .  . 55

3.2. Podstawy materialne funkcjonowania dominikanów w Gdańsku….. 58

3.3. Spór o zbiórkę jałmużny . . 62

Aneks II . . 69

4. Zasady użycia pieczęci w zakonie dominikanów w średniowieczu

wraz z omówieniem zachowanych pieczęci z terenu kontraty pruskiej …… 72

4.1. Zasady użycia pieczęci w zakonie dominikanów w świetle źródeł

normatywnych .. 74

4.1.1. Pieczęć generała, prowincjała i przeora . .. 76

4.1.2. Pieczęć konwentu .. 80

4.2. Praktyka użycia pieczęci w zakonie dominikanów na przykładzie

kontraty pruskiej . . 84

Aneks III . . . 93

5. Klasztor Franciszkanów w Gdańsku na tle dziejów prowincji saskiej zakonu

do połowy XVI w. . .110

5.1. Prowincja saska, kustodia pruska i klasztor w Gdańsku . . 110

5.2. Rola przedstawicieli władz zakonu – ministrów generalnych i kustoszy

kustodii pruskiej . .113

5.3. Reformacja i upadek klasztoru . . 117

Aneks IV . . 122

6. Klasztory a reformacja w Prusach Królewskich do połowy XVI w. . 126

6.1. Klasztory na terenie Prus Królewskich . . 126

6.2. Przebieg reformacji, bilans sytuacji klasztorów .  127

6.3. Postawa zakonników i zakonnic wobec reformacji .  135

7. Krajobraz klasztorny Prus Królewskich w latach 1466–1772 . . 141

7.1. Nowe fundacje klasztorów w latach 1466–1772 . . 141

7.2. Przemiany w sieci klasztorów w latach 1466–1772 .  151

Aneks V . . . 154

8. Uwagi na temat przebiegu i skutków kasat klasztorów w prowincji

Prusy Zachodnie do połowy XIX w. .  155

8.1. Zarys przebiegu kasat . .. 156

8.2. Losy zakonników . . . 160

8.3. Losy kościołów i obiektów poklasztornych do połowy XIX w. .  164

9. Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztorów bernardyńskich

w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX w. .175

9.1. Akta personalne zakonników . .. 177

9.2. Inwentarze mienia kościoła i klasztoru .  179

9.3. Akta budowlane – opisy wizytacji budynków klasztornych i kościołów …. 183

9.4. Katalogi biblioteczne . . . 184

9.5. Okoliczności kasaty i ustrój klasztorów . .  187

Aneks VI . 189

10. Majątek klasztoru Bernardynów w Zamartem w okresie kasaty .  196

10.1. Opis kościoła i klasztoru – stan budynków . . 198

10.2. Wyposażenie kościoła i majątek ruchomy klasztoru . 198

10.3. Gospodarstwo klasztorne . . 202

Aneks VII .  205

11. Skład osobowy konwentów dominikańskich na terenie prowincji

Prusy Zachodnie w okresie kasaty klasztorów (1816–1835) . .. 211

Aneks VIII .  . 220

12. Uwagi odnośnie do stanu badań w zakresie geografii historycznej klasztorów

w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (XIII–XIX w.) .  228

12.1. Badania nad uposażeniem klasztorów w średniowieczu . . 229

12.2. Badania nad fundacjami i uposażeniem klasztorów

w okresie nowożytnym .  230

12.3. Badanie przynależności prowincjalnej klasztorów . . 233

Streszczenie . . .. 235

Summary . . . 245

Wykaz skrótów . .  256

Bibliografia . . . 257

Indeks osobowy . .284

Indeks nazw geograficznych . . 292

Spis ilustracji, map, tabel i wykresów . .  305

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *