www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne

43,99 

ISBN: 978-83-65741-07-3
Format: B-5, oprawa miękka
Liczba stron: 340

Opis

Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne

Redaktorzy: B. Sosińska-Kalata , R. Tafiłowski

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany, zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce działalności informacyjnej prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji państwowej i samorządowej, mediach, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych. Celem tych zmian, mówiąc najogólniej, jest innowacja usług informacyjnych.

Za Peterem F. Druckerem przez innowację rozumiemy tu wszelkie działania i rozwiązania (koncepcyjne, techniczne, organizacyjne), które prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Innowacyjność usług informacyjnych to zatem stałe ich ulepszanie i dostosowywanie z jednej strony do możliwości rozwijającej się technologii, a z drugiej – do potrzeb, oczekiwań i możliwości odbiorców, do których usługi te są adresowane. Jak w wielu innych obszarach, również w sferze usług informacyjnych kształtuje się coś, co nazwać można byłoby „rynkiem klienta” – wymagającego, świadomego rosnących możliwości technologii informacyjnych i oczekującego, że dzięki tym coraz silniejszym technologiom niezbędne dla niego informacje, pewne, aktualne, klarownie prezentowane, powinny stać się jeszcze bardziej łatwo dostępne.

Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna. Innowacyjność jest wpisana w istotę współczesnych usług informacyjnych, które z jednej strony są polem wykorzystywania potencjału nowych technologii, a z drugiej przyczyniają się do sukcesywnej ewolucji tego, co określamy mianem społeczeństwa informacyjnego, jego kultury i jego gospodarki opartej na wiedzy.

(ze Wstępu)

 

Spis treści

 

Wstęp (Barbara Sosińska-Kalata)

Część I

Nowe trendy, nowe idee  

 

Remigiusz Sapa

Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych

Wiesław Babik

Logistyka informacji: przydatność w nauce o informacji i działalności informacyjnej

Radosław Lipiński

Information Flow Model as an Effective Tool for Supporting Transformation and Change in Organizations

 

Łukasz Iwasiński

Utowarowienie treści publikowanych w Internecie. Społeczne aspekty problemu . . .

Piotr Tafiłowski

Kartografia wiedzy w usługach informacyjnych

Anna Małgorzata Kamińska

Wykorzystanie języka UML do eliminowania wieloznaczności w komunikatach naukowych

Część II

Innowacje w praktyce informacji naukowej

Marcin Werla

Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej

Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Maciej Łabędzki, Cezary Mazurek, Adam Rybicki, Marcin Szymczak, Marcin Werla

Jakość danych w systemie informacji naukowej

Kamila Augustyn

Cyfryzacja oferty wydawniczej a perspektywy rozwoju globalnego rynku publikacji w segmencie STM

Część III

Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych

 

Dorota Siwecka

Linked Open Data szansą dla bibliotek?

Emmanuelle Chevry Pébayle, Maher Slouma

Towards Open Innovation of Services Using Social Media:

The Case of French Academic Libraries

Sílvia Cardoso, Patrícia Almeida

Collaborative Tagging vs. Controlled Vocabulary: A Case Study in Healthcare Area

Alicja Waszkiewicz-Raviv

Visual Information and Visual Persuasion Techniques in Public Relations Activities Promoting Libraries

Karolina Zawada

Toruń University’s Open Access Data Project – A New Role for University Libraries

Bożena Łazowska

Innowacyjne usługi informacyjne w Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca

 

Justyna Antosik, Anna Kamińska

Blog jako narzędzie wykorzystywane w edukacji informacyjnej – na przykładzie blogu Niezbędnik chemika

 

Grzegorz Kłębek

Nowe oprogramowanie dla Elektronicznej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szanse, potrzeby, rzeczywistość

 

Karolina Jaworska

Nowa baza danych dla Polskiej Bibliografii Literackiej

Monika Cołbecka

Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych

w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych

Część IV

Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia

Zhenfei Feng, Laurence Favier

The Social Influence on Users’ Ratings of Movies

Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska

Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników

Lina Markevičiūtė, Erika Janiūnienė

Quality Assessment of Information Services for Business Organizations: Expectations and Problems

Agnieszka Młodzka-Stybel

Zastosowanie technologii informacyjnych w wybranych sektorach gospodarki narodowej

Jan Kozakowski

Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia Publicznego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *