www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji

49,99 

ISBN: 978-83-7865-334-9
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 466
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Ryszard Miler

 

Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie oryginalnej koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBTM) zbudowanego w oparciu o narzędzia modelowania procesów, identyfikacja potencjału ekonomizacji i próba wskazania optymalnych opcji strategicznych tego procesu na poziomie narodowym i globalnym.

 

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozdział 1. Transport morski w globalnej gospodarce
1.1. Parametry transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.1.1. Charakterystyka domeny transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.1.2. Cechy immanentne transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.2. Morfologia i taksonomia transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2.1. Elementy morfologiczne transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2.2. Taksonomia transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.3. Znaczenie transportu morskiego dla globalnej gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.3.1. Potencjał rynku transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.3.2. Prognoza dotycząca globalnych przewozów morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozdział 2. Bezpieczeństwo transportu morskiego
2.1. Istota bezpieczeństwa transportu w domenie morskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa transportu w domenie morskiej . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.2. Pojęcie systemu zarządzania
bezpieczeństwem transportu w domenie morskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.2. Identy! kacja współczesnych zagrożeń i rodzajów ryzyka w transporcie morskim . . . . . 85
2.2.1. Egzempli! kacja zagrożeń typu sefety i security w transporcie morskim . . . . . . . . . 85
2.2.2. Metody i narzędzia oceny ryzyka w transporcie morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.3. Systemowe mechanizmy i narzędzia
przeciwdziałania zagrożeniom w transporcie morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.3.1. Ustawodawstwo światowe i europejskie na rzecz bezpieczeństwa morskiego . . . . 113
2.3.2. Implementacja narzędzi zapewnienia
bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Rozdział 3. Systemy monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
3.1. Klasy! kacja systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . 145
3.1.1. Istota systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
i ich elementy morfologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.1.2. Podział taksonomiczny systemów monitoringu bezpieczeństwa
transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.2. Systemy monitoringu żeglugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.2.1. Systemy sterowania i zarządzania ruchem statków (VTMIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.2.2. Systemy semizintegrowane, komplementarne i komercyjne
w monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.3. Systemy monitoringu procesów transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.3.1. Systemy terminalowe i armatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.3.2. Systemy monitoringu kontenerowych jednostek ładunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rozdział 4. Modelowanie systemów transportu morskiego – koncepcja modelu
zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
4.1. Istota modelowania procesów i systemów w transporcie morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.1.1. Pojęcia systemu, procesu i modelowania
w paradygmacie cybernetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.1.2. Zastosowanie sieci Petriego do modelowania procesów
w transporcie morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.2. Identy! kacja założeń systemowych modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4.2.1. Elementy strukturalne modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4.2.2. Interesariusze w modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
4.3. Budowa homomor! cznego modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4.3.1. Model zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa
transportu morskiego z zastosowaniem algorytmów i sieci Petriego . . . . . . . . . . . 250
4.3.2. Deskrypcja matematyczna modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Rozdział 5. Potencjał ekonomizacji
zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
5.1. Istota i pojęcie ekonomizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
5.1.1. Ekonomizacja w paradygmacie prakseologicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
5.1.2. Determinanty ekonomizacji w obszarze
bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
5.2. Potencjał ekonomizacji zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego poprzez mechanizmy redukcji kosztów . . . . . . . . 300
5.2.1. Mechanizmy redukcji kosztów incydentów safety i security w transporcie
morskim jako kwantytatywne atrybuty ekonomizacji zintegrowanego
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5.2.2. Mechanizmy redukcji kosztów systemów zapewnienia
bezpieczeństwa w transporcie morskim w kategoriach total social cost
jako kwalitatywne atrybuty ekonomizacji zintegrowanego
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5.3. Potencjał ekonomizacji zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego poprzez zwiększenie korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5.3.1 Mechanizmy wzrostu korzyści operacyjnych
jako ekstensywne atrybuty ekonomizacji zintegrowanego
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5.3.2. Mechanizmy wzrostu korzyści ekonomicznych w kategoriach
total social bene! t jako intensywne atrybuty ekonomizacji zintegrowanego
systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Rozdział 6. Strategie ekonomizacji
zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
6.1. Istota i pojęcie strategii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
6.1.1. Strategia jako kategoria ekonomiczna
w paradygmacie racjonalności strategicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
6.1.2. Strategie bezpieczeństwa morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
6.2. Strategiczne realia implementacji systemów monitoringu bezpieczeństwa
transportu morskiego – odniesienia ontyczne do systemów realnych . . . . . . . . . . . . . . . . 366
6.2.1. Strategia implementacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi
(w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego)
jako systemu realnego na poziomie narodowym (polskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
6.2.2. Strategia implementacji CISE (IMDatE) jako systemu
na poziomie regionalnym (europejskim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
6.3. Identy! kacja strategii ekonomizacji zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
6.3.1. Strategie ekonomizacji zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego na poziomie narodowym (KSBM) . . . . . . 388
6.3.2. Strategie ekonomizacji zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego na poziomie
regionalnym i globalnym (model ZSMBTM na bazie CISE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Wykaz skrótów i glosariusz terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Bibliogra& a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów – strategie ekonomizacji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *