www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Jelita – mózg – jelita. Zasoby psychologiczne a jakość życia pacjentów z chorobami

24,90 

ISBN: 978-83-7865-773-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 244

Format: 160 x 220 mm

oprawa miękka

Opis

Jelita – mózg – jelita. Zasoby psychologiczne a jakość życia pacjentów z chorobami układu pokarmowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Agata Rudnik

 

Książka jest rezultatem interdyscyplinarnych działań z pogranicza medycyny praktycznej i psychologii. Stanowi ona wnikliwą ocenę badań związanych z próbą odnalezienia metodyki i sposobów wpływania poprzez psychologię na kształtowanie szeroko rozumianego procesu diagnostycznego i leczniczego chorych gastroenterologicznych. Istota unikatowej roli niniejszej pozycji zawiera się w tym, że autorka jako czynna badaczka o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym jednocześnie osobiście brała udział w pracach zespołu badawczego złożonego z naukowców różnych dziedzin nauki. Skład Zespołu, skala przeprowadzonych badań oraz ich wyniki stanowią o wyjątkowości niniejszej pracy naukowej.

 

Spis Treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 13

Rozdział 1

Medyczne aspekty przewlekłych chorób przewodu pokarmowego

na przykładzie zaburzeń czynnościowych oraz nieswoistych zapalnych

chorób jelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 17

1.1. Ogólna charakterystyka zaburzeń czynnościowych układu

pokarmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.1. Zespół jelita drażliwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2. Ogólna charakterystyka nieswoistych zapalnych chorób jelit . . . . . 27

1.2.1. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.2.2. Choroba Leśniowskiego-Crohna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.3. Przewlekłe choroby układu pokarmowego jako globalny

problem zdrowotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.3.1. Światowa Organizacja Gastroenterologiczna (WGO) . . . . . . . 43

1.4. Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita

grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna jako zaburzenia

psychosomatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Rozdział 2

Zasoby psychospołeczne i ich rola w zmaganiu się z chorobą przewlekłą .. 55

2.1. Choroba przewlekła jako sytuacja stresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.1.1. Doświadczanie choroby przewlekłej i bólu . . . . . . . . . . 57

2.1.1.1. Akceptacja choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.1.2. Transakcyjna teoria stresu oraz teoria zachowania

zasobów (COR) i ich implikacje dla problematyki chorób

przewlekłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.2. Rola zasobów psychologicznych w przebiegu

chorób przewlekłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 64

2.2.1. Definicja pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.2.2. Wybrane zasoby psychospołeczne chorych przewlekle . . . 66

2.2.2.1. Czynniki społeczno-kulturowe . . . . . . . . . . .  . . . . . 68

2.2.2.2. Typ osobowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 70

2.2.2.3. Kontrola emocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.2.2.4. Poczucie własnej skuteczności . . . . . . . . . . .  . . . . 74

2.2.2.5. Kontrola bólu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Rozdział 3

Jakość życia w przewlekłych chorobach układu pokarmowego . . . . . . . . . . 81

3.1. Pojęcie jakości życia – definicja i wybrane modele teoretyczne . . . . 81

3.1.1. Satysfakcja z życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.2. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (HRQL) . . . . . . . . . . . 89

3.3. HRQL w przewlekłych chorobach układu pokarmowego . . . . . . . . . 92

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Rozdział 4

Metodologia badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 103

4.1. Cel badań oraz pytania i hipotezy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.2. Modele badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4.3. Charakterystyka grupy badanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.3.1. Statystyka społeczno-demograficzna grupy badanej . . . . . . . 113

4.4. Metody badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.4.1. Ankieta własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.4.2. Skala Typu A-Framingham (grupa badawcza w ramach

Framingham Heart Study, adapt. Juczyński, 2001) . . . . . . . . 120

4.4.3. Skala Kontroli Emocji (CECS)

(Watson, Greer, adapt. Juczyński, 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.4.4. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)

(Schwarzer, Jerusalem, Juczyński, 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.4.5. Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

(BPCQ) (Skevington, adapt. Juczyński, 2001) . . . . . . . . . . . . 124

4.4.6. Skala Akceptacji Choroby (AIS) (Felton, Revenson,

Hinrochsen, adapt. Juczyński, 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.4.7. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) (Diener, Emmons,

Larson, Griffin, adapt. Juczyński, 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.4.8. Kwestionariusz Oceny Jakości Życia SF-36v2 . . . . . . . . . . . . 128

4.5. Analizy statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Rozdział 5

Wyniki badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 137

5.1. Charakterystyka stopnia akceptacji choroby, zasobów

psychologicznych oraz poczucia satysfakcji z życia

i jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5.2. Zasoby psychologiczne, stopień akceptacji choroby

oraz jakość życia i poczucie satysfakcji z życia w zależności

od rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.3. Związek pomiędzy zmiennymi demograficznymi a czynnikami

biomedycznymi, zasobami psychologicznymi i jakością życia

oraz poczuciem satysfakcji z życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

5.3.1. Czynniki psychologiczne, ocena jakości życia i poczucie

satysfakcji z życia w zależności od miejsca zamieszkania . . 160

5.4. Związek pomiędzy zasobami psychologicznymi a poczuciem

satysfakcji z życia i oceną jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

5.5. Związek pomiędzy zasobami psychologicznymi a czynnikami

biomedycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

5.6. Związek pomiędzy czynnikami biomedycznymi a jakością życia

i poczuciem satysfakcji z życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.7. Identyfikacja biopsychospołecznych predyktorów dla oceny

jakości życia, poczucia satysfakcji z życia i akceptacji choroby . . . 171

5.8. Znaczenie stopnia akceptacji choroby dla zasobów

psychologicznych i oceny jakości życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5.9. Podsumowanie – zasoby psychologiczne jednostki a jakość

życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego . . . . . 185

Rozdział 6

Dyskusja wyników i wnioski końcowe . . . . . . . . . . .. . . . . 191

6.1. Ograniczenia badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 198

6.2. Implikacje praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

6.3. Dalsze plany badawcze: interpretacyjna analiza

fenomenologiczna i medycyna narracyjna . . . . . . . . . . . . 200

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Spis rysunków, schematów, tabel i wykresów . . . . . . . . . . . . 239

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Jelita – mózg – jelita. Zasoby psychologiczne a jakość życia pacjentów z chorobami”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *