www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom I. Z turystyką przez wieki

34,99 

ISBN: 978-83-7865-394-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 244
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom I. Z turystyką przez wieki

 Autor: Anna Łysiak-Łatkowska, Krzytof Lewalski (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno z kręgów nauki, jak i innych zainteresowanych turystyką oraz jej aspektami zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym, kulturowym oraz społecznym. Prezentuje kwestie dotyczące warunków podróżowania, zagadnień propagandowych i reklamowych wykorzystywanych w turystyce. W publikacji zostały także przedstawione tematy nawiązujące do elementów regionalnych i religijnych związanych z turystyką.

SPIS TREŚCI
Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Grzegorz Szamocki
Ebal – oewiêta góra Izraelitów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Karolina Burakowska
Legendy oeredniowiecznych zamków Polski jako element wspó³czesnych ofert turystycznych . . 25
S³awomir Kooecielak
Gdañsk w opinii XVIII-wiecznych turystów i czasowych rezydentów. Walory
i mankamenty nowo¿ytnego miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Anna £ysiak-£¹tkowska
Alphonse-Marie Fortia de Piles i Louis de Boisgélin de Kerdu – wra¿enia z podró¿y
po Szwecji w latach 1790–1791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Monika Milewska
Czy Napoleon podbije Polskê? O napoleoñskich produktach turystycznych ostatnich lat . . . 79
Janusz Dargacz
Gdañszczanin na pla¿y. Z dziejów letniego wypoczynku w XIX-wiecznym Gdañsku . . . . 95
Iwona Sakowicz
Pielgrzymi czy turyoeci? Wyprawy do Ziemi OEwiêtej zorganizowane przez Thomasa Cooka
w drugiej po³owie XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Gra¿yna Czerniak, Justyna Zyoek
Rowerem przez Mazury. Obraz kulturowy Mazur u schy³ku XIX wieku w oewietle
wspomnieñ warszawskich cyklistów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Anna Kwaoeniewska
Wp³yw turystyki na grupy regionalne i ich kulturê – na przyk³adzie Podhala i Kaszub . . . . 148
Zbigniew Opacki
Walentyny Horoszkiewiczówny impresje z pobytu we W³oszech w 1929 roku –
naukowo-religijne inspiracje a turystyczny wymiar podró¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Tadeusz Stegner
Propaganda w turystyce w Polsce w okresie miêdzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Zbigniew Landowski
Islam. Tanatoturystyka dla Polaków. Gdañski Cmentarz Garnizonowy . . . . . . . . . . . . 201
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom I. Z turystyką przez wieki”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *