www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Kadry i płace Dokumentacja pracownicza 2023 ODDK

484,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 9788378049777

ISBN: 9788378049647

Kategorie: , ,

Opis

Kadry i płace 2023 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS

autorzy: Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska

+

Dokumentacja pracownicza 2023 – ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

autorzy: Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka

Wydawnictwo ODDK

 

Kup w komplecie Taniej !!!

 

1Dokumentacja pracownicza 2023 –  ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka

560 str. A4

Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy i rozporządzeniach:

 • ponad 360 wzorów – każdy z komentarzem;
 • pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych 5 części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
 • zbiór autorskich dokumentów, których nie ma w przepisach, a są niezbędne w pracy kadrowego.

Stan prawny – 23 maja 2023 r.

Publikacja uwzględnia:

 • zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. i 26 kwietnia 2023 r.
 • zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 z późn. zm.) obowiązujące od 21 marca 2023 r., 7 kwietnia i 17 maja 2023 r.
 • nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.
 • nowe wzory wniosków o urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze obowiązujące od 18 maja 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 937).

Obejmuje nowe – ważne dla kadrowców zagadnienia wprowadzone w trakcie 2023 roku, w tym:

 • kodeksowe uregulowanie pracy zdalnej z pakietem obowiązkowej dokumentacji – 17 nowych dokumentów, w tym Regulamin pracy zdalnej z załącznikami;
 • pełna dokumentacja zasad kontroli stanu trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu – nowa, piąta część E akt osobowych – 7 nowych dokumentów, w tym: obwieszczenie na temat zasad kontroli stanu trzeźwości pracowników i na obecność środka działającego podobnie do alkoholu;
 • poszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – nowe ważne obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników;
 • nowość – wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków;
 • nowość – wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków;
 • duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego – nowe wnioski w oparciu o najnowsze przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków;
 • wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8;
 • nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.;
 • zmiany w umowach o pracę na okres próbny;
 • zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony (w tym zasady zawierania tych umów, sposób ich wypowiadania);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczące szkoleń pracowników;
 • nowość od 1 stycznia 2023 r. – pracodawca a obrona ojczyzny – nowe obowiązki dokumentacyjne;
 • dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. i konsekwencje pracownicze;
 • podwyżka diety z tytułu podróży służbowej;
 • nowe stawki kilometrówki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych;
 • zmiany w zakresie uprawnień rodziców adopcyjnych;
 • nowy druk statystycznej karty wypadku 2023.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

2. Kadry i płace 2023 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS

Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska

654 str. B5

Rozliczenia wynagrodzeń po zmianach w 2023 r.

–  ważne zmiany dla każdego pracodawcy i pracownika!

Praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników:

 • omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2023 rok,
 • szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
 • bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków.

Autorki podpowiadają m.in.:

 • jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;
 • jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;
 • jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;
 • jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
 • jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Stan prawny – lipiec 2023 r.

W bieżącym wydaniu książki uwzględniono najważniejsze zmiany wprowadzone w trakcie 2023 r., w tym:

 1. duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego;
 2. wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
 3. nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.,
 4. wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8,
 5. kwota zmniejszająca podatek po zmianach:możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez jednego, dwóch lub trzech płatników jednocześnie – konsekwencje dla płatników, zasady obliczania

  zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek i składania oświadczeń przy zbiegach umów u jednego pracodawcy (np. umowa o pracę i umowa- zlecenie, kilka umów-zlecenie itp.)

 6. nowe oświadczenia PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – zasady składania, wypełniania druków i konsekwencje dla pracodawcy i pracownika na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r.
 7. rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym – prawidłowe stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń mających wpływ na obliczenie podatku;
 8. dwukrotna zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku – konsekwencje w zakresie ustalania wynagrodzeń, wyliczania dodatku za pracę w porze nocnej, zasady obliczania maksymalnej kwoty potrąceń i ustalania kwoty wolnej od zajęcia,
 9. nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy, zasady organizacji, warunki wykonywania pracy zdalnej, konieczność wypłaty ekwiwalentów i pokrycia kosztów dla pracownika,
 10. nowe wysokości diety w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych,
 11. nowe stawki kilometrówki za używanie pojazdów do celów służbowych od 17 stycznia 2023 r.
 12. opodatkowanie świadczeń pracowniczych i stosowanie zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych – zasady szczególne w okresie COVID-19 i po odwołaniu stanu epidemii,
 13. zasady stosowania ulgi dla osób młodych poniżej 26 roku życia – na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r.,
 14. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach w połączeniu ze zmianami w podatku dochodowym od 1 stycznia 2023 r. – konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. i prawidłowego ustalenia wysokości składki zdrowotnej.

Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kadry i płace Dokumentacja pracownicza 2023 ODDK”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…