www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych 2023 ODDK

279,99 

objętość: 630 str.

format: A5

oprawa: twarda

wydanie: XXII uaktualnione, 2023

ISBN: 978-83-7804-957-9

Opis

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

autor: Maria Augustowska, Wojciech Rup

 

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

Publikacja składa się z dwóch części:

  • komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie zawiera:

  • rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
  • wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXII wydaniu:

  1. omówiono aspekty rachunkowe związane z nowymi zadaniami wprowadzonym w trakcie 2022 r., w tym:  pomoc uchodźcom z Ukrainy, wypłaty dodatków węglowych i preferencyjna sprzedaż węgla;
  2. uszczegółowiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
  3. jako uzupełnienie głównych treści Komentarza dołączono leksykon najistotniejszych nazw i pojęć  rachunkowości budżetowej i powiązanych z nią niektórych kategorii prawa finansowego – leksykon ułatwi Czytelnikowi zrozumienie złożonych i nie do końca unormowanych zasad ewidencji niektórych zagadnień rachunkowości budżetowej i jej organizacji w jednostce.

Stan prawny – 1 stycznia 2023 r.

 

Spis treści

Od wydawcy . 7

Wstęp . . . 9

Część I

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych

Wykaz kont dla jednostek budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych . . . 19

Konta bilansowe

Zespół 0 – „Aktywa trwałe” . . . 25

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” . . 107

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. . 199

Zespół 3 – „Materiały i towary”. . .287

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. . 313

Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. . 349

Zespół 6 – „Produkty” . .. 373

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”. . 389

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”. . 435

Konta pozabilansowe .. 473

Część II

Komentarz do planu kont dla budżetów

jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie. .  493

Wykaz kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. .. 495

Konta bilansowe. .. 499

Konta pozabilansowe. . . 561

Leksykon rachunkowości budżetowej .  565

Wykaz wybranych aktów prawnych. . 617

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych 2023 ODDK”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.